szkolenie

17
kwietnia
2018

DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie skierowane jest do pracowników różnych typów bibliotek. Jego celem jest przybliżenie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności dozwolonego użytku, w tym dozwolonego użytku bibliotek i instytucji naukowych. Podczas szkolenia zostaną wskazane najczęstsze problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem prawa autorskiego w działalności bibliotecznej oraz przykłady dobrych praktyk.

Szkolenie prowadzi: Barbara Szczepańska

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00
Szkolenie trwa 5 godzin, w ramach szkolenia zaplanowano sesję pytań.

Zakres szkolenia obejmuje:

Wprowadzenie do prawa autorskiego
 • podstawowe terminy,
 • podmioty praw,
 • prawa osobiste i majątkowe,
 • umowy i licencje.
Nowelizacja z 2015 r. - zmiana zakresu dozwolonego użytku i nowe postacie dozwolonego użytku:
 • wynagrodzenia za wypożyczenia (PLR),
 • zachowanie i ochrona,
 • digitalizacja
 • dzieła osierocone i niedostępne w handlu.
Użyczanie materiałów bibliotecznych:
 • ebooki i pliki cyfrowe,
 • programy komputerowe,
 • rękopisy
 • filmy
Działalność edukacyjna bibliotek publicznych a dozwolony użytek – zakresy i granice.
Wykorzystanie utworów na stornach internetowych, blogach, profilach społecznościach- zasady i dobre praktyki.
Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia praw autorskich - pozwy przeciwko bibliotekom.

Barbara Szczepańska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie.
Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells).
Barbara Szczepańska jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB.
Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.