szkolenie on-line

19
maja
2020

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA W DYDAKTYCE AKADEMICKIEJ. E-LEARNING I BLENDED LEARNING NIE TYLKO NA TRUDNE CZASY

45 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

UWAGA! NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

 • szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,
 • podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,
 • otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,
 • będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.
Wymagane: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa (preferowany Firefox), mikrofon lub słuchawki.
Możesz zarejestrować się przez naszą stronę internetową. Przed szkoleniem otrzymasz od nas mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu.
Przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, zawsze 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia. W tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.
Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości odtworzenia jego przebiegu w postaci filmu.

W następstwie epidemii koronawirusa w Polsce kolejne rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmusiły uczelnie do przejścia na nauczanie zdalne. Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, jak mało czasu nauczyciele akademiccy mieli, by „przetłumaczyć” swoje zajęcia na język zdalnego nauczania. Dlatego proponujemy uczestnictwo w tych warsztatach. Zdobyta wiedza będzie przydatna nie tylko w czasie epidemii, ale może przyczynić się do podniesienia atrakcyjności dydaktyki po powrocie do normalnego studiowania „z bezpośrednią obecnością prowadzących”.

Szkolenie poprowadzą:
dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ
dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ

Czas trwania szkolenia: 09:00 – 14:00

Program:

 1. Regulacje prawne dotyczące nauczania zdalnego:
  • tymczasowe – w związku z epidemią,
  • stałe – wynikające z Rozporządzenia w sprawie studiów.
 2. Organizacja procesu zdalnego nauczania:
  • nauczanie synchroniczne i asynchroniczne (wady i zalety),
  • flipped classroom jako podstawa skutecznego nauczania zdalnego,
  • dostosowanie treści kształcenia do ograniczeń i możliwości zdalnego nauczania,
  • rola pracy indywidualnej w zdobywaniu i utrwalaniu zdobytej wiedzy i umiejętności,
  • nauczanie zdalne a kompetencje społeczne,
  • rola zindywidualizowanego kontaktu z prowadzącym,
  • przygotowanie materiałów wideo,
 3. Narzędzia i platformy do wykorzystania w zdalnym nauczaniu:
  • MS Teams:
   • tworzenie zespołu (grupy zajęciowej),
   • moderowanie dyskusji,
   • prowadzenie zajęć on-line i nagrywanie materiałów,
   • udostępnianie materiałów studentom,
   • sensowna rola notesu,
   • zdania – przygotowanie i ocenianie.
  • Platforma moodle:
   • ograniczenia i możliwości platformy; przyczyny popularności,
   • tworzenie grupy zajęciowej,
   • wykorzystanie dyskusji (forum) jako narzędzia dydaktycznego,
   • udostępnianie materiałów studentom,
   • planowanie i ocena zadań.
  • Zoom:
   • przygotowanie spotkania,
   • techniki pracy grupowej,
   • praca indywidualna a praca grupowa,
   • wirtualne spotkanie o pozostałe elementy procesu dydaktycznego.
Zdajemy sobie sprawę, że każdy może mieć dodatkowe pytania i wątpliwości. Dlatego integralną częścią szkolenia są zindywidualizowane konsultacje. Jednocześnie od razu uprzedzamy – tematem szkolenia nie są kwestie techniczne (wymagania serwerów, instalowanie platformy na serwerach uczelni, wykupywanie usług hostingowych, etc.). Służy przygotowaniu do jak najlepszego wykorzystania działającej technologii dla celów dydaktycznych.

Justyna Bugaj

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. Od lutego 2018 roku Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia UJ. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów personalnych na uczelniach, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Jest aktywną uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami, w ostatnim czasie w szczególnym stopniu zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Radosław Rybkowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.

Termin i Miejsce

Termin:
19 maja 2020
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 8 maja
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 9 maja

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 12 maja 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: