szkolenie on-line

6
sierpnia
2020

TELEPRACA I HOMEOFFICE, ZASADY I DOBRE PRAKTYKI

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Cel szkolenia
Zapoznanie z zasadami powierzania pracy zdalnej. Szkolenie w przystępny sposób przedstawia zagadnienia prawne związane z pracą zdalną oraz dobre praktyki związane z powierzaniem i rozliczeniem zadań. Uczestnicy dowiedzą się m.in. czym różni się telepraca od homeoffice, w jaki sposób zgodnie z prawem: zaplanować pracę zdalną, jakie warunki należy zapewnić zatrudnianym pracownikom oraz jak kontrolować pracowników zdalnych.

Do kogo jest skierowane
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i działów HR, HR Business Partnerów, kadry zarządzającej.

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Marcin Frąckowiak, specjalista z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.

Czas trwania szkolenia: 09:00 – 11:30

Program:

  1. Telepraca a „home office” – podobieństwa i różnice.
  2. Praca zdalna wprowadzona w związku z COVID-19 – czy po okresie epidemii nadal będzie można ją stosować?
  3. Rodzaje telepracy ze względu na sposób i miejsce wykonywania.
  4. Wymagania prawne związane z organizacją pracy w formie telepracy (kwestie BHP, dokumentacja) i najczęstsze problemy praktyczne z tym związane.
  5. Telepraca a związki zawodowe.
  6. Praktyczna charakterystyka telepracy – wady i zalety tej formy organizacji pracy dla pracodawcy i pracownika.
  7. Homeoffice – w jaki sposób bezpiecznie dla pracodawcy oraz efektywnie uregulować pracę zdalną?
  8. Zarządzanie pracą zdalną, kontrola wykonywania pracy,
  9. Dla kogo wprowadzić pracę zdalną? - case study.

Marcin Frąckowiak

Specjalista z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.
W trakcie swojej praktyki zawodowej zajmował się m.in.: doradztwem dla pracodawców w procesie przejścia części zakładu pracy na rzecz nowego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy, badaniami due diligence z zakresu prawa pracy, tworzeniem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, negocjacjami porozumień zawieranych z organizacjami społecznymi, reprezentacją pracodawców w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi. Z sukcesami zajmował się także reprezentowaniem pracodawców w sprawcach z zakresu roszczeń pracowników o wypłatę odszkodowań z tytułu rozwiązania umów o pracę, wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
Ważną częścią dorobku radcy prawnego Marcina Frąckowiaka jest jego działalność naukowa i dydaktyczna, zwłaszcza ukierunkowana na praktyczne szkolenia dla przedstawicieli biznesu.
Od listopada 2015 r. jest współtwórcą ścieżki prawa pracy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK). Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla największych pracodawców w Polsce. Laureat 3 miejsca w prestiżowym konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra, edycja 2019. Zaangażowany jest także w pracę dydaktyczną i naukową jako doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ponadto publikuje również w mediach m.in.: Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz Parkiecie.