szkolenie on-line

22
października
2020

WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Korzyści: Uczestnicy warsztatów archiwistycznych nabędą umiejętność samodzielnego wypełniania ewidencji Archiwum/ Składnicy (Wypełnianie spisów zdawczo- odbiorczych, kart wypożyczeń etc) jak i samodzielnego porządkowania i archiwizowania dokumentacji zastanej w Archiwum Zakładowym/ Składnicy akt

Adresaci szkolenia: Warsztaty są skierowane zarówno do pracowników posiadających staż pracy w Archiwum Zakładowym/ Składnicy którzy chcą doskonalić swoje kompetencje, jak i osób które z archiwistyką nie miały dotychczas nic wspólnego, a chciałyby zdobyć praktyczne umiejętności porządkowania i prowadzenia archiwum

Warsztaty prowadzi Adam Parysz, dyplomowany archiwista, Inspektor Ochrony Danych

Program szkolenia: (od godz. 10 do ok. 16)
I. Zajęcia praktyczne: Wypełnianie formularzy- ewidencji Archiwum Zakładowego/ Składnicy Akt

 1. Spisy zdawczo- odbiorcze akt
  • Kat. A
  • Kat. B50-B10
  • Kat. B10 i niższej
  • Kat. BE
  • Kat. Bc
  • Dokumentacji technicznej, geodezyjnej, kartograficznej, akt osobowych i UE
 2. Wykazy spisów zdawczo- odbiorczych
 3. Karty Udostępnienia/ Wypożyczenia akt
 4. Spisy dokumentacji przeznaczonej na makulaturę bądź zniszczenie
 5. Spisy dokumentacji kat. BE podlegającej ekspertyzie archiwalnej
 6. Wnioski do AP na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 7. Protokoły skontrowe
II. Zajęcia praktyczne dot. porządkowania i archiwizowania dokumentacji
 1. Rozpoznanie przynależności zespołowej
  • Akt posiadających oznaczenia kancelaryjne
  • Akt nie posiadających żadnych oznaczeń kancelaryjnych
 2. Segregacja dokumentacji
  • Dokumentacja kat. A, B, BE i Bc
 3. Weryfikacja kategorii archiwalnych
 4. Porządkowanie materiałów archiwalnych
 5. Porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Akta kat. B50-B10
  • Akta kat. B10 i niższej
  • Akta kat. BE
  • Akta kat. Bc
 6. Porządkowanie dokumentacji technicznej
 7. Opisywanie teczek
  • Teczki akt kat. A
  • Teczki akt. Kat. B i BE
 8. Sygnowanie dokumentacji
 9. Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego
III. Podsumowanie

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.