szkolenie on-line

8
lipca
2020

KONTROLA Z URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Adresaci

 • Administratorzy Danych Osobowych sektora publicznego, samorządowego i prywatnego
 • IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji, wszyscy, którzy interesują się zagadnieniami ochrony danych osobowych
 • Osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub którzy w przyszłości zostaną powołani na to stanowisko
Cel szkolenia
 • Zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kontroli prowadzonej przez UODO oraz z postępowaniem przed UODO w sytuacji naruszenia przepisów prawa
 • Zdobycie praktycznej wiedzy w jaki sposób zweryfikować tożsamość kontrolera oraz jakie uprawnienia mu przysługują
 • Zapoznanie uczestników z ewentualnymi sankcjami jakie może nałożyć UODO
 • Zdobycie praktycznej wiedzy jak przygotować się do kontroli UODO i na co zwrócić uwagę
Szkolenie prowadzi: Adam Parysz, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek.

Czas trwania szkolenia: od godz. 9.00 do ok. 14

Program:

 1. Kontrola UODO: Weryfikacja, przebieg, zakończenie.
  • Kto może przeprowadzić kontrolę? Wyłączenia z kontroli UODO
  • Udział podmiotu zagranicznego w kontroli
  • Jak zweryfikować czy pracownik urzędu ma prawo do przeprowadzenia kontroli?
  • Co może kontroler?
  • Czy kontrolowany ma obowiązek być w trakcie kontroli?
  • Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany?
  • Jak długo może trwać kontrola? Czas trwania.
  • Jakie są skutki przeprowadzonej kontroli?
  • Zakończenie kontroli
 2. Zastrzeżenia UODO: Postępowanie przed Prezesem Urzędu.
  • Jakie są cechy postępowania przed UODO?
  • Wszczęcie postępowania
  • Jak przebiega postępowanie?
  • Wydanie decyzji Prezesa UODO- konsekwencje
  • Dalsze postępowanie po wydanej decyzji Prezesa UODO
 3. Kontrole UODO: Jak się do nich przygotować?
  • Fundament: Wypełnienie podstawowych przepisów prawa
  • Fundament: Współpraca Administratora (ADO) oraz pracowników z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
  • Fundament: Polityka ryzyka. Zarządzanie ryzykiem i ich minimalizacja
  • Fundament: Wdrożenie Systemu Ochrony Danych Osobowych
  • Jak ograniczyć do minimum ryzyko kontroli?
  • Ciągłe monitorowanie systemu ochrony danych osobowych
  • Wdrożenie Listy kontrolnej: sprawdzenie czy Podmiot jest gotowy na kontrolę UODO
 4. Kontrole UODO: Sankcje przewidziane przepisami prawa
  • Odpowiedzialność cywilna
  • Odpowiedzialność karna
  • Odpowiedzialność administracyjna
  • Wysokość kar
  • Co wpływa na wysokość kar?
 5. Dyskusja

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.