warsztaty on-line

29
września
2020

PRAKTYCZNE ASPEKTY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

W praktyce obrotu bardzo często spotykamy się z konstrukcją powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) określa szczegółowe warunki i zasady powierzenia przetwarzania danych, obowiązki i zasady odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego. W ramach praktycznych warsztatów będą Państwo mieli możliwość poznania zasad powierzenia przetwarzania danych, w tym sporządzania umów o powierzenie przetarzania.
Warsztaty prowadzone będą w oparciu o analizę propjektów umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz studia przypadków. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla pracowników administratora danych powierzajacego przetarzanie danych osobowych, jak również pracowników podmitów przetwarzających.

W ramach szkolenia poznają Państwo:

 • przypadki, w których konieczne jest zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz w których nie dochodzi do powierzenia przetwarzania. Analiza prowadzona będzie w oparciu o konkretne przykłady z zakresu IT, HR, marketingu, reklamy itp.
 • zasady sporządzania umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w szczególności zasady formułowania poszczególnych obligatoryjnych postanowień umowy,
 • zasady weryfikacji podmiotu przetwarzającego,
 • podstawowe obowiązki podmiotu przetwarzającego, w tym obowiązki związane z zabezpieczeniem danych, zarządzaniem incydentami, współpracy z administratorem,
 • czym różni się powierzenie przetwarzania od udostępnienia danych osobowych,
 • zasady odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego oraz administratora danych.

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • Inspektorom ochrony danych i konsultantom ds. ochrony danych osobowych,
 • Pracownikom działów zajmujących się ochroną danych osobowych
 • Prawnikom i managerom odpowiedzialnym za sporządzanie i weryfikację umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Dyrektorom, managerom i pracownikom działów IT, HR, reklamy i marketingu
 • Dyrektorom, managerom i pracownikom podmiotów świadczących usługi outsourcingowe, centów danych itp.

Szkolenie prowadzi: Roman Bieda, Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy

Program szkolenia (9:00 -14:00)

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
  • Na czym polega powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  • Administrator a podmiot przetwarzający.
  • W jakich przypadkach konieczne jest zawieranie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  • Wybór podmiotu przetwarzającego.
 2. Podstawowe obowiązki podmiotu przetwarzającego:
  • Inspektor Ochrony Danych (IOD) w podmiocie przetwarzającym.
  • Zabezpieczenie danych.
  • Zarządzanie incydentami.
  • Wymagana dokumentacja.
 3. Umowa o powierzenie przetwarzania danych:
  • Forma umowy
  • Charakter prawny umowy.
  • Treść umowy – obowiązkowe postanowienia umowy, w tym:
   • przedmiot i czas trwania przetwarzania,
   • charakter i cel przetwarzania,
   • rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą,
   • obowiązki i prawa administratora
   • udokumentowanie polecenie przetwarzania danych
   • zachowanie poufności
   • środki bezpieczeństw
   • warunki korzystania z innego podmiotu przetwarzającego
   • zasady współpracy z administratorem (w tym wykonywanie praw osób których dane dotyczą, zgładzenie incydentów, przekazywanie informacji
   • umożliwienie prowadzenia audytów i inspekcji.
  • Zasady subpowierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Zasady wypowiedzenia umowy.
 4. Studia przypadków:
  • Analiza i weryfikacja przedstawionych klauzul umów o powierzenie przetwarzania danych. Analiza rożnych wariantów klauzul.
  • Tworzenie wybranych klauzul umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 5. Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego (dalszego przetwarzającego) oraz administratora (np. za wybór nieodpowiedniego podmiotu przetwarzającego).

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl