szkolenie on-line

21
lipca
2020

ZATRUDNIENIE W BRANŻY IT, NAJCZĘSTSZE PROBLEMY I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobu efektywnego zatrudnienia pracowników branży IT, wyboru optymalnego systemu czasu pracy oraz bezpiecznych zasad współpracy z pracownikami IT. Szkolenie łączy wiedzę teoretyczną oraz praktykę.

Do kogo jest skierowane:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i działów HR, HR Business Partnerów, kadry zarządzającej a także pracowników branży IT. Wszystkich osób zainteresowanych poznaniem zasad bezpiecznej i efektywnej współpracy z pracownikami sektora IT.

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Marcin Frąckowiak, specjalista z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.

Czas trwania szkolenia: 09:00 – 11:30

Program:

  1. Podstawa zatrudnienia pracownika IT, kiedy odpowiednia będzie umowa o pracę / kontrakt B2B / umowa zlecenie?
  2. Zdaniowy system czasu pracy – na czym polega i jak z niego korzystać?
  3. Godziny nadliczbowe, organizacja czasu pracy – praktyczne porady i wskazówki.
  4. Dyżur / zastępstwo / zapewnienie stałej dostępności usług, jak pogodzić wymogi rynku z ograniczeniami prawnymi?
  5. Rodzaje danych wykorzystywanych przez pracowników IT, ochrona danych wrażliwych i konsekwencje ich ujawnienia.
  6. Zakaz konkurencji w okresie zatrudnienia i po jego ustaniu, jak optymalnie zabezpieczyć interes pracodawcy?

Marcin Frąckowiak

Specjalista z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.
W trakcie swojej praktyki zawodowej zajmował się m.in.: doradztwem dla pracodawców w procesie przejścia części zakładu pracy na rzecz nowego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy, badaniami due diligence z zakresu prawa pracy, tworzeniem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, negocjacjami porozumień zawieranych z organizacjami społecznymi, reprezentacją pracodawców w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi. Z sukcesami zajmował się także reprezentowaniem pracodawców w sprawcach z zakresu roszczeń pracowników o wypłatę odszkodowań z tytułu rozwiązania umów o pracę, wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
Ważną częścią dorobku radcy prawnego Marcina Frąckowiaka jest jego działalność naukowa i dydaktyczna, zwłaszcza ukierunkowana na praktyczne szkolenia dla przedstawicieli biznesu.
Od listopada 2015 r. jest współtwórcą ścieżki prawa pracy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK). Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla największych pracodawców w Polsce. Laureat 3 miejsca w prestiżowym konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra, edycja 2019. Zaangażowany jest także w pracę dydaktyczną i naukową jako doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ponadto publikuje również w mediach m.in.: Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz Parkiecie.