szkolenie on-line

29
kwietnia
2020

MUZEA - TRENDY ORGANIZACYJNE I TECHNOLOGICZNE

koordynator: Iwona Nowosielska

UWAGA! NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

 • szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,
 • podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,
 • otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,
 • będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.
Wymagane: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa (preferowany Firefox), mikrofon lub słuchawki.
Możesz zarejestrować się przez naszą stronę internetową. Przed szkoleniem otrzymasz od nas mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu.
Przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, zawsze 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia. W tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.
Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości odtworzenia jego przebiegu w postaci filmu.

29 kwietnia 2020 r.
10:00 Otwartość w instytucjach kultury - dokąd zmierzają muzea narracyjne i partycypacyjne.
Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono na szeroką skalę digitalizację zasobów polskich instytucji kultury. Wiele z nich zostało udostępnionych w sieci, a niektóre instytucje wybrały otwarty model udostępniania, wychodzący naprzeciw potrzebom odbiorców. Jednak dostęp – w tym otwartość technologiczna i prawna – to zaledwie pierwszy krok. W świecie, w którym stracił rację bytu podział na online i offline, instytucje kultury konkurują o uwagę swoich odbiorców z całą gamą produktów i usług. Aby docierać do swoich potencjalnych użytkowników, instytucje tworzą programy budujące ich aktywne zaangażowanie i bazujące na zrozumieniu ich potrzeb, nawyków i motywacji oraz wpisujące się w misję i zadania publicznych instytucji kultury. O tym, co to w praktyce oznacza dla różnych typów instytucji - partycypacyjnych, narracyjnych - oraz jak definiuje to kierunki ich rozwoju, mowa będzie na wykładzie.
Aleksandra Janus
(kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury w Centrum Cyfrowym)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Nowoczesne metody promowania własnego zasobu archiwalnego:
 • specyfika NAC jako centralnego archiwum państwowego,
 • wykorzystanie zasobu archiwalnego NAC w komunikacji społecznej (facebook, instagram, twitter, projekty w przestrzeni publicznej),
 • zasoby archiwalne a wirtualna rzeczywistość - alternatywne formy działalności wystawienniczej: Archiwalny Fotoplastikon, MS Piłsudski,
 • nowe formuły działań popularyzatorskich bazujących na cyfrowym zasobie archiwalnym – projekt Hackathon Archiwalny,
 • działalność wydawnicza NAC – albumy fotograficzne, e-booki.
Anna Lebensztejn
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)
14:30 Przerwa
14:45 Problemy muzealnych katalogów internetowych.
W 2012 roku opublikowane zostały pierwsze katalogi internetowe polskich muzeów: Muzeum Fotografii w Krakowie i Muzeum Narodowego w Warszawie. W kolejnych latach przybyło ich i aktualnie wiele dużych instytucji posiada jakąś wersję internetowego katalogu zbiorów. Jakąś, ponieważ na fali wprowadzania biznesowego modelu zarządzania kulturą, muzea przyjęły politykę prezentacji najciekawszych obiektów, w miejsce udostępniania kompletnych działów zbiorów. Część z umieszczonych w Internecie katalogów stała się również tzw. „projektami osieroconymi” – raz udostępnione zbiory nie uzupełniano o kolejne, nie poszerzano również zakresu informacji. Polskie muzea nie doczekały się również agregatora krajowego, który pozwalałby łączyć w jednym miejscu i wyszukiwać zbiory różnych instytucji, np. tego samego autora.
Co poszło nie tak? Czy sytuacja polska jest odosobniona, a może w innych krajach jest podobnie? Podczas wykładu postaram się nakreślić panoramę cyfrowych zbiorów polskich muzeów w Internecie oraz odpowiedzieć na pytania:
 • Czym jest internetowy katalog zbiorów muzeum, lub czym powinien być?
 • Jakie istnieją zależności między bazami danych o zbiorach muzealnych, a katalogami?
 • Czym są słowniki kontrolowane, systemy wyszukiwania danych, architektura informacji i metodologia UX (User Experience) oraz jaką rolę odgrywają w katalogu internetowym?
 • Jak należy zbudować politykę digitalizacji, jeśli planujemy projekt udostępniania zbiorów w Internecie?
 • Czy budowa katalogu internetowego to dla muzeum problem, czy wyzwanie?
Marcin Mondzelewski
(Muzeum Warszawy)
16:00 Zakończenie seminarium.

Aleksandra Janus

Antropolożka, badaczka, członkini zarządu i kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury w Centrum Cyfrowym, kuratorka i współautorka projektu Laboratorium muzeum, współzałożycielka grupy badawczej Kierunek Zwiedzania, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Prowadzi badania publiczności instytucji kultury, specjalizuje się w badaniu doświadczenia zwiedzających w muzeach, współpracuje z instytucjami poszukującymi efektywnych sposobów angażowania publiczności. W swojej pracy akademickiej zajmuje się analizą współczesnych reprezentacji i praktyk pamięciowych związanych z tzw. trudnym dziedzictwem, doświadczeniami przemocy i konfliktu.

Anna Lebensztejn

Historyczka sztuki, kuratorka sztuki współczesnej, edukatorka, członkini CIMAM. Absolwentka historii sztuki i filologii włoskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2010) oraz prawa na tejże uczelni (2012). Studiowała również na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie. W 2018 roku obroniła doktorat na Wydziale Historycznym UJ. W latach 2010-2019 była związana zawodowo z Galerią Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie. Współpracowała również z m.in. Zamkiem Królewskim na Wawelu i Muzeum Narodowym w Krakowie.
W Narodowym Archiwum Cyfrowym od 2019 roku kieruje Oddziałem Komunikacji i Udostępniania, zajmującym się promocją i popularyzacją NAC i jego zasobu archiwalnego, udostępnianiem jego zbiorów oraz działalnością edukacyjną, wystawienniczą i wydawniczą.

Marcin Mondzelewski

Pracuje w Muzeum Warszawy w Zespole ds. Inwentaryzacji i Katalogowania Zbiorów. Zarządza elektronicznymi bazami danych o zbiorach oraz koordynuje projekty redakcji i słownikowania danych. W latach 2008-2016 inwentaryzator i Główny Inwentaryzator Zbiorów w Muzeum Narodowym w Gdańsku i Łazienkach Królewskich w Warszawie. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych. Koordynował i uczestniczył w projektach digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych. Od siedmiu lat prowadzi szkolenia dla muzealników, jest też uczestnikiem i prelegentem licznych konferencji. Zajmuje się tematyką standardów dokumentacji muzealnej oraz digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kulturowego. Na tych polach stara się wdrażać rozwiązania zgodne z metodologią Architektury informacji i UX (user experience).