szkolenie on-line

2
lutego
2021

BIBLIOTEKI A PRAWO AUTORSKIE – STARE ROZWIĄZANIA, NOWE PROBLEMY

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Zamknięcie bibliotek z powodu stanu epidemicznego, spowodowało przeniesienie części a w niektórych przypadkach całości działalności instytucji do Internetu. Tak istotna zmiana procesów komunikacji z czytelnikami wymaga uporządkowania lub odświeżenia wiedzy na temat prawa autorskiego, w szczególności w zakresie legalnego korzystania z zasobów dostępnych w Internecie oraz zgodnego z prawem udostępniania online zasobów instytucji. Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki prawa autorskiego z pogłębieniem wiedzy na temat dozwolonego użytku, domeny publicznej i licencji Creative Commons.

Szkolenie skierowane jest do bibliotekarzy z różnych typów bibliotek, którzy chcą uporządkować wiedzę na temat prawa autorskiego, w szczególności w zakresie dozwolonego użytku oraz zgodnego z prawem korzystania z utworów. Wiedza z zakresu prawa nie jest konieczna do uczestnictwa w spotkaniu.

Cele szkolenia:

 • Uporządkowanie wiedzy na temat zasad prawa autorskiego.
 • Poznanie podstawowych pojęć i zasady prawa autorskiego.
 • Pogłębienie wiedzy na temat zasad i granic dozwolonego użytku.
 • Poznanie licencji Creative Commons.
 • Praktyczne korzystanie z materiałów dostępnych w Internecie.
 • Nabycie umiejętności oceny „legalności” źródła.
 • Zastosowanie przepisów o ochronie wizerunku.
 • Uzyskanie świadomości konsekwencji prawnych naruszenia przepisów prawa autorskiego.
 • Zdobyta wiedza pozwoli na prawidłowe pełnienie obowiązków służbowych.

Szkolenie poprowadzi: Barbara Szczepańska, ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie. Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells). Barbara Szczepańska jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB. Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

Czas trwania szkolenia: od 10:00 do ok. 14:00

Program

 1. Wstęp do prawa autorskiego (utwór, treść prawa, podmioty prawa, czas trwania praw majątkowych, sposoby zarządzania prawami).
 2. Możliwości korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku publicznego, w szczególności w zakresie dozwolonego użytku bibliotecznego, edukacyjnego i naukowego.
 3. Zakres dozwolonego użytku w kontekście prowadzenia przez biblioteki działalności online.
 4. Inne możliwości korzystania z utworów – (domena publiczna, licencje Creative Commons) – zasady i źródła.
 5. Ćwiczenia praktyczne: ocena „legalności” źródła.

Barbara Szczepańska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie.
Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells).
Barbara Szczepańska jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB.
Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.