szkolenie on-line

19
maja
2020

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA W DYDAKTYCE AKADEMICKIEJ. E-LEARNING I BLENDED LEARNING NIE TYLKO NA TRUDNE CZASY

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

W następstwie epidemii koronawirusa w Polsce kolejne rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmusiły uczelnie do przejścia na nauczanie zdalne. Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, jak mało czasu nauczyciele akademiccy mieli, by „przetłumaczyć” swoje zajęcia na język zdalnego nauczania. Dlatego proponujemy uczestnictwo w tych warsztatach. Zdobyta wiedza będzie przydatna nie tylko w czasie epidemii, ale może przyczynić się do podniesienia atrakcyjności dydaktyki po powrocie do normalnego studiowania „z bezpośrednią obecnością prowadzących”.

Szkolenie poprowadzą:
dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ
dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ

Czas trwania szkolenia: 09:00 – 14:00

Program:

 1. Regulacje prawne dotyczące nauczania zdalnego:
  • tymczasowe – w związku z epidemią,
  • stałe – wynikające z Rozporządzenia w sprawie studiów.
 2. Organizacja procesu zdalnego nauczania:
  • nauczanie synchroniczne i asynchroniczne (wady i zalety),
  • flipped classroom jako podstawa skutecznego nauczania zdalnego,
  • dostosowanie treści kształcenia do ograniczeń i możliwości zdalnego nauczania,
  • rola pracy indywidualnej w zdobywaniu i utrwalaniu zdobytej wiedzy i umiejętności,
  • nauczanie zdalne a kompetencje społeczne,
  • rola zindywidualizowanego kontaktu z prowadzącym,
  • przygotowanie materiałów wideo,
 3. Narzędzia i platformy do wykorzystania w zdalnym nauczaniu:
  • MS Teams:
   • tworzenie zespołu (grupy zajęciowej),
   • moderowanie dyskusji,
   • prowadzenie zajęć on-line i nagrywanie materiałów,
   • udostępnianie materiałów studentom,
   • sensowna rola notesu,
   • zdania – przygotowanie i ocenianie.
  • Platforma moodle:
   • ograniczenia i możliwości platformy; przyczyny popularności,
   • tworzenie grupy zajęciowej,
   • wykorzystanie dyskusji (forum) jako narzędzia dydaktycznego,
   • udostępnianie materiałów studentom,
   • planowanie i ocena zadań.
  • Zoom:
   • przygotowanie spotkania,
   • techniki pracy grupowej,
   • praca indywidualna a praca grupowa,
   • wirtualne spotkanie o pozostałe elementy procesu dydaktycznego.
Zdajemy sobie sprawę, że każdy może mieć dodatkowe pytania i wątpliwości. Dlatego integralną częścią szkolenia są zindywidualizowane konsultacje. Jednocześnie od razu uprzedzamy – tematem szkolenia nie są kwestie techniczne (wymagania serwerów, instalowanie platformy na serwerach uczelni, wykupywanie usług hostingowych, etc.). Służy przygotowaniu do jak najlepszego wykorzystania działającej technologii dla celów dydaktycznych.

Justyna Bugaj

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. Od lutego 2018 roku Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia UJ. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów personalnych na uczelniach, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Jest aktywną uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami, w ostatnim czasie w szczególnym stopniu zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Radosław Rybkowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.