szkolenie on-line

16
kwietnia
2020

SYSTEM LATEX W PRACY NAUKOWCA

6 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

UWAGA! NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

 • szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,
 • podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,
 • otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,
 • będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.
Wymagane: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa (preferowany Firefox), mikrofon lub słuchawki.
Możesz zarejestrować się przez naszą stronę internetową. Przed szkoleniem otrzymasz od nas mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu.
Przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, zawsze 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia. W tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.
Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości odtworzenia jego przebiegu w postaci filmu.

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczne umiejętności posługiwania się systemem Latex. Opanują wiedzę potrzebną do przygotowywania z użyciem tego narzędzia artykułów naukowych, obszernych prac takich jak monografie, posterów oraz prezentacji multimedialnych. Szkolenie będzie poświęcone całemu procesowi tworzenia dokumentów, zaczynając od wybrania odpowiedniego środowiska pracy (edycja lokalna lub w chmurze), przez pracę nad dokumentem, kończąc na rozwiązywaniu częstych problemów i błędów.
Udział w szkoleniu pozwala płynnie rozpocząć korzystanie z systemu Latex, bez mozolnego procesu samodzielnego poznawania jego podstaw. Wiedzę i umiejętności pozyskane przez uczestników podczas szkolenia mogą oni wykorzystać już przy przygotowaniu kolejnej publikacji lub prezentacji naukowej. Korzystanie z systemu Latex przy przygotowywaniu prac naukowych znacząco przyspiesza proces pisania, narzuca strukturę pracy, dzięki czemu pozwala autorowi skupić się wyłącznie na treści pracy.

Forma szkoleń
Dwa bloki prezentacji (16 i 23.04.2020) z sesją pytań w formie webinarium. Po każdym bloku przewidziany czas na pracę własną z możliwością konsultacji z prowadzącym. Kończąc szkolenie uczestnik, prócz wiedzy posiada zestaw zrealizowanych przez siebie ćwiczeń, które stanowią doskonałą bazę do późniejszej, samodzielnej pracy nad publikacjami i prezentacjami.

Do kogo skierowane jest szkolenie
Szkolenia skierowane są zarówno do osób chcących poznać podstawy systemu Latex, jak i osób posiadających już pewne doświadczenie w pracy w tym środowisku i chcących uporządkować posiadaną wiedzę. Program jest wartościowy dla osób chcących poprawić swój warsztat przygotowywania publikacji i prezentacji naukowych poprzez wprowadzenie do niego narzędzia dedykowanego tego typu zastosowaniom.

Szkolenie poprowadzi: Andrzej Jaeschke
Doktorant w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w Technical University of Delft (Holandia). Jest również absolwentem TU Berlin, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas studiów doktoranckich ściśle współpracuje z naukowcami zza granicy i odbył szereg staży w zagranicznych ośrodkach badawczych, między innymi w Von Karman Insitute for Fluid Dynamics (Belgia) oraz Technical University of Delft. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień na pograniczu matematyki stosowanej i inżynierii, ze szczególnym uwzględnieniem numerycznej mechaniki płynów. Był wielokrotnie nagradzany nagrodami za najlepsze prezentacje i postery na międzynarodowych konferencjach naukowych (między innymi SimTech 2018, Stuttgart oraz SPP 2017, Cambridge). Był uczestnikiem programu szkoleniowego TopMinds oraz stypendystą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Od 6 lat jest aktywnym użytkownikiem systemu Latex, w którym przygotowuje wszystkie swoje publikacje naukowe, prezentacje oraz postery.

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 12:30 (w dniu 16.04.2020 i w dniu 23.04.2020)

Plan szkolenia (~5h, dwa bloki po 2.5h + wsparcie przy realizacji zadań), szkolenie w formie webinarium z pracą własną:
BLOK 1.1 - wstęp

 • Czym jest latex, historia, możliwości latexa, czemu warto go używać, plan szkolenia.
 • Jak zacząć? Instalacja latexa pod widows/linux, szybki przegląd dostępnych IDE, overleaf.
 • Struktura dokumentu - hello world, podstawowe style dokumentów.
 • Podstawowe elementy składu tekstu: twarda spacja, przenoszenie wyrazów.
 • Więcej o strukturze dokumentu - rozdziały, akapity, otoczenia (enumerate, itemize, etc.).
 • Komunikaty błędów i ostrzeżeń - bardzo podstawowe omówienie, powrót do tematu w bloku 2.1.
BLOK 1.2 - Podstawy tworzenia dokumentów.
 • Wstawianie grafiki.
 • Równania w środowisku equation, eqnarray, ‘$$’:
 • Struktura podstawowa.
 • Znaki specjalne i litery greckie.
 • Ułamki, całki .
 • Indeksy, odstępy, nawiasy o regulowanej wysokości.
 • Tekst w równaniach.
 • Odniesienia w tekście (label, ref).
 • Tabele.
 • Strona tytułowa.
BLOK 2.1 - Dalsze informacje.
 • Zarządzanie bibliografią.
 • Dzielenie dokumentu na poddokumenty.
 • Debugging, czyli jak poradzić sobie z błędem, którego nie rozumiemy.
 • Szukanie pomocy.
 • Struktura \todo.
BLOK 2.2 – Beamer.
 • Struktura prezentacji.
 • Slajd tytułowy.
 • Style slajdów.
 • Bloki (example, alert i block).
 • Kolumny.
 • Włączanie i wyłączanie spisu treści.
 • Podświetlanie aktualnie omawianej treści na slajdach.


Materiały szkoleniowe:
 • Prezentacja.
 • Edytowalne dokumenty - ćwiczenia na overleafie

Andrzej Jaeschke

Doktorant w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w Technical University of Delft (Holandia). Jest również absolwentem TU Berlin, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas studiów doktoranckich ściśle współpracuje z naukowcami zza granicy i odbył szereg staży w zagranicznych ośrodkach badawczych, między innymi w Von Karman Insitute for Fluid Dynamics (Belgia) oraz Technical University of Delft. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień na pograniczu matematyki stosowanej i inżynierii, ze szczególnym uwzględnieniem numerycznej mechaniki płynów. Był wielokrotnie nagradzany nagrodami za najlepsze prezentacje i postery na międzynarodowych konferencjach naukowych (między innymi SimTech 2018, Stuttgart oraz SPP 2017, Cambridge). Był uczestnikiem programu szkoleniowego TopMinds oraz stypendystą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Od 6 lat jest aktywnym użytkownikiem systemu Latex, w którym przygotowuje wszystkie swoje publikacje naukowe, prezentacje oraz postery.

Termin i Miejsce

Termin:
16 kwietnia 2020
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 950 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 9 kwietnia 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: