szkolenie on-line

22
kwietnia
2021

KONTROLA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I POSTĘPOWANIE W SPRAWACH Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Kontrola ochrony danych osobowych to postępowanie, które wymaga szczególnej uwagi i przygotowania po stronie administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz odpowiedniego przygotowania. Postępowanie kontrolne jest prowadzone w trybie określonym w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych, która w swoisty sposób określa kompetencje kontrolujących. Warto jest poznać i przygotować się na wypadek kontroli oraz postępowania w przedmiocie naruszenia ochrony danych osobowych.

Adresaci szkolenia: inspektorzy ochrony danych osobowych, specjaliści ds. ochrony danych osobowych, osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w organizacji, osoby odpowiedzialne za organizację systemu ochrony danych osobowych

Szkolenie poprowadzi: dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych

Czas trwania szkolenia: od 09:00 do ok. 15:00

Program szkolenia:

 • Podstawy prawne kontroli ochrony danych osobowych.
 • Jak przygotować się do kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Rozpoczęcie kontroli – aspekty formalne i organizacyjne.
 • Przebieg kontroli i kompetencje kontrolujących.
 • Rola pracowników kontrolowanego w trakcie kontroli.
 • Dokumentowanie w trakcie kontroli i wykazywanie rozliczalności.
 • Współpraca z podmiotem przetwarzającym w trakcie kontroli.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w trakcie kontroli.
 • Protokół i zgłaszanie zastrzeżeń.
 • Odpowiedzialność karna w związku z kontrolą.
 • Postepowanie administracyjne w przedmiocie naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Zasady stosowania uprawnień naprawczych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/