szkolenie on-line

4
marca
2021

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to dwa odrębne prawa i dwie odrębne regulacje. Choć obowiązują one już od długiego czasu, to jednak wciąż budzą wątpliwości w praktyce. Problematyczne jest już określenie, co stanowi informację publiczna i czym różni się ona od informacji sektora publicznego, jak radzić sobie z wnioskami, kiedy wydać decyzję o odmowie, a kiedy zastosować inne rozwiązanie, na czym polega specyfika otwierania danych publicznych i jak sobie poradzić, gdy informacja publiczna zawiera dane osobowe.

Adresaci szkolenia: inspektorzy ochrony danych osobowych, specjaliści ds. dostępu do informacji publicznej, osoby odpowiedzialne za otwieranie danych publicznych, osoby odpowiadające na wnioski o dostęp do informacji publicznej lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Szkolenie poprowadzi: dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych

Czas trwania szkolenia: od 09:00 do ok. 15:00

Program szkolenia:

 • Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 • Dostęp i ponowne wykorzystywanie informacji –czym się różnią.
 • Czym jest informacja publiczna, czym informacja sektora publicznego – analiza na tle orzecznictwa.
 • Kto jest obowiązany do udostępnienia informacji publicznej i informacji sektora publicznego oraz i komu należy je udostępniać.
 • Uprawnienia dostępowe i formy realizacji dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 • Informacja przetworzona.
 • Tryby wnioskowe i bezwnioskowe w przypadku dostępu i ponownego wykorzystywania.
 • Termin i forma udzielenia odpowiedzi dotyczącej informacji publicznej.
 • Ograniczenia dostępu i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 • Prywatność i ochrona danych osobowych na gruncie dostępu i ponownego wykorzystywania.
 • Udostępnianie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Rola Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Terminy, decyzje, droga odwoławcza.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/