szkolenie

13
lutego
2020

RODO a BIP

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Szkolenie prowadzi: Barbara Gumińska – trener, analityk, finansista i audytor wewnętrzny.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

I. RODO – zagadnienia ogólne

 • Dane osobowe - co to jest według RODO
 • Zasady przetwarzania danych w RODO
 • Dane zwykłe a dane wrażliwe - jak przebiega podział?
 • Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem udzielenia zgody
 • Przetwarzanie danych
 • Powierzenie przetwarzania danych
 • Zbiór danych - czym jest według RODO?
 • Zasada profilowania
 • Dyrektywy Privacy by design i Privacy by Default
 • Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych
 • Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
 • Okres przechowywania danych obywateli i pracowników jednostki oraz warunki ich pozyskania
 • Zasada adekwatności
 • Kiedy można zbierać dane wrażliwe?
 • Prawa obywatela - obowiązek uaktualnienia, obowiązek informacyjny i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników?
 • Czy dopuszczalne jest kserowanie lub skanowanie dowodów osobistych obywateli?
 • Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
 • W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • Prawa osób których dane dotyczą
II. Biuletyn Informacji Publicznej a RODO
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 z 5 czerwca 2002 r., poz. 619).
 • Omówienie głównych terminów (informacja publiczna, dostępność itp.)
 • Obowiązki i zakazy - co redakcja BIP musi, a czego jej nie wolno w świetle RODO
 • WCAG 2.0.
 • Warunki informatyczne prowadzenia BIP z omówieniem poszczególnych terminów (baza danych, SSL itp.)
 • Cel prowadzenia BIP w świetle RODO
 • Zasady funkcjonowania BIP
 • Standaryzacja stron podmiotowych
 • Struktura strony podmiotowej - wymagane pozycje, układ, budowa serwisu, kopie bezpieczeństwa, SSL, bezpieczeństwo danych itp.
 • Obowiązek informacyjny RODO na BIP
 • Co musi, co może, a czego być nie może na stronie podmiotowej (w tym sprawa reklam, "bezpłatnych" serwerów, wersje do druku, RSS w świetle RODO
 • Wymagany opis informacji - metryczki dokumentów – minimalizacja danych
 • Dostęp do informacji publicznych nieujętych w BIP
 • Strona bip.gov.pl
 • Scentralizowany system dostępu do informacji publicznej, ePUAP
 • Zasady minimów obowiązkowej publikacji informacji (a6)
 • Aktualizacja informacji i archiwizowanie poprzednich wersji
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Przykłady aplikacji do prowadzenia stron podmiotowych (narzędzia OpenSource, programy dedykowane)
 • Czy można publikować w BIP daty i miejsca urodzenia wójta i innych członków rady gminy wraz z oświadczeniem majątkowym?
III. Dyskusja

Barbara Gumińska

Od 35 lat związana z administracją publiczną. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Finanse i rynek kapitałowy ,Instytutu Stosunków Międzynarodowych - prawo dla unijne dla administracji publicznej, studiów podyplomowych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie oraz Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Przez 14 lat kierowała pracą audytorów w Urzędzie Wojewódzkim. Wieloletni współpracownik Departamentu Kontroli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z sukcesem zrealizowała kilkaset szkoleń dla pracowników administracji publicznej w tym: urzędów centralnych, ministerstw, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, urzędów pracy, jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; członek Rady Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego, Dyrektor ds. organizacji rozwoju Uczelni i wieloletni koordynator Studiów podyplomowych Audyt i kontrola zarządcza oraz Rachunkowość budżetowa i finanse. Promotor i recenzent kilkuset prac dyplomowych z kontroli zarządczej, audytu i rachunkowości budżetowej. Autorka kilu publikacji w powyższym zakresie. Od 2004 roku w środkach unijnych , koordynator kontroli systemowych, ekspert zewnętrzny do oceny i kontroli finansowej projektów na miejscu u Beneficjenta dla POWER , POIG , POIŚ we wszystkich perspektywach dystrybucji środków unijnych. Współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Uczestnik kilkudziesięciu paneli eksperckich.
W jednostek administracji rządowej, gdzie należy do kierownictwa, wprowadzała procedury ochrony danych osobowych na podstawie przepisów ustawy z 2015 roku i po zmianach z 2018 roku w związku z RODO.
Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dla jednostek administracji publicznej i jednostek sektora prywatnego z tej tematyki. Posiada certyfikat zawodowy inspektora/specjalisty ds. RODO, nadany zgodnie z kodem zawodów, przez Ministerstwo pracy i polityki społecznej w 2918 roku., po złożonym egzaminie państwowym.