warsztaty

3
marca
2020

REKLAMA I NARUSZENIE PRAWA W INTERNECIE, OCHRONA PRODUKTU – WYZWANIA PRAWNE I BIZNESOWE W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJA OBOWIĄZUJĄCĄ OD 2020 ROKU

koordynator: Iwona Nowosielska

Ostatnie miesiące to czas intensywnych zmian prawa, w tym również w zakresie prawa własności intelektualnej. Jeszcze nie do końca przyzwyczailiśmy się do ostatniej nowelizacji prawa własności przemysłowej, a już mamy drugą nowelizację, która wejdzie w życie na początku 2020 r.
Szkolenie powinno udzielić odpowiedzi na pytania: jak ochronić produkt? Jak reklamować produkt w Internecie? Kiedy możemy narazić się na naruszenie prawa w Internecie?

Grupa docelowa: dyrektorzy działów prawnych, IP managerowie, prawnicy wewnętrzni, dyrektorzy/pracownicy działu marketingu/reklamy/sprzedaży/PR, właściciele firm.

Prelegenci:
Rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak, Traple, Konarski i Podrecki & Wspólnicy
Doradza w każdym aspekcie prawa własności przemysłowej: od opracowania strategii ochrony przedmiotów własności przemysłowej po czynności związane z utrzymaniem lub dochodzeniem ochrony praw własności przemysłowej w procedurach polskiej, europejskiej oraz międzynarodowej.

Małgorzata Kutaj, adwokat, Traple, Konarski i Podrecki & Wspólnicy
Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie własności przemysłowej. W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu rozwiązywania sporów i arbitrażu.

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Program:
REKLAMA W INTERNECIE

 • Możliwość wykorzystywania cudzych materiałów w reklamie naszego produktu.
 • Możliwość wykorzystywania cudzych marek w celu reklamy (np. ad words).
 • Problemy prawne związane z działaniem influencerów.
 • Możliwość wykorzystania wizerunku osób trzecich w reklamie naszych produktów.
 • Ochrona marki na kanałach social media i problemy prawne związane z tym kanałem komunikacji.
NARUSZENIE PRAW W INTERNECIE
 • Na czym polega naruszenie praw własności intelektualnej w internecie – najczęstsze przykłady:
  1. wykorzystanie cudzego znaku towarowego,
  2. problem podróbek i sposoby walki,
  3. nieuczciwa reklama, reklama porównawcza,
  4. wykorzystanie cudzego znaku w domenie internetowej.
 • Kto odpowiada za naruszenie praw w Internecie:
  1. odpowiedzialność platform sprzedażowych/internetowych,
  2. odpowiedzialność pośrednia za naruszenie prawa do znaku,
  3. wyłączenie odpowiedzialności (np. dozwolone użycie znaku).
 • Jak dochodzić swoich praw:
  1. postępowanie sądowe,
  2. postępowanie domenowe,
  3. jak będzie wyglądał proces w 2020 roku? (nowe sądy ds. własności intelektualnej i nowe strategie procesowe).
OCHRONA PRODUKTU
 • Jak chronić produkt i jak dobrać odpowiedni instrument ochrony.
 • Opracowanie strategii ochrony produktu – od opracowania do wdrożenia.
 • Internet nie zna granic – jak dobrać terytorialnie ochronę dla produktu.
 • Dostępne procedury i instrumenty ochrony – praktyczny przegląd..
 • Dlaczego chronić produkt – czyli jakie są zalety dobrego opracowania strategii ochrony praw IP.

Małgorzata Kutaj

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie własności przemysłowej. W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu rozwiązywania sporów i arbitrażu.
Uczestniczka konferencji i seminariów, organizowanych w ramach współpracy polsko – niemieckiej.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkołę Prawa Niemieckiego, funkcjonującą na tym Wydziale przy współpracy Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Uniwersytetu w Moguncji. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego, organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, organizowanych przez Katedrę Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Anna Sokołowska-Ławniczak

Doradza w każdym aspekcie prawa własności przemysłowej: od opracowania strategii ochrony przedmiotów własności przemysłowej, po czynności związane z utrzymaniem lub dochodzeniem ochrony praw własności przemysłowej w procedurach polskiej, europejskiej oraz międzynarodowej.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych przez Urzędem Patentowym oraz Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) oraz sporów sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego.
Doradza klientom również w kwestiach znajdujących się na styku prawa własności przemysłowej i innych dziedzin np. reklamy, marketingu, PR-u. Opiniuje w zakresie dopuszczalności rejestracji oznaczeń i innych przedmiotów prawa własności przemysłowej, używania oznaczeń w obrocie lub w kampaniach reklamowych. Prowadzi kompleksowe projekty związane z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony praw własności przemysłowej.
Doradza m.in. klientom z branży obuwniczej, spożywczej, farmaceutycznej, nowych technologii, badawczo-rozwojowej oraz z różnych gałęzi przemysłu lekkiego. W kancelarii kieruje zespołem prawa własności przemysłowej w ramach Praktyki Własności Intelektualnej.
Doświadczenie zdobywała, współpracując kancelarią wyspecjalizowaną we własności intelektualnej z siedzibą w Brukseli oraz z międzynarodową kancelaria prawną z siedzibą w Warszawie w zakresie prawa farmaceutycznego.
Doktor nauk prawnych (doktorat z zakresu prawa znaków towarowych obroniła w 2014 roku na Uniwersytecie Lotaryńskim – Université de Lorraine- we Francji), absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim, prawa telewizji, kina i multimediów na Uniwersytecie Jean – Moulin III w Lyonie we Francji oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.
Doradza klientom w języku polskim, francuskim i angielskim.