warsztaty

3
grudnia
2019

SZTUCZNA INTELIGENCJA W FOTOGRAFII

koordynator: Iwona Nowosielska

3 grudnia 2019 r.
10:00 Technologie sztucznej inteligencji w fotografii - szanse i zagrożenia:
  • Sztuczna inteligencja a kwestia definiowania fotografii.
  • Sposoby wykorzystywania sztucznej inteligencji w technologiach fotograficznych (oprogramowanie i urządzenia).
  • Sztuczna inteligencja a sytuacja profesji związanych z fotografią.
  • Sztuczna inteligencja w kontekście tożsamości, wizerunku i prawdy w fotografii.
  • Wpływ sztucznej inteligencji na fotografię jako formę sztuki.
Mikołaj Konkiewicz
(fotograf, artysta wizualny)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Analiza obrazu wsparta sztuczną inteligencją.
14:00 Przerwa na kawę
14:15 Sztuczna inteligencja w fotografii na smartfonach. Teraźniejszość i przyszłość AI w fotografii.
Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, w tym różnego rodzaju algorytmów, uczenia się maszynowego czy też tzw. federated learning fotografowanie smartfonem wchodzi na zupełnie inny poziom. Takie rozwiązania jak Accent — AI Filter czy Rapid and Accurate Image Super-Resolution już teraz pozwalają na automatyczne korygowanie zdjęć nieostrych czy niedoświetlonych. Niebawem powszechne staną się rozwiązania pomagające nam w prosty sposób pozbyć się niechcianych na zdjęciu obiektów czy też skorygować selfie aby sprawiało wrażenie zdjęcia portretowego. Funkcja cyfrowo rozmywanego tła pozwalać będą użytkownikom telefonów na znany z lustrzanek efekt bokeh. Niebawem udoskonaleniu ulegną również kamery i czujniki 3D, która umożliwią tworzenie trójwymiarowych obrazów fotografowanych obiektów. Należy spodziewać się również rozwoju aplikacji opartych na tzw. rzeczywistości rozszerzonej (AR - augmented reality). Wszystko to każe zadać jednak pytanie czy robienie zdjęć smartfonem pozostanie fotografowaniem rzeczywistości czy też kreowaniem nowych obrazów na bazie zarejestrowanych bodźców wizualnych oraz czy zdjęcia robione telefonami nie będą z automatu budziły podejrzeń i nie nasilają zjawiska fejków obrazowych.
Dr Konrad Maj
(Kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech, SWPS)
16:00 Zakończenie szkolenia

Mikołaj Konkiewicz

Fotograf, artysta wizualny. Ukończył fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jego prace inspirowane są science-fiction i współczesną nauką. Zawodowo zajmuje się pisaniem o fotografii dla portali fotograficznych i fotoreportażem. Jest laureatem konkursów i uczestnikiem festiwali fotograficznych, takich jak m.in. XVII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej, Wielkopolska Press Photo 2018, 9 Biennale Fotografii w Poznaniu, Nooderlicht Photography Festival w Groningen czy Miesiąc Fotografii w Krakowie.

Konrad Maj

Kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech
Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej
Wydział Psychologii
Psycholog społeczny, kierownik projektu HumanTech Meetings, inicjator oraz kierownik Centrum Innowacji HumanTech, które analizuje najnowsze trendy społeczne i technologiczne, przygotowuje ekspertyzy na podstawie wyników badań i wdrożeń innowacji, a także realizuje projekty we współpracy z biznesem w zakresie komercjalizacji wiedzy.
W pracy naukowej i dydaktycznej dr Maj koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem społecznym, psychologią mediów oraz innowacjami. Obecnie prowadzi badania w obszarze HRI (Human-Robot-Interaction).
W latach 2013-2016 był pełnomocnikiem prorektora ds. nauki w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i innowacji społecznych. Odbył szereg wizyt studyjnych w ośrodkach zajmujących się innowacjami ISI – Institute for Social Innovation (Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA), ID+ Research Institute for Design, Media and Culture (University of Averio, Portugalia), Design Factory (Aalto University, Finlandia). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii wpływu społecznego i innowacji społecznych. Jest trenerem wystąpień medialnych, autoprezentacji, negocjacji i komunikacji dla firm i instytucji.