szkolenie on-line

29
kwietnia
2020

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

koordynator: Iwona Brokowska Duda

UWAGA! NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

 • szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,
 • podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,
 • otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,
 • będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.
Wymagane: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa (preferowany Firefox), mikrofon lub słuchawki.
Możesz zarejestrować się przez naszą stronę internetową. Przed szkoleniem otrzymasz od nas mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu.
Przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, zawsze 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia. W tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.
Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości odtworzenia jego przebiegu w postaci filmu.

Umowy dotyczące serwisu i utrzymania oprogramowania, usług bieżącej administracji infrastrukturą IT, rozwoju systemów informatycznych, a także bardziej rozbudowane kontrakty outsourcingowe to przykłady najbardziej typowych kontraktów dotyczących świadczenia usług informatycznych. Właściwe ukształtowanie umów dotyczących takich usług ma nie tylko zasadniczy wpływ na poziom ryzyka prawnego związane z późniejsza współpracą stron, ale w wielu przypadkach decyduje o jakości takiej współpracy na poziomie operacyjnym. W trakcie szkolenia zostaną więc omówione nie tylko szczególne „obszary ryzyka” i rekomendowane sposoby ich kontraktowej regulacji, ale również stosowane w praktyce takich umów rozwiązania w zakresie procedur zarzadzania zakresem i sposobem świadczenia odpowiednich usług IT. W końcowej części warsztatów podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji projektów i przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług informatycznych, zarówno po stronie podmiotów świadczących takie usługi, jak i ich klientów – odbiorców usług, w tym:

 • dyrektorów działów IT,
 • menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie umów,
 • osób biorących udział w negocjowaniu umów o świadczenie usług informatycznych,
 • koordynatorów nadzorującym realizację usług IT,
 • prawników wewnętrznym dostawców lub odbiorców usług.

Szkolenie poprowadzi Michał Barta prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze kontraktów dotyczących świadczenia usług IT.

Czas trwania szkolenia: 09:00 – 14:00

Program

 1. Big picture umów na usługi IT - jak to dziś wygląda?
 2. Przygotowanie do negocjacji - kwestie, które należy przemyśleć i sprawdzić
  • software i prawa autorskie
  • infrastruktura IT
  • informacje i dane, w tym dane osobowe
 3. Po co prawnikowi ITIL?
 4. Umowy na usługi serwisowe i utrzymanie oprogramowania
  • Charakter prawny umowy i co z tego wynika dla „biznesu”
  • Zakres usług – jak go opisać? jak nim potem zarządzać?
   • gotowość do świadczenia vs świadczenie usług
   • stałość vs elastyczność zakresu usług
   • jednostronna vs dwustronna zmiana zakresu
   • klauzule „awaryjne” na wypadek nadzwyczajnej zmiany okoliczności
  • Wynagrodzenie – częstsze i nieco rzadsze modele kontraktowe (przykłady)
  • Odpowiedzialność wykonawcy – prawo i praktyka kontraktowa
   • jak mierzyć (i rozliczać) jakość - SLA, KPI
   • zasady i zakres odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie umowy
   • kary umowne, obniżki wynagrodzenia – przykłady modeli kontraktowych
   • odpowiedzialność za usługi a odpowiedzialność za inne zobowiązania
   • roszczenia osób trzecich – wady prawne, indemnifikacja
   • siła wyższa – kiedy można się na nią powołać i co z tego wynika
  • Poufność, dane osobowe – kwestie najważniejsze
  • Prawa autorskie w umowach maintenance
  • Okres obowiązywania umowy, tryb i skutki jej rozwiązania
   • jak definiować okres obowiązywania umowy i co wynika z takiej decyzji
   • jak zapewnić elastyczność (zakres, SLA, wynagrodzenie)
   • wypowiedzenie „sankcyjne” a wypowiedzenie „zwykłe”
   • status wykonanych „produktów” usług
   • Exit plan – zakres, wynagrodzenie, odpowiedzialność
 5. Umowy dotyczące tworzenia i rozwoju oprogramowania („mały” i „duży” rozwój IT)
  • Rodzaje umów na IT development
  • Charakter prawny umowy i jego biznesowe implikacje
  • Prawna podstawa korzystania z oprogramowania a możliwości powierzania prac rozwojowych zewnętrznemu dostawcy
   • Co jest chronione, a co nie jest
   • Charakter i zakres posiadanych uprawnień (prawa autorskie, licencja, SaaS)
   • Uprawnienia ustawowe – względnie oraz bezwzględnie obowiązujące
   • Modyfikacje i rozmów oprogramowania w modelu body-leasing
  • Wykorzystanie elementów na licencjach open source w pracach deweloperskich IT
  • Uwarunkowania prawne powierzenia rozwoju komponentów „własnych”
  • Podwykonawcy, „samozatrudniony” personel
  • Regulacje i rozwiązania w zakresie dokumentacji i dostępu do kodów źródłowych
  • Odbiory – procedury, stosowane modele, znaczenie prawne
  • Rękojmia, gwarancja, serwis…
  • Objecie utrzymaniem rezultatów prac rozwojowych, zasady autoryzacji zmian
  • Specyfika wynagrodzenia w umowach na rozwój IT
 6. Na koniec: inne umowy na usługi IT – kilka przykładów, kilka uwag…

Michał Barta

Radca prawny (od 2004 r.). Wspólnik w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. ITIL® (2011) Foundation.
Prawnik z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa teleinformatycznego i umów IT oraz ochrony praw własności intelektualnej. Odpowiedzialny za praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w tym praw autorskich do programów komputerowych, kontraktów dotyczących budowy, wdrożenia i integracji systemów IT, umów dotyczących świadczenia usług informatycznych (w tym SaaS, PaaS, IaaS), obsługi przedsięwzięć e-commerce, ochrony informacji i danych osobowych, a także regulacji podatkowych dotyczących korzystania i obrotu prawami własności intelektualnej.
Wykładowca na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.