szkolenie

5
lutego
2020

PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ – szkolenie praktyczne krok po kroku

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i podstawowej wiedzy prawniczej potrzebnej do prowadzenia repozytorium publikacji naukowych od strony formalnej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy administratorów repozytoriów naukowych. Mile widziani:
przedstawiciele uczelni, bibliotek naukowych, instytutów naukowych i badawczych, i innych instytucji prowadzących lub planujących prowadzić repozytoria publikacji naukowych.
Zainteresowani szkoleniem mogą być także pełnomocnicy do spraw otwartego dostępu, pełnomocnicy do spraw "własności intelektualnej" lub inne osoby odpowiedzialne w ramach instytucji naukowych za wdrażanie otwartego dostępu lub zarządzanie prawami autorskimi. Szkolenie może być także pomocne przedstawicielom instytucji finansujących.

Szkolenie prowadzi: Aleksandra Niedziałek – radca prawny w OIRP w Łodzi

5 lutego 2020 r.
10:00 Wprowadzenie: podstawowe informacje o prawach autorskich w kontekście prowadzenia repozytorium
 • pojęcie praw autorskich; przedmiot prawa autorskiego, pojęcie utworu naukowego, podmioty uprawnione do praw autorskich, prawa autorskie pracowników naukowych,
 • regulaminy „własności intelektualnej uczelni”
 • rodzaje otwartego dostępu: gratis lub libre i ich znaczenie od strony praktycznej
 • pojęcie i zakres dozwolonego użytku;
 • pojęcie otwartego dostępu;
 • polityki wydawców w zakresie otwartego dostępu, zielony i złoty otwarty dostęp;
 • pojęcie, zakres i zasady udostępniania utworów na podstawie wolnych licencji.
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Zarządzanie prawami na poziomie autora, wydawcy uczelnianego, administratora repozytorium
 • istotne postanowienia umów z autorami;
 • zabezpieczanie interesów wydawców i autorów
 • roszczenia wynikające z umów
14:30 Przerwa na kawę
14:50 kontynuacja zajęć
 • formułowanie regulaminu repozytorium
 • zakres odpowiedzialności administratora repozytorium
 • zasady uwzględniania przepisów o ochronie danych osobowych (podstawowe informacje)
 • polityki otwartości i ich wpływ na prowadzenie repozytorium
16:00 Zakończenie szkolenia, wręczenie Certyfikatów

Aleksandra Niedziałek

Radca prawny w OIRP w Łodzi, od 7 lat świadczy obsługę prawną w jednej z polskich technicznych uczelni wyższych, ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim – Wydziale Prawa i Administracji podyplomowe studia własności intelektualnej, prowadziła szkolenia z zakresu prawa autorskiego