szkolenie on-line

26
sierpnia
2020

ASPEKTY PRAWNE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W WINDYKACJI

19 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Obecnie, czyli po pandemii COVID-19 jeszcze większym problemem niż dotychczas stali się nierzetelni dłużnicy. Niejednokrotnie bywa i tak, że dobrze prosperujące firmy stają na skraju bankructwa ze względu na brak zapłaty ze strony ich kontrahentów.

Dotychczas w egzekwowaniu należności Twojej firmy z pomocą przychodził wymiar sprawiedliwości jednak obecnie na skutek niemal kwartalnego zniesienia wszystkich spraw o zapłatę popadł w jeszcze większe opóźnienia niż dotychczas.

To szkolenie ma pomóc Ci w poznaniu prawnych aspektów nowych form windykacji przy czym zarówno co do możliwości ich zastosowania, jak i ryzyka, które się z nimi wiążą. Z tego szkolenia dowiesz się w szczególności:

 • czy każdy może wystawić wierzytelność na giełdę długów,
 • jakie ryzyka wiążą się z wystawieniem wierzytelności na giełdę długów,
 • kto ponosi odpowiedzialność w przypadku bezprawnego wystawienia wierzytelności na giełdę długów,
 • jakie formy rekompensaty przysługują wierzycielowi jeśli dłużnik opóźnia się z zapłatą należnych mu kwot,
 • kto i jak może dochodzić rekompensat za nieterminową płatność,
 • kiedy można wpisać dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej,
 • kiedy należy wykreślić dłużnika z Biura Informacji Gospodarczej
 • oraz wiele, wiele innych kwestii!
Tak jak w ramach poprzedniej edycji szkolenie dotyczące nowoczesnych form windykacji było przeznaczone w szczególności dla biznesu wchodzącego w relacje gospodarcze z wieloma kontrahentami, tak w obecnej sytuacji w zasadzie każdy biznes powinien mieć wiedzę jak można egzekwować swoje należności bez wykorzystania procedur sądowych.

Co więcej, to szkolenie może okazać się też przydatne dla firm, które borykają się z problemami płatniczymi. Te same informacje, które wierzycielowi pozwolą na legalną i skuteczną windykację mogą okazać się przydatne także dłużnikowi lub firmie za takiego uznanej, gdy działania wierzyciela przekroczą próg legalności.

Jeśli więc chcesz bezpiecznie prowadzić biznes także w czasie pandemii COVID-19 powinieneś skorzystać z tego szkolenia, aby dowiedzieć się jak legalnie i skutecznie dochodzić swoich należności.

26 sierpnia 2020 r.
9:00 Nowe technologie, a windykacja: giełdy długów oraz wykorzystanie BIG w windykacji.
Publiczne oferty sprzedaży wierzytelności, a przetwarzanie danych osobowych.
RODO a BIG.
Odpowiedzialność podmiotów zamieszczających dane o zadłużeniu, a giełdy długów i BIG.
Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych zgodnie z ustawą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.
 • Analiza podstaw prawnych funkcjonowania giełd długów.
 • Analiza prawnych uwarunkowań legalnego prowadzenia giełd długów w kontekście dóbr osobistych.
 • Analiza prawnych uwarunkowań legalnego prowadzenia giełd długów w kontekście RODO.
 • Środki prawne możliwe do wdrożenia przez dłużników w stosunku do podmiotów prowadzących giełdy długów.
 • Wykorzystanie BIG w windykacji.
 • Warunki windykacji z wykorzystaniem BIG w przypadku długów konsumenckich.
 • Warunki windykacji z wykorzystaniem BIG w przypadku długów przedsiębiorców.
 • BIG a RODO, czyli jakie dane można zamieszczać w BIG.
 • Środki prawne w przypadku bezprawnym wpisom. Odpowiedzialność wierzyciela za bezprawne wpisy.
 • Odpowiedzialność BIG za bezprawne wpisy.
 • Wykorzystanie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych do prowadzenia windykacji oraz rozliczenia jej kosztów.
Piotr Kantorowski
(radca prawny )
12:00 Przerwa
12:10 Wpływ automatyzacji windykacji na efektywność odzyskiwania pieniędzy. Sztuczna inteligencja w windykacji. Voice-boty w roli asystentów windykatorów.
 • jak innowacyjny legaltech automatyzuje proces windykacji w segmencie MSP i korporacjach (przykłady)?
 • jak działa najwyżej pozycjonowana (pod względem widoczności) giełda długów w Polsce?
 • w jakim zakresie można wykorzystać sztuczną inteligencję w windykacji?
 • czy voice-boty zastąpią człowieka i mogą być od niego skuteczniejsze?
Bogusław Bieda, Prezes Zarządu Vindicat
Mateusz Jakóbiak, Członek Zarządu Vindicat
13:10 Przerwa
13:20 Windykacja z narzędziami Google:
 • Czy nowe technologie mogą pomóc w procesie windykacji?
 • Przegląd nietypowych pomysłów oraz inspiracje.
Krzysztof Marzec
(DevaGroup, agencji Partner Google Premier i Google Rising)
15:00 Zakończenie szkolenia

Bogusław Bieda

Prezes Zarządu
Absolwent Master of Business Administration – Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Rotterdam School of Management, Erasmus University. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie menedżerskie.
Związany z branżą finansową, w szczególności sprzedaż ubezpieczeń, Customer Care, CRM. Ostatnie 12 lat związany z PZU SA, gdzie pracował na stanowisku Dyrektora ds. Wsparcia Sprzedaży. Odpowiadał za realizację strategii spółki w zakresie: wdrożeń narzędzi wsparcia sprzedaży dla sieci agencyjnej (systemy sprzedażowe dla 20 000 użytkowników), wdrożenia i rozwoju Systemu Wsparcia Sprzedaży – planowanie i raportowanie wyników sprzedaży dla wszystkich kanałów sprzedaży, transformację biznesową, wdrożenie operacyjnego CRM, wdrożenie skutecznego modelu sprzedaży w 360 agencjach biurowych, realizację przypisu składki poprzez zdalne kanały dystrybucji (mass printing, contact center, WWW).
Rozwijał narzędzia komunikacji i budowania wiedzy z grupą kilkunastu tysięcy podmiotów współpracujących. Wcześniej pracował na stanowiskach kierowniczych w Readers Digest, Avivie, PTE Big Banku Gdańskiego oraz Call Center Poland. Prywatnie pasjonat dalekich podróży, nurkowania i narciarstwa.

Mateusz Jakóbiak

Pomysłodawca i współtwórca narzędzi z obszaru Legal Tech, w szczególności systemu do windykacji online. Absolwent prawa, prawa spółek, rachunkowości i finansów przedsiębiorstw – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Doświadczony manager i przedsiębiorca, od 10 lat rozwijający spółki windykacyjne, specjalizujący się z budowaniu działów windykacji, projektowaniu procesów windykacji w przedsiębiorstwach. Posiadający duże doświadczenie w badaniu due diligenece pakietów wierzytelności i ich wycenie. Obecnie współzarządzający spółką Vindicat, wcześniej pełniący stanowisko prezesa zarządu w Executio Investment Sp. z o. o., spółce zarządzającej niszowymi pakietami wierzytelności. Poprzednio związany z grupą DTP S.A. i Kancelarią Corpus Iuris Sp. z o.o.

Piotr Kantorowski

Przedsiębiorca, prawnik, podkaster. Od 5 lat prowadzi – Kancelarię Prawną Kantorowski, Głąb i Wspólnicy. Od ponad roku prowadzi swój podcast Prawo dla Biznesu. Od zawsze pasjonuje się biznesem. Zamiłowanie do biznesu jest u niego widoczne na wszystkich polach działalności. W Kancelarii zajmuje się obsługą przedsiębiorców, a w podcaście wyjaśnia osobom, które zaczynają przygodę z biznesem jak odnaleźć się w gąszczu przepisów i wykorzystać je na swoją korzyść. Zawodowo skupia swoje zainteresowania przede wszystkim wokół kwestii dotyczących prawnych aspektów marketingu, e-commerce oraz IT i prawem nowych technologii.

Krzysztof Marzec

CEO @ DevaGroup, agencji Partner Google Premier i Google Rising Star. Trener SEO, Google Ads & Analytics. Autor szkoleń (w tym szkoleń dla Google w programie Certyfikowanych Trenerów AdWords) i artykułów oraz dwóch książek z tej tematyki, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera. Pracował dla takich marek, jak: Allegro.pl, Neo24, Shoper.pl, Conrad.pl, Interia.pl, Grupa RMF czy Wydawnictwo Bauer.

Termin i Miejsce

Termin:
26 sierpnia 2020
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 14 sierpnia
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 15 sierpnia

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 19 sierpnia 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: