szkolenie on-line

20
października
2020

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Umowy dotyczące serwisu i utrzymania oprogramowania, usług bieżącej administracji infrastrukturą IT, rozwoju systemów informatycznych, a także bardziej rozbudowane kontrakty outsourcingowe to przykłady najbardziej typowych kontraktów dotyczących świadczenia usług informatycznych. Właściwe ukształtowanie umów dotyczących takich usług ma nie tylko zasadniczy wpływ na poziom ryzyka prawnego związane z późniejsza współpracą stron, ale w wielu przypadkach decyduje o jakości takiej współpracy na poziomie operacyjnym. W trakcie szkolenia zostaną więc omówione nie tylko szczególne „obszary ryzyka” i rekomendowane sposoby ich kontraktowej regulacji, ale również stosowane w praktyce takich umów rozwiązania w zakresie procedur zarzadzania zakresem i sposobem świadczenia odpowiednich usług IT. W końcowej części warsztatów podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji projektów i przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług informatycznych, zarówno po stronie podmiotów świadczących takie usługi, jak i ich klientów – odbiorców usług, w tym:

 • dyrektorów działów IT,
 • menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie umów,
 • osób biorących udział w negocjowaniu umów o świadczenie usług informatycznych,
 • koordynatorów nadzorującym realizację usług IT,
 • prawników wewnętrznym dostawców lub odbiorców usług.

Szkolenie poprowadzi Michał Barta prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze kontraktów dotyczących świadczenia usług IT.

Czas trwania szkolenia od godz. 9.00 – 14.30

Program

Big picture umów na usługi IT - jak to dziś wygląda?
Przygotowanie do negocjacji - kwestie, które należy przemyśleć i sprawdzić
 • software i prawa autorskie
 • infrastruktura IT
 • informacje i dane, w tym dane osobowe
Po co prawnikowi ITIL?
Umowy na usługi serwisowe i utrzymanie oprogramowania
 • Charakter prawny umowy i co z tego wynika dla „biznesu”
 • Zakres usług – jak go opisać? jak nim potem zarządzać?
  1. gotowość do świadczenia vs świadczenie usług
  2. stałość vs elastyczność zakresu usług
  3. jednostronna vs dwustronna zmiana zakresu
  4. klauzule „awaryjne” na wypadek nadzwyczajnej zmiany okoliczności
 • Wynagrodzenie – częstsze i nieco rzadsze modele kontraktowe (przykłady)
 • Odpowiedzialność wykonawcy – prawo i praktyka kontraktowa
  1. jak mierzyć (i rozliczać) jakość - SLA, KPI
  2. zasady i zakres odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie umowy
  3. kary umowne, obniżki wynagrodzenia – przykłady modeli kontraktowych
  4. odpowiedzialność za usługi a odpowiedzialność za inne zobowiązania
  5. roszczenia osób trzecich – wady prawne, indemnifikacja
  6. siła wyższa – kiedy można się na nią powołać i co z tego wynika
 • Poufność, dane osobowe – kwestie najważniejsze
 • Prawa autorskie w umowach maintenance
 • Okres obowiązywania umowy, tryb i skutki jej rozwiązania
  1. jak definiować okres obowiązywania umowy i co wynika z takiej decyzji
  2. jak zapewnić elastyczność (zakres, SLA, wynagrodzenie)
  3. wypowiedzenie „sankcyjne” a wypowiedzenie „zwykłe”
  4. status wykonanych „produktów” usług
  5. Exit plan – zakres, wynagrodzenie, odpowiedzialność
Umowy dotyczące tworzenia i rozwoju oprogramowania („mały” i „duży” rozwój IT)
 • Rodzaje umów na IT development
 • Charakter prawny umowy i jego biznesowe implikacje
 • Prawna podstawa korzystania z oprogramowania a możliwości powierzania prac rozwojowych zewnętrznemu dostawcy
  1. Co jest chronione, a co nie jest
  2. Charakter i zakres posiadanych uprawnień (prawa autorskie, licencja, SaaS)
  3. Uprawnienia ustawowe – względnie oraz bezwzględnie obowiązujące
  4. Modyfikacje i rozmów oprogramowania w modelu body-leasing
 • Wykorzystanie elementów na licencjach open source w pracach deweloperskich IT
 • Uwarunkowania prawne powierzenia rozwoju komponentów „własnych”
 • Podwykonawcy, „samozatrudniony” personel
 • Regulacje i rozwiązania w zakresie dokumentacji i dostępu do kodów źródłowych
 • Odbiory – procedury, stosowane modele, znaczenie prawne
 • Rękojmia, gwarancja, serwis…
 • Objecie utrzymaniem rezultatów prac rozwojowych, zasady autoryzacji zmian
 • Specyfika wynagrodzenia w umowach na rozwój IT
Na koniec: inne umowy na usługi IT – kilka przykładów, kilka uwag…

Michał Barta

Radca prawny (od 2004 r.). Wspólnik w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. ITIL® (2011) Foundation.
Prawnik z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa teleinformatycznego i umów IT oraz ochrony praw własności intelektualnej. Odpowiedzialny za praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w tym praw autorskich do programów komputerowych, kontraktów dotyczących budowy, wdrożenia i integracji systemów IT, umów dotyczących świadczenia usług informatycznych (w tym SaaS, PaaS, IaaS), obsługi przedsięwzięć e-commerce, ochrony informacji i danych osobowych, a także regulacji podatkowych dotyczących korzystania i obrotu prawami własności intelektualnej.
Wykładowca na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.