szkolenie on-line

3
czerwca
2020

ZGŁASZANIE NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia możliwie szerokiej wiedzy na temat naruszeń ochrony danych osobowych (zarówno teoretycznej jak i praktycznej). W tym celu, uczestnikom przybliżone zostaną: pojęcie naruszenia ochrony danych osobowych oraz przykłady takich naruszeń. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z metodą oceny wagi naruszeń wg ENISA a także wypełnią wraz z prowadzącymi formularz zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych. Wszystkie ww. tematy omawiane będą w oparciu o wskazówki oraz praktykę Prezesa Urzędu Ochrony Danych w tym zakresie.

Szkolenie prowadzą:
Anna Matusiak-Wekiera jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Anna Matusiak-Wekiera była członkiem Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w UE powołanej przy GIODO w latach 2016-2018. Obecnie jest członkiem Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mec. Anna Matusiak – Wekiera wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym oraz w sektorze publicznym, jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentką na konferencjach poświęconych RODO. Mec. Anna Matusiak-Wekiera jest również autorką publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.

Justyna Kondratowicz-Dudzińska jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Justyna Kondratowicz-Dudzińska jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentem podczas wydarzeń związanych z ochroną danych osobowych. Mec. Justyna Kondratowicz-Dudzińska wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym (w tym w sektorze organizacji pozarządowych) oraz w sektorze publicznym. Jest członkiem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Czas trwania od godz. 9.00 do ok. 14

Program szkolenia:
Obowiązki związane z naruszeniem ochrony danych osobowych

  • Naruszenie ochrony danych osobowych (podstawowe pojęcia),
  • Okoliczności, które nie wymagają zgłoszenia (studium przypadku),
  • Zgłoszenie ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu (obowiązek zgłoszenia – studium przypadku),
Obowiązki związane z naruszeniem ochrony danych osobowych
  • Powiadomienie podmiotów danych o naruszeniu (obowiązek powiadomienia – studium przypadku),
  • Omówienie praktyki Prezesa Urzędu Ochrony Danych w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych oraz powiadamiania podmiotów danych o zaistniałym naruszeniu – omówienie decyzji.
  • Rozliczalności przy realizacji obowiązków związanych ze zgłaszaniem naruszeniem ochrony danych.
Metoda oceny wagi naruszenia wg ENISA
  • Przybliżenie metody oceny naruszeń (wprowadzenie do części warsztatowej),
  • Ocena wagi naruszeń na podstawie wybranych casusów (część warsztatowa).
Zgłoszenie ochrony danych osobowych (część warsztatowa)
  • Wypełnianie treści formularza zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych na podstawie wybranego casusu.

Justyna Dudzińska

Jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję zewnętrznego IOD. Mec. Justyna Dudzińska była wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych oraz prelegentem podczas wydarzeń związanych z ochroną danych osobowych. Mec. Justyna Dudzińska wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym (w tym w sektorze organizacji pozarządowych) oraz w sektorze publicznym. Jest członkiem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Anna Matusiak-Wekiera

Jest radcą prawnym, szefową praktyki ochrony danych osobowych oraz compliance w Kancelarii JDP Drapała & Partners Sp. k. Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z zakresu Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej oraz Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka podyplomowych rocznych kursów organizowanych przez Harvard Business School oraz Instytut Kanadyjski w przedmiocie strategicznego zarządzania oraz umiejętności menadżerskich. Certyfikowany audytor wewnętrzny (systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001). Mecenas Anna Matusiak-Wekiera specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie swojej specjalizacji doradza klientom w zakresie zgodności procesów biznesowych z przepisami ochrony danych osobowych, wdrożeń przepisów RODO, audytów powdrożeniowych, jak również wykonując inspektora ochrony danych (IOD). Była członkiem Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018. Wykładowczyni zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na studiach podyplomowych, prelegent branżowych szkoleń i konferencji.