szkolenie on-line

10
lutego
2021

NEGOCJOWANIE UMÓW PRAWNO-AUTORSKICH Z KLIENTAMI

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Wprowadzenie w tematykę prawa autorskiego i jego praktyczne aspekty przydatne podczas zawierania umów z perspektywy autora, artysty, projektanta. Za pomocą praktycznych ćwiczeń w grupach, wspólnie rozwiniemy kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne konieczne do zadbania o własne potrzeby w kontaktach z klientem i jednoczesne zrozumienie oczekiwań drugiej strony.

Spotkanie wymaga od uczestników aktywnego zaangażowania i pracy w grupach.

Dla kogo: osoby kreatywne, autorzy, artyści, projektanci, zainteresowani rozwijaniem kompetencji w zakresie dbania o własne potrzeby w relacjach z klientami, producentami, wydawcami.

Warsztaty prowadzi: Krzysztof Siewicz - doktor nauk prawnych, radca prawny oraz mediator specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Jest koordynatorem projektu prawokultury.pl w Fundacji Nowoczesna Polska. Członek zespołu Platforma Otwartej Nauki w ramach ICM UW, z ramienia którego uczestniczył m.in. w pracach zespołu powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa opracowującego kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji naukowych. Wykładał na UKSW oraz w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Będąc koordynatorem prawnym Creative Commons Polska przygotował polskie wdrożenie wersji 3.0 licencji CC.
Doktorat o ochronie wolności użytkowników oprogramowania obronił na Uniwersytecie w Lejdzie w Holandii, a dyplom LLM uzyskał na Central European University w Budapeszcie. Absolwent WPiA UW. Autor licznych publikacji, głównie zakresu prawa autorskiego, otwartych licencji, otwartego dostępu, ale też korzystania z informacji sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem informacji przestrzennych. Amatorsko trenuje szermierkę (szpada sportowa).

Czas trwania szkolenia: od 9.00 do ok. 15.00

Program:
1. Pigułka teoretyczna - podstawowa wiedza o prawie autorskim

 • autorskie prawa majątkowe i osobiste, ich zakres i specyfika
 • umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjne, ich praktyczne konsekwencje
 • pola eksploatacji i sposoby ich określania w umowach
 • ujmowanie w umowach kwestii autorskich praw osobistych
 • czas trwania umów i sposoby ich rozwiązywania
 • współautorstwo, utwory zależne, wykorzystanie cudzych materiałów we własnej pracy
2. Przygotowanie do negocjacji - ćwiczenia w grupach w oparciu o gotowe scenariusze
 • określenie własnego celu negocjacyjnego, analiza możliwych rezultatów negocjacji
 • zebranie informacji
 • przygotowanie pytań negocjacyjnych
 • rola empatii i emocji w negocjacjach
 • oddzielenie strategii od potrzeb (merytorycznych, proceduralnych, psychologicznych)
 • BATNA: mieć, czy nie mieć?
 • lista ofert niepieniężnych
3. Negocjacje umowy - ćwiczenia w grupach ze wsparciem (facylitacją) prowadzącego - w oparciu o gotowe scenariusze i wcześniejsze przygotowanie, uczestnicy wezmą udział w symulacji procesu negocjacji umowy
4. Podsumowanie, informacja zwrotna od uczestników i prowadzącego

Krzysztof Siewicz

Doktor nauk prawnych, mediator i radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. W ICM UW koordynuje realizowany ze środków POPC projekt "Platforma Polskich Publikacji Naukowych". Z ramienia ICM UW uczestniczył m.in. w pracach zespołu powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa opracowującego kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji naukowych. Dr Siewicz był koordynatorem projektu prawokultury.pl w Fundacji Nowoczesna Polska, w ramach którego w latach 2016-2019 organizował kolejne edycje największej w Europie konferencji poświęconej społecznym i ekonomicznym aspektom prawa autorskiego - CopyCamp. Prowadził praktykę prawa informacyjnego jako of counsel w kancelariach prawnych BWHS i GWW. Wykładał na UKSW oraz w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Będąc koordynatorem prawnym Creative Commons Polska przygotował polskie wdrożenie wersji 3.0 licencji CC. Doktorat o ochronie wolności użytkowników oprogramowania obronił na Uniwersytecie w Lejdzie w Holandii, a dyplom LLM uzyskał na Central European University w Budapeszcie. Absolwent WPiA UW. Autor licznych publikacji, głównie zakresu prawa autorskiego, otwartych licencji, otwartego dostępu, ale też korzystania z informacji sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem informacji przestrzennych.