szkolenie on-line

29
kwietnia
2020

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

25 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

UWAGA! NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

 • szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,
 • podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,
 • otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,
 • będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.
Wymagane: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa (preferowany Firefox), mikrofon lub słuchawki.
Możesz zarejestrować się przez naszą stronę internetową. Przed szkoleniem otrzymasz od nas mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu.
Przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, zawsze 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia. W tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.
Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości odtworzenia jego przebiegu w postaci filmu.

Umowy dotyczące serwisu i utrzymania oprogramowania, usług bieżącej administracji infrastrukturą IT, rozwoju systemów informatycznych, a także bardziej rozbudowane kontrakty outsourcingowe to przykłady najbardziej typowych kontraktów dotyczących świadczenia usług informatycznych. Właściwe ukształtowanie umów dotyczących takich usług ma nie tylko zasadniczy wpływ na poziom ryzyka prawnego związane z późniejsza współpracą stron, ale w wielu przypadkach decyduje o jakości takiej współpracy na poziomie operacyjnym. W trakcie szkolenia zostaną więc omówione nie tylko szczególne „obszary ryzyka” i rekomendowane sposoby ich kontraktowej regulacji, ale również stosowane w praktyce takich umów rozwiązania w zakresie procedur zarzadzania zakresem i sposobem świadczenia odpowiednich usług IT. W końcowej części warsztatów podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji projektów i przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług informatycznych, zarówno po stronie podmiotów świadczących takie usługi, jak i ich klientów – odbiorców usług, w tym:

 • dyrektorów działów IT,
 • menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie umów,
 • osób biorących udział w negocjowaniu umów o świadczenie usług informatycznych,
 • koordynatorów nadzorującym realizację usług IT,
 • prawników wewnętrznym dostawców lub odbiorców usług.

Szkolenie poprowadzi Michał Barta prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze kontraktów dotyczących świadczenia usług IT.

Czas trwania szkolenia: 09:00 – 14:00

Program

 1. Big picture umów na usługi IT - jak to dziś wygląda?
 2. Przygotowanie do negocjacji - kwestie, które należy przemyśleć i sprawdzić
  • software i prawa autorskie
  • infrastruktura IT
  • informacje i dane, w tym dane osobowe
 3. Po co prawnikowi ITIL?
 4. Umowy na usługi serwisowe i utrzymanie oprogramowania
  • Charakter prawny umowy i co z tego wynika dla „biznesu”
  • Zakres usług – jak go opisać? jak nim potem zarządzać?
   • gotowość do świadczenia vs świadczenie usług
   • stałość vs elastyczność zakresu usług
   • jednostronna vs dwustronna zmiana zakresu
   • klauzule „awaryjne” na wypadek nadzwyczajnej zmiany okoliczności
  • Wynagrodzenie – częstsze i nieco rzadsze modele kontraktowe (przykłady)
  • Odpowiedzialność wykonawcy – prawo i praktyka kontraktowa
   • jak mierzyć (i rozliczać) jakość - SLA, KPI
   • zasady i zakres odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie umowy
   • kary umowne, obniżki wynagrodzenia – przykłady modeli kontraktowych
   • odpowiedzialność za usługi a odpowiedzialność za inne zobowiązania
   • roszczenia osób trzecich – wady prawne, indemnifikacja
   • siła wyższa – kiedy można się na nią powołać i co z tego wynika
  • Poufność, dane osobowe – kwestie najważniejsze
  • Prawa autorskie w umowach maintenance
  • Okres obowiązywania umowy, tryb i skutki jej rozwiązania
   • jak definiować okres obowiązywania umowy i co wynika z takiej decyzji
   • jak zapewnić elastyczność (zakres, SLA, wynagrodzenie)
   • wypowiedzenie „sankcyjne” a wypowiedzenie „zwykłe”
   • status wykonanych „produktów” usług
   • Exit plan – zakres, wynagrodzenie, odpowiedzialność
 5. Umowy dotyczące tworzenia i rozwoju oprogramowania („mały” i „duży” rozwój IT)
  • Rodzaje umów na IT development
  • Charakter prawny umowy i jego biznesowe implikacje
  • Prawna podstawa korzystania z oprogramowania a możliwości powierzania prac rozwojowych zewnętrznemu dostawcy
   • Co jest chronione, a co nie jest
   • Charakter i zakres posiadanych uprawnień (prawa autorskie, licencja, SaaS)
   • Uprawnienia ustawowe – względnie oraz bezwzględnie obowiązujące
   • Modyfikacje i rozmów oprogramowania w modelu body-leasing
  • Wykorzystanie elementów na licencjach open source w pracach deweloperskich IT
  • Uwarunkowania prawne powierzenia rozwoju komponentów „własnych”
  • Podwykonawcy, „samozatrudniony” personel
  • Regulacje i rozwiązania w zakresie dokumentacji i dostępu do kodów źródłowych
  • Odbiory – procedury, stosowane modele, znaczenie prawne
  • Rękojmia, gwarancja, serwis…
  • Objecie utrzymaniem rezultatów prac rozwojowych, zasady autoryzacji zmian
  • Specyfika wynagrodzenia w umowach na rozwój IT
 6. Na koniec: inne umowy na usługi IT – kilka przykładów, kilka uwag…

Michał Barta

Radca prawny (od 2004 r.). Wspólnik w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. ITIL® (2011) Foundation.
Prawnik z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa teleinformatycznego i umów IT oraz ochrony praw własności intelektualnej. Odpowiedzialny za praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w tym praw autorskich do programów komputerowych, kontraktów dotyczących budowy, wdrożenia i integracji systemów IT, umów dotyczących świadczenia usług informatycznych (w tym SaaS, PaaS, IaaS), obsługi przedsięwzięć e-commerce, ochrony informacji i danych osobowych, a także regulacji podatkowych dotyczących korzystania i obrotu prawami własności intelektualnej.
Wykładowca na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.

Termin i Miejsce

Termin:
29 kwietnia 2020
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 17 kwietnia
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 18 kwietnia

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 22 kwietnia 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: