seminarium stacjonarne i on-line

7
października
2020

SZTUCZNA INTELIGENCJA (AI) W OBRAZOWANIU MEDYCZNYM - STAN OBECNY I TRENDY PRZYSZŁOŚCI

61 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Formy udziału w szkoleniu, do Państwa wyboru:

 • stacjonarnie (w naszej sali konferencyjnej w Warszawie przy ul. Pory 78),
 • on-line (udział zdalny, więcej ... )

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

7 października 2020 r.
10:00 Sztuczna Inteligencja w diagnostyce obrazowej - rewolucja w praktyce:
 • Czym jest Sztuczna Inteligencja (AI)?
 • Jak działa AI w interpretacji obrazów? Jak to się robi w praktyce?
 • Rola AI w diagnostyce obrazowej.
 • Korzyści, wyzwania i zagrożenia związane z wdrożeniem AI.
 • Przegląd praktycznych zastosowań.
 • Główne trendy w praktyce i badaniach.
Bartosz Borucki
(kierownik Zespołu Sztucznej Inteligencji i Analizy Obrazowej w Diagnostyce Medycznej, UW oraz współzałożyciel i prezes zarządu Smarter Diagnostics)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Metody, procesy i wyzwania w pozyskiwaniu danych medycznych na potrzeby tworzenia Sztucznej inteligencji do wsparcia działań radiologicznych:
 • Akademickie i prywatne podejście do akwizycji danych.
 • Procesy anonimizacyjne, pseudoanonimizacyjne i wyzwania w czyszczeniu danych.
 • Praca na archiwach szpitali, współpraca z administratorami serwerów.
 • Dane osobowe, własność danych, prawa autorskie - krótki przegląd przepisów prawa w kontekście działań R&D.
 • Zaufanie > technologia - czyli wyzwania we współpracy z szpitalami w dobie Sztucznej Inteligencji.
Dariusz Wiśniewski
(Dyrektor Operacyjny BrainScan.ai)
13:40 Przerwa na kawę
14:00 Prawne aspekty wykorzystywania sztucznej inteligencji w zastosowaniach medycznych.
 • Jak definiowana jest AI.
 • Jakie są aktualne i potencjalne obszary Zastosowania AI w sektorze medycznym i farmaceutycznym.
 • AI w przepisach prawa i krajowych oraz europejskich dokumentach strategicznych (politykach publicznych).
 • Wybrane zagadnienia ogólnosektorowe dotyczące AI:
  • AI a dane osobowe,
  • odpowiedzialność za działania AI,
  • AI, a kwestie etyczne.
 • Wybrane zagadnienia z branży medycznej dotyczące AI:
  • AI a przepisy dotyczące wyrobów medycznych.
  • AI a dane o stanie zdrowia.
  • AI a przepisy o prawach pacjenta.
  • AI a przepisy dotyczące prowadzenia działalności leczniczej.
mec. Piotr Najbuk
(dyrektor ds. Public Policy i Government Affairs, AstraZeneca)
15:30 Zakończenie seminarium.

Bartosz Borucki

Od ponad 10 lat zajmuje się zagadnieniami B+R w obszarze metod wspomagania komputerowego w medycynie. W szczególności skupia się na obszarach związanych z informacją obrazową oraz analityką danych. Z wykształcenia Fizyk – w zakresie Metod Komputerowych oraz Optycznego Przetwarzania Informacji. Od 2006 roku związany z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie kieruje zespołem Sztucznej Inteligencji i Analizy Obrazowej w Diagnostyce Medycznej. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z akwizycją i przetwarzaniem medycznych danych obrazowych, wspomaganiem w radiologii, diagnostyce i chirurgii, z wykorzystaniem modeli matematycznych, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, rozszerzonej rzeczywistości i metod wizualnych. Specjalizuje się również w zagadnieniach obliczeń wielkoskalowych (High Performance Computing) oraz wizualizacji danych. Wykładowca studiów podyplomowych Biznes.AI na Akademii Leona Koźmińskiego. Współzałożyciel i prezes Smarter Diagnostics, spółki spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, która wprowadza na rynek rozwiązania AI dla obrazowania medycznego i radiologii w obszarze medycyny sportowej i ortopedii.

Piotr Najbuk

Lekarz, prawnik, ekonomista, wieloletni zespołu prawa medycznego i nowych technologii wiodącej polskiej kancelarii, obecnie dyrektor ds. Public Policy i Government Affairs w innowacyjnej globalnej firmie farmaceutycznej. Ekspert w dziedzinie public policy, pracował nad regulacjami dotyczącymi m.in. rynku telemedycznego, cloud computingu, danych medycznych, udzielania świadczeń onkologicznych jeden ze współtwórców fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, współzałożyciel i pierwszy wiceprezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych, pomysłodawca i lider koalicji AI w zdrowiu oraz kodeksu branżowego RODO dla sektora medycznego. Laureat nagrody specjalnej konkursu “Rising Stars – Prawnicy Jutra 2017” dla najlepszych polskich prawników młodego pokolenia. Piotr jest również członkiem Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali i alumnem Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Dariusz Wiśniewski

Specjalista do spraw komunikacji z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami projektowymi i początkujący programista Pythona. Wcześniej koordynator hubu Clipster, który został nagrodzony w Polskim finale konkursu Central European Startup Awards i doradca projektów technologicznych w fazie pre-seed. Obecnie dyrektor operacyjny odpowiedzialny za proces i strategie pozyskiwania danych, wykorzystywanych w procesie uczenia maszynowego, w kontekście oprogramowania do interpretacji badań TK głowy - Brainscan.ai i członek Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Laureat Innolabs Pitching Challenge w Oslo, Health Challenges Congress w Katowicach, zobywca wyróżnienia na finale EIT Health Innoastars w Portugalii i Startup Days by Roche w Warszawie. Prywatnie, współwłaściciel pięknej Husky o imieniu Rucola.

Termin i Miejsce

Termin:
7 października 2020
Miejsce:
Warszawa Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 25 września
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 26 września

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 30 września 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Wybieram rodzaj spotkania:

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: