szkolenie on-line

26
maja
2020

UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Znaczący w ostatnim czasie wzrost popularności metodyk zwinnych w tworzeniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty prawne tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące projektów opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem uwzględnienia ich specyfiki nie tylko w warstwie organizacji projektu, zarządzania jego realizacja i podziału ról projektowych, ale także w kontekście skutków prawnych, a także zakresu i form zabezpieczeń prawnych każdej ze stron. Realizacja projektów informatycznych w oparciu o metodyki zwinne (agile) powoduje konieczność zwrócenia uwagi na specyficzne ryzyka prawne wynikające z przyjętego modelu, zarówno z puntu widzenia zamawiającego, jak i wykonawcy. Ryzyka te, jak i sposoby ich ograniczana na gruncie kontraktowym kształtują się w sposób zdecydowanie różny od specyfiki prawnej „klasycznego” podejścia kaskadowego (waterfall).

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji projektów związanych z budową lub rozwojem systemów IT, w tym:

 • menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie kontraktów IT,
 • osób biorących udział w negocjowaniu umów dotyczących budowy lub rozwoju systemów informatycznych,
 • koordynatorów nadzorujących realizację projektów IT związanych z tworzeniem oprogramowania,
 • prawników wewnętrznych producentów, dystrybutorów i użytkowników oprogramowania.

Szkolenie prowadzi: Michał Barta (Barta & Kaliński), radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze kontraktów IT i przedsięwzięć informatycznych.

Czas trwania szkolenia od godz. 9:00 do 14:00

Program
1. Dlaczego agile zmusił biznes i prawników do zmiany przyzwyczajeń

 • Dwa słowa o tym, skąd w ogóle wziął się agile i dlaczego stał się tak popularny
 • Czy to rzeczywiście była (jest) rewolucja ?
 • Różnorodność metodyk zwinnych i ich biznesowych implementacji – na co zwrócić uwagę, jaki agile wybrać
 • Agile vs waterfall – w czym inny, a w czym jednak podobny
 • Aktualna praktyka kontraktów realizowanych w modelach zwinnych
2. Umowa na projekt realizowany w metodyce agile
 • Profesjonalna staranność a może rezultat - czy spór o charakter tej umowy ma jakieś praktyczne znaczenie ?
 • Umowa agile a umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, umowa mieszana, umowa ramowa i umowy wykonawcze
3. Przedmiot umowy agile
 • Biznesowe i prawne znacznie rejestru (backlog) produktu
 • Priorytetyzacja MoSCoW, harmonogram sprintów
 • Sprinty – definiowanie zakresu sprintów, procedury (sprint planning), znaczenie rejestru produktu / rejestru sprintu i DoR (definition of ready)
 • Historyjki użytkownika (epic, user stories) i zadania (tasks)
 • Produkty – podejście iteracyjne, przyrostowe a wartość i użyteczność biznesowa produktu na etapie jego akceptacji (obioru)
 • Zmiany zakresu sprintu w trakcie jego realizacji, redukcja zakresu sprintu
4. Realizacja umowy agile
 • Terminy, harmonogramy i zasada time boxes
 • Testowanie i odbiory rezultatów prac - rola DoD (definition of done)
 • Zakres i zasady odpowiedzialności wykonawcy za prace i ich efekt (w tym wady produktów)
 • Kluczowa rola personelu w projekcie agile – kwalifikacje, stabilność, dyspozycyjność – jak to zapewnić w umowie
 • Współpraca klienta (użytkownika)
 • Jak pilnować budżetu ? - wynagrodzenie w umowach agile, zasady rozliczeń
 • Agile a prawa autorskie oraz jak starać się uniknąć vendor lock-in
5. Zakończenie współpracy
 • „Zwinność” momentu zakończenia projektu
 • Rezultaty „użyteczne” biznesowo wraz z odpowiednimi uprawnieniami
 • Trudny problem dokumentacji
 • Odstąpienie czy wypowiedzenie?
 • Zasady rozliczeń – co na to kodeks, a co umowa
 • Rozwiązanie umowy a efekty prac w toku
 • Exit plans – jak je definiować, jak je realizować

Michał Barta

Radca prawny (od 2004 r.). Wspólnik w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. ITIL® (2011) Foundation.
Prawnik z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa teleinformatycznego i umów IT oraz ochrony praw własności intelektualnej. Odpowiedzialny za praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w tym praw autorskich do programów komputerowych, kontraktów dotyczących budowy, wdrożenia i integracji systemów IT, umów dotyczących świadczenia usług informatycznych (w tym SaaS, PaaS, IaaS), obsługi przedsięwzięć e-commerce, ochrony informacji i danych osobowych, a także regulacji podatkowych dotyczących korzystania i obrotu prawami własności intelektualnej.
Wykładowca na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.