szkolenie on-line

27
maja
2020

ZAGROŻENIA, INCYDENTY I NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WYSTĘPUJĄCE W TRAKCIE WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Cele szkolenia:

 • Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy jakie zastosować zabezpieczenia w trakcie wykonywania pracy zdalnej
 • Zapoznanie się z procedurami i dokumentacją regulującą pracę zdalną
 • Zdobycie wiedzy jakie zagrożenia mogą pojawić się w trakcie wykonywania pracy zdalnej i jak się przed nimi zabezpieczyć
 • Uzyskanie informacji, w jaki sposób postępować z incydentami i naruszeniami
Adresaci:
 • Pracownicy wykonujący pracę zdalną
 • Inspektorzy Ochrony Danych
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką
Szkolenie Prowadzi: Adam Parysz, dyplomowany archiwista, Inspektor Ochrony Danych

Czas trwania szkolenia od godz. 9.00 do ok. 14

Program
I. Przygotowanie do wykonywania pracy zdalnej

 1. Rodzaje rozwiązań służących pracy zdalnej – czym się kierować przy wyborze?
 2. Organizacja pracy zdalnej – przygotowanie dokumentacji i procedur regulujących pracę zdalną w podmiocie
 3. Sesja pytań i odpowiedzi
II. Zagrożenia podczas wykonywania pracy zdalnej
 1. Home Office – zagrożenia wynikające z wykonywania pracy zdalnej w domu
 2. Co może pójść nie tak i jak się przed tym zabezpieczyć? – rodzaje zagrożeń występujących w trakcie pracy zdalnej oraz stosowane metody zabezpieczeń
 3. Typowe naruszenia i incydenty mogące wystąpić w trakcie wykonywania pracy zdalnej
 4. Sesja pytań i odpowiedzi
III. Postępowanie z incydentami i naruszeniami
 1. Incydent lub naruszenie – metody wykrywania
 2. Kto jest odpowiedziany za stwierdzenie incydentu lub naruszenia w trakcie wykonywania pracy zdalnej
 3. IOD a incydenty i naruszenia – jego rola w rejestrowaniu, dokumentowaniu, zgłaszaniu naruszenia oraz informowaniu osoby fizycznej
 4. Kiedy należy zgłosić incydent lub naruszenie oraz na co zwrócić szczególną uwagę?
 5. Incydent lub naruszenie a osoba fizyczna i jej prawa – wykonanie obowiązku zawiadomienia osoby fizycznej o naruszeniu ochrony danych osobowych
 6. Metody dokumentowania naruszeń – wzory i przykłady
 7. Sesja pytań i odpowiedzi

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.