warsztaty

4
grudnia
2019

SZTUCZNA INTELIGENCJA – PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

koordynator: Iwona Nowosielska

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo jakie zastosowanie w branży farmaceutycznej ma sztuczna inteligencja. Porozmawiamy o tym, jak branża farmaceutyczna może zwiększyć potencjał posiadanych danych. Omówimy przykłady wykorzystania uczenia maszynowego i głębokiego w predykcji sprzedaży, optymalnym zarządzaniu budżetami marketingowymi oraz wspieraniu decyzji zarządczych.
Poznają Państwo również prawne aspekty wykorzystania AI w organizacji, w tym kwestie wykorzystania danych osobowych dla potrzeb AI oraz wyzwanie prawne związane z wdrożeniem AI.
Podczas warsztatów będą mogli Państwo wykorzystać wiedzę ze szkolenia do rozwiązania praktycznego case’u biznesowego.

Warsztaty szczególnie polecamy:

 1. menadżerom wyższego szczebla firm farmaceutycznych,
 2. członkom zarządu firm farmaceutycznych,
 3. kierownikom działów sprzedaży, specjalistom ds. sprzedaży firm farmaceutycznych
 4. managerom średniego i wyższego szczebla odpowiedzialni za nabywanie i wdrożenie rozwiązań,
 5. managerom i specjalistom ds. innowacji, transformacji cyfrowej w firmach farmaceutycznych
 6. konsultantom z zakresu nowych technologii, transformacji cyfrowej, innowacji, rozwoju biznesu, marketingu,
 7. prawnikom, w tym radcom prawnym (in-house) zainteresowani problematyką AI (np. zamierzający obsługiwać projekty dotyczące wdrożenia AI w firmach farmaceutycznych)

Warsztaty poprowadzą:
Mec. Roman Bieda
Dr inż. Ireneusz Wochlik
Dr inż. Jarosław Bułka

4 grudnia 2019 r.
10:00 Zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie:
 • Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, uczenie głębokie – co oznacza w praktyce?
 • Czy sztuczna inteligencja to tylko autonomiczne samochody i roboty? Jak można ją zastosować w biznesie?
 • Transformacja cyfrowa – czym jest i co ma wspólnego ze sztuczną inteligencją?
 • Od silosów danych do automatycznych decyzji. Jak biznes farmaceutyczny wykorzystuje potencjał danych, które posiada.
 • Przykłady wdrożeń sztucznej inteligencji w biznesie.
11:00 Wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji:
 • Predykcje maszyny a człowiek. Co z wiedzą ekspertów? Czy bez kompetencji ekspertów transformacja się uda?
 • Wdrożenie sztucznej inteligencji w praktyce. Od czego należy zacząć?
11:30 Przerwa na kawę
11:45 Warsztaty
 • Warsztat: problemy i wyzwania w branży farmaceutycznej. Jak sztuczna inteligencja może pomóc je rozwiązać
 • Przykład wykorzystania sztucznej inteligencji w predykcji sprzedaży. Wpływ źródeł danych na wynik predykcji.
 • Rozwiązanie case’u biznesowego z zastosowania sztucznej inteligencji – praca w grupach.
 • Prezentacja wypracowanych rozwiązań.
W trakcie warsztatów przerwa na lunch godzina: 12:45-13:15.
15:15 Prawne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji:
 • Uwarunkowania prawne rozwoju sztucznej inteligencji w sektorze farmaceutycznym.
 • Prawne aspekty dostępu i wykorzystania danych, w tym danych osobowych dla potrzeb rozwoju sztucznej inteligencji.
 • Odpowiedzialność za wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji.
 • Prawne aspekty wdrożenia rozwiązań sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie.
16:45 Dyskusja
17:00 Zakończenie warsztatów.

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl

Jarosław Bułka

Biocybernetyk z 20 letnim doświadczeniem akademickim zdobytym na AGH, na wydziale Automatyki i Inżynierii biomedycznej. Autor ponad 50 publikacji z obszaru sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, telemedycyny, telediagnostyki i inżynierii biomedycznej. Jego zainteresowania biznesowe to modele machine learning, transformacja cyfrowa, transformacja procesów oraz telemedycyna.

Ireneusz Wochlik

Biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji. W 2005 roku uzyskał doktorat w zakresie nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka. Efekty swoich prac naukowych zamieścił w ponad 50 publikacjach . Specjalizuje się w szeroko rozumianych procesach digital transformation, jak również w zaawansowanej analizie danych opartej o narzędzia klasy Big Data, Machine Learning i Deep Learning. Posiada rekomendację Microsoft w zakresie wdrażania transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach.