warsztaty

18
grudnia
2019

warsztaty dziennikarskie: JAK NAPISAĆ NOTATKĘ PRASOWĄ, KTÓRA BĘDZIE CZYTANA

30 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Dlaczego jedne notatki prasowe trafiają na czołówkę, a inne idą do kosza? Jak dopasować styl pisania do oczekiwań dziennikarzy? Jak napisać lead i tytuł, które zainteresują dziennikarza? To główne tematy tego szkolenia, którego celem jest opanowanie skutecznych i sprawdzonych technik pisania notatek prasowych. W programie - inspirujące przykłady, sprawdzone tricki i trzy godziny ćwiczeń.

Szkolenie poprowadzi: Krzysztof Urbanowicz jest przedsiębiorcą, strategiem marketingu internetowego i specjalistą w zakresie transformacji cyfrowej (proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych). Przez 18 lat kierował agencją content marketingu Mediapolis, należącą do międzynarodowej grupy Revsquare. Z wyształcenia dziennikarz (Institut Francais de Presse w Paryżu) i sowietolog (Institut d’Etudes Politiques w Paryżu), rozpoczynał swoją karierę w mediach francuskich we Francji, a po powrocie do Polski, w latach 90. był korespondentem prasy francuskiej, później dyrektorem polsko-francuskiej szkoły dziennikarstwa prowadzonej przez L’Ecole Superieure de Journalisme de Lille. Przez ponad 15 lat był konsultantem ds strategii redakcyjnej w mediach w Polsce, Francji i Szwajcarii.

18 grudnia 2019 r.
9:00 10 REGUŁ JAK NAPISAĆ NOTATKĘ PRASOWĄ:
 • Jak dobrać styl notatki w zależności od mediów (media wysokiej jakości, tabloidy, media specjalistyczne).
 • Jak trafić w kręgi zainteresowania dziennikarzy.
 • Jak zaplanować tekst notatki: rodzaj planu, długość, ilustracja.
 • Dlaczego nie należy mylić notatki prasowej z komunikacją marketingową lub handlową
 • Sekret skutecznych tytułów.
10:00 JAK NAPISAĆ LEAD, KTÓRY BĘDZIE CZYTANY PRZEZ DZIENNIKARZA:
 • 3 rodzaje leadów.
 • Jak kreatywnie przeredagować leady dla różnych rodzajów mediów.
 • 3 gotowe i sprawdzone schematów na atrakcyjny lead.
 • Najczęściej popełniane błędy.
11:00 Ćwiczenia (1 godz.).
12:00 JAK NAPISAĆ NOTATKĘ, AKAPIT PO AKAPICIE:
 • Optymalna długość akapitu. Hierarchizacja informacji w akapicie.
 • Jak budować zdanie, słowo po słowie. Optymalna długość, przysłówki jakościowe.
 • Sprawdzone sposoby na uniknięcie monotonii stylistycznej
 • Tricki i techniki zawodowych dziennikarzy.
 • Różnice w pisaniu u amatorów i zawodowców.
 • Czy popełniasz te błędy?
13:00 Przerwa, poczęstunek
14:00 Ćwiczenia (2 godz.).
16:00 Zakończenie szkolenia.

Krzysztof Urbanowicz

Krzysztof Urbanowicz jest przedsiębiorcą, strategiem marketingu internetowego i specjalistą w zakresie transformacji cyfrowej (proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych). Przez 18 lat kierował agencją content marketingu Mediapolis, należącą do międzynarodowej grupy Revsquare. Z wyształcenia dziennikarz (Institut Francais de Presse w Paryżu) i sowietolog (Institut d’Etudes Politiques w Paryżu), rozpoczynał swoją karierę w mediach francuskich we Francji, a po powrocie do Polski, w latach 90. był korespondentem prasy francuskiej, później dyrektorem polsko-francuskiej szkoły dziennikarstwa prowadzonej przez L’Ecole Superieure de Journalisme de Lille. Przez ponad 15 lat był konsultantem ds strategii redakcyjnej w mediach w Polsce, Francji i Szwajcarii.

Termin i Miejsce

Termin:
18 grudnia 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 6 grudnia
 • 990 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 7 grudnia

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 11 grudnia 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: