szkolenie on-line

27
maja
2020

BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW W BIBLIOTEKACH I INSTYTUCJACH KULTURY

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Na powodzenie i efektywność funkcjonowania bibliotek i instytucji kultury oprócz czynników materialnych, technicznych i finansowych, istotny wpływ mają ludzie, ich umiejętności, kompetencje, możliwości oraz wyznawane wartości. Równie ważne są relacje między ludźmi, forma organizacji ich pracy oraz role jakie pełnią w zespole.

Korzyści
Dzięki udziałowi w tych warsztatach:

 • Nauczysz się budować dobrze funkcjonujące zespoły
 • Dowiesz się jak skutecznie rozwiązywać problemy w swoim zespole
 • Rozwiniesz indywidualne i zespołowe kompetencje zawodowe, uwzględniając przy tym odmienność typów osobowości
 • Nauczysz się poprzez współpracę i osiąganie maksymalnej satysfakcji wydobywać ukryty potencjał zespołu

Szkolenie poprowadzi: Paweł Pioterek
Pracownik Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na stanowisku kustosz dyplomowany. Jego praktyka koncentruje się wokół zagadnień psychologii zarządzania i marketingu bibliotecznego. Autor kilkudziesięciu artykułów i 3 skryptów: „Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece”, „Plan marketingowy dla biblioteki fachowej” oraz „Technika pisania prac dyplomowych”. Prowadzi badania dotyczące satysfakcji użytkowników bibliotek oraz bibliotekarstwa w Hiszpanii. Jego doświadczenie obejmuje także szkolenia z zakresu budowania efektywnego zespołu, ról zespołowych oraz rozwiązywania konfliktów. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich pełniąc funkcję sekretarza Okręgu Wielkopolskiego. Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody Głównej A. Wojtkowskiego dla najlepszego bibliotekarza Wielkopolski.

Czas trwania szkolenia: 09:00 – 14:00

Program:
Przedstawienie zagadnień związanych z budowaniem efektywnego zespołu:

 • Motywowanie
 • Kultura organizacyjna (normy, cele)
 • Style kierowania i przywództwo
 • Delegowanie zdań
 • Komunikacja w zespole
 • Przynależność – „podziemny świat relacji”
 • Atmosfera (poziom energii i napięcia w zespole)
 • Role w zespole
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
Ćwiczenie (zespół w akcji).

Paweł Pioterek

Pracownik Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na stanowisku kustosz dyplomowany. Jego praktyka koncentruje się wokół zagadnień psychologii zarządzania i marketingu bibliotecznego. Autor kilkudziesięciu artykułów i 3 skryptów: „Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece”, „Plan marketingowy dla biblioteki fachowej” oraz „Technika pisania prac dyplomowych”. Prowadzi badania dotyczące satysfakcji użytkowników bibliotek oraz bibliotekarstwa w Hiszpanii. Jego doświadczenie obejmuje także szkolenia z zakresu budowania efektywnego zespołu, ról zespołowych oraz rozwiązywania konfliktów. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich pełniąc funkcję sekretarza Okręgu Wielkopolskiego. Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody Głównej A. Wojtkowskiego dla najlepszego bibliotekarza Wielkopolski.