szkolenie on-line

10
czerwca
2020

ZMIANY W PRAWIE PRACY

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Szkolenie ma na celu zapewnienie Państwu możliwości zapoznania się ze zmianami w prawie pracy, zdobycia wiedzy na temat nowych obowiązków ciążących na pracodawcach oraz przygotowania swojej firmy na nadchodzące zmiany. Podczas szkolenia nacisk kładziemy na spojrzenie z praktyki. Podajemy przykłady i zachęcamy do dyskusji.

Oferta kierowana jest do kierowników i pracowników działów kadr, HR Business Partnerów, a także kadry zarządzającej i menadżerskiej. Informacje przedstawione na szkoleniu będą przydatne zarówno dużym pracodawcom, jak również średnim i małym firmom.

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Marcin Frąckowiak, specjalista z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.

Czas trwania szkolenia: 09:00 – 11:30

Program:

 1. Zmiany w Kodeksie pracy, nowy rygor odpowiedzialności za dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę:
  • Jak dokonuje się potrąceń z wynagrodzenia pracownika?
  • Czy potrącanie należności alimentacyjnych odbywa się wg odrębnych zasad?
  • Jakie zmiany wejdą w życie w 2020 r. i kiedy pracodawca narazi się na odpowiedzialność karną?
 2. Dyrektywa UE „WORK-LIFE BALANCE” – jak przygotować firmę na nadchodzące zmiany?
  • Główne założenia dyrektywy UE w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.
  • Urlop ojcowski – zasady przewidziane w dyrektywie.
  • Urlop rodzicielski - zasady przewidziane w dyrektywie.
  • Jak zmiany przewidziane w dyrektywie wpłyną na sytuację pracujących rodziców?
  • Jak pobudzić aktywność zawodową rodziców? Omówienie istniejących rozwiązań, które nabiorą na znaczeniu po wprowadzeniu w życie dyrektywy.
 3. Ochrona „sygnalistów” - dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii:
  • Cel wprowadzanych zmian.
  • Kogo dotyczy nowa dyrektywa?
  • Pojęcie „sygnalisty” i ochrona jaka jest będzie im zapewniana – omówienie.
  • Jak już dzisiaj zabezpieczyć firmę aby wdrożenie nowych zasad było łatwiejsze?
 4. Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie w zatrudnieniu, roszczenia pracowników po zmianach w Kodeksie pracy:
  • Co się zmieniło i dlaczego pracownikowi łatwiej jest dochodzić roszczeń przeciwko pracodawcy?
  • Skutki nowelizacji odczujemy w 2020 i 2021 roku, dlaczego?
  • Jakie kwoty zasądzają sądy w sprawach o mobbing lub dyskryminację? Spojrzenie okiem praktyka.
  • Jak zabezpieczyć firmę przed roszczeniami?

Marcin Frąckowiak

Specjalista z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.
W trakcie swojej praktyki zawodowej zajmował się m.in.: doradztwem dla pracodawców w procesie przejścia części zakładu pracy na rzecz nowego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy, badaniami due diligence z zakresu prawa pracy, tworzeniem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, negocjacjami porozumień zawieranych z organizacjami społecznymi, reprezentacją pracodawców w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi. Z sukcesami zajmował się także reprezentowaniem pracodawców w sprawcach z zakresu roszczeń pracowników o wypłatę odszkodowań z tytułu rozwiązania umów o pracę, wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
Ważną częścią dorobku radcy prawnego Marcina Frąckowiaka jest jego działalność naukowa i dydaktyczna, zwłaszcza ukierunkowana na praktyczne szkolenia dla przedstawicieli biznesu.
Od listopada 2015 r. jest współtwórcą ścieżki prawa pracy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK). Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla największych pracodawców w Polsce. Laureat 3 miejsca w prestiżowym konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra, edycja 2019. Zaangażowany jest także w pracę dydaktyczną i naukową jako doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ponadto publikuje również w mediach m.in.: Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz Parkiecie.