warsztaty on-line

17
marca
2021

EFEKTYWNE PUBLIKOWANIE NAUKOWE

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach
Uczestnicy warsztatów nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu publikowania naukowego. Poznają metody efektywnego pisania pozwalające na przygotowanie i wysłanie artykułów naukowych do międzynarodowych czasopism.
Warsztaty poświęcone będą procesowi publikowania naukowego począwszy od organizacji badań pod kątem publikacji, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją aż do promocji opublikowanej pracy.
Nabytą praktyczną wiedzę, uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast przy pisaniu swojej aktualnej lub kolejnej publikacji naukowej. Przedstawione techniki pozwolą uczestnikom pracować bardziej efektywnie i w sposób przynoszący więcej satysfakcji z procesu pisania.

Forma warsztatu
Interaktywna forma prelekcji połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Szkolenie ma charakter wykładowy poparty licznymi przykładami i praktycznymi zadaniami w formie warsztatu oraz indywidualnych ćwiczeń. Każdy uczestnik ukończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek odnoszących się̨ do kolejnej publikacji autora.

Do kogo skierowane są warsztaty
Warsztaty skierowane są do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie publikowania naukowego. Warsztaty będą wartościowe dla początkujących autorów piszących swoje pierwsze artykuły naukowe jak i dla osób posiadających w dorobku kilka publikacji ale pragnących pisać szybciej i bardziej skutecznie.

Warsztaty poprowadzi: Dr inż. Mariusz Woźniak

Czas trwania szkolenia: od 09:00 do ok. 15:00

Program:

 1. Wprowadzenie do publikowania naukowego
  • Czym jest publikowanie naukowe
  • Międzynarodowe czasopisma naukowe
  • Publikowanie naukowe w Polsce
  • Dlaczego publikujemy
 2. Zanim zaczniemy pisać
  • Jak wybrać czasopismo
  • Rodzaje artykułów naukowych
  • Jakość publikacji i cytowania
  • Współczynniki wpływu
  • Open access
  • Przygotowanie do pisania: przegląd literatury
 3. Warsztat autora
  • technika pisania tekstów naukowych
  • komponenty artykułu
  • Paragrafy jako części składowe tekstu
  • Struktura artykułu i myśl przewodnia
  • Efektywne prezentowanie wyników
  • Przeglądanie i korekta tekstu
  • Efektywne używanie języka angielskiego
 4. Proces wysyłania artykułu do czasopisma
  • Checklista przed wysłaniem do czasopisma
  • Internetowy system obsługi czasopisma
  • List do Redakcji
  • Prawo autorskie
  • Plagiat
  • Własność intelektualna
 5. Peer-review proces
  • Co to jest peer-review
  • Rola redaktora i recenzenta
  • Scenariusze odpowiedzi z czasopisma
  • Proces poprawy tekstu
  • Przygotowanie odpowiedzi do czasopisma
 6. Po wysłaniu artykułu
  • Artykuł w końcowej szacie graficznej
  • Formalności po akceptacji artykułu
  • Promowanie artykułu
  • Występowanie w roli recenzenta

Mariusz Woźniak

Fizyk eksperymentalny, doktor nauk technicznych, magister inżynier elektroniki z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy naukowej w dziedzinie optyki. Adiunkt w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii.
Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej w 2008 roku, a następnie uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Marsylii w 2012 roku na podstawie rozprawy „Characterization of nanoparticle aggregates with light scattering techniques”. Był stypendystą Rządu Francuskiego i Ambasady Francuskiej w Polsce. Podczas doktoratu uczestniczył jako wykonawca w dwóch projektach badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowa Agencję Badawczą we Francji.
Jest absolwent programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA w 2013 roku. Celem 9-tygodniowych szkoleń było podniesienie kwalifikacji polskich kadr obszaru B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji badań naukowych.
Od stycznia 2013 roku pracuje w Instytucie Fizyki PAN. W tym czasie był kierownikiem trzech projektów badawczych, w tym jednego międzynarodowego. W pracy naukowej zajmuje się analizą właściwości optycznych parujących mikrokropel roztworów koloidalnych i zawiesin oraz formujących się podczas parowania agregatów nanocząstek. Wykorzystuje w tym celu różne metody pomiarowe, np. statyczne i dynamiczne rozproszenie światła, spektroskopię rozproszeniową.
Mariusz Woźniak publikuje w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej, oraz jest autorem 5 rozdziałów w książkach.