warsztaty

17
czerwca
2020

JAK PISAĆ ARTYKUŁY WYJAŚNIAJĄCE ZMIANY, STRATEGIĘ I INNE TRUDNE TEMATY FIRMOWE PROGRAM WRSZTATÓW

68 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Zmiana kultury organizacji, nowa strategia, czy zarządzanie procesowe - to tematy trudne do wytłumaczenia dla pracowników i współpracowników. Jak to zrobić w prosty sposób, unikając żargonu i nowomowy? Jak pisać krótko, zwięźle i ciekawie? O nowoczesnych technika tłumaczenia i o sekretach mistrzów, jak Steve Jobs czy bajkopisarz Jean de la Fontaine, jest to szkolenie z trzema godzinami ćwiczeń.

Adresatami szkolenia są:

 • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy działów komunikacji, marketingu i public relations w firmach
 • Dziennikarze, redaktorzy (dzienniki, tygodniki, portale internetowe, radio, tv)
 • Dziennikarze firmowi (magazyny firmowe, internet, intranet, tv, radio, newslettery…)

Szkolenie przeprowadzi: Krzysztof Urbanowicz
Specjalista w zakresie marketingu, dziennikarstwa i mediów oraz transformacji cyfrowej.

17 czerwca 2020 r.
9:00 Psychologia lektury:
 • Jak media społecznościowe zmieniły sposób w jaki czytamy artykuły.
 • Koncentracja uwagi spadła do 8’, a czas skanowania tekstu do 15’.
 • 3 tryby lektury.
 • Jak młodzież, ludzie w średnim wieku i seniorzy konsumują informację.
 • Nie ma nieciekawych tematów, są tylko autorzy, którzy nie potrafią trafić w kręgi zainteresowania czytelników.
10:00 Jak w prosty i zwięzły sposób wyjaśniać trudne tematy:
 • Typologia trudnych tematów: od nowej strategii i trzeciego prezesa w ciągu dwóch miesięcy do zwolnień, podsumowania trudnego roku i kryzysów.
 • 10 rzeczy, które możesz nauczyć się od Steve Jobsa, Roberta Cialdini i Jean de la Fontaine’a.
 • 12 zasad jak tworzyć teksty wyjaśniające• Umiejętność syntetyzowania jako wyróżnik liderów.
 • 6 etapów krytycznego myślenia.
 • Sekret techniki “Just Three Things”.
 • 3 podstawowe plany tekstów, które musisz opanować.
 • Techniki pisania zdań i akapitów (gotowe schematy).
 • Hamburger model w pisaniu perswazyjnym.
 • Jak zapewnić tekstowi spójność logiczną.
 • 10 sprawdzonych technik na zachęcenie czytelnika do czytania.
11:00 Ćwiczenia (1 godz.)
13:00 Przerwa na obiad
14:00 Jak pisać leady, które zachęcą czytelnika do czytania tekstu:
 • Tylko 10 sekund na przekonanie czytelnika, że to warto przeczytać.
 • Dziennikarstwo i copywriting od kuchni: tricki zawodowców.
 • 6 gotowych i sprawdzonych schematów na atrakcyjny lead.
 • Techniki „podkręcania” leadów.
 • Najczęściej popełniane błędy.
15:00 Ćwiczenia (1 godz.)
16:00 Zakończenie warsztatów.

Krzysztof Urbanowicz

Specjalista w zakresie marketingu, dziennikarstwa i mediów oraz transformacji cyfrowej. Jest konsultantem, prelegentem i trenerem od ponad 15 lat w Polsce, Francji i Szwajcarii (+1000 firm, grup mediowych i gazet).
Przez 18 lat kierował agencją content marketingu Mediapolis, należącą do międzynarodowej sieci agencji Revsquare, obecnie Pentalog (klienci m.i in.: PKN Orlen, PZU, PGNiG, PGE, Unilever, Orange, Nestlé, Diageo, Jeronimo Martins Polska, Pepsi-Cola…).
Z wykształcenia dziennikarz (Institut Francais de Presse w Paryżu) i sowietolog (Institut d’Etudes Politiques w Paryżu), rozpoczynał swoją karierę w mediach francuskich we Francji („Le Quotidien de Paris” i „Le Figaro”).
Po powrocie do Polski, w latach 90., był korespondentem mediów francuskich, w tym „Le Parisien" i Radio France Internationale, później dyrektorem polsko-francuskiej podyplomowej szkoły dziennikarstwa, Europejskie Studium Dziennikarstwa w Warszawie, prowadzonej przez L’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille. Jego blog Media Cafe Polska został uznany przez międzynarodową agencję Edelman jako trzeci najbardziej wpływowy blog w Polsce w 2007 r.

Termin i Miejsce

Termin:
17 czerwca 2020
Miejsce:
Warszawa Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 5 czerwca
 • 990 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 6 czerwca

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 10 czerwca 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: