warsztaty

3
grudnia
2019

SZTUCZNA INTELIGENCJA W FOTOGRAFII

15 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

3 grudnia 2019 r.
10:00 Technologie sztucznej inteligencji w fotografii - szanse i zagrożenia:
  • Sztuczna inteligencja a kwestia definiowania fotografii.
  • Sposoby wykorzystywania sztucznej inteligencji w technologiach fotograficznych (oprogramowanie i urządzenia).
  • Sztuczna inteligencja a sytuacja profesji związanych z fotografią.
  • Sztuczna inteligencja w kontekście tożsamości, wizerunku i prawdy w fotografii.
  • Wpływ sztucznej inteligencji na fotografię jako formę sztuki.
Mikołaj Konkiewicz
(fotograf, artysta wizualny)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Analiza obrazu wsparta sztuczną inteligencją.
14:00 Przerwa na kawę
14:15 Sztuczna inteligencja w fotografii na smartfonach. Teraźniejszość i przyszłość AI w fotografii.
Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, w tym różnego rodzaju algorytmów, uczenia się maszynowego czy też tzw. federated learning fotografowanie smartfonem wchodzi na zupełnie inny poziom. Takie rozwiązania jak Accent — AI Filter czy Rapid and Accurate Image Super-Resolution już teraz pozwalają na automatyczne korygowanie zdjęć nieostrych czy niedoświetlonych. Niebawem powszechne staną się rozwiązania pomagające nam w prosty sposób pozbyć się niechcianych na zdjęciu obiektów czy też skorygować selfie aby sprawiało wrażenie zdjęcia portretowego. Funkcja cyfrowo rozmywanego tła pozwalać będą użytkownikom telefonów na znany z lustrzanek efekt bokeh. Niebawem udoskonaleniu ulegną również kamery i czujniki 3D, która umożliwią tworzenie trójwymiarowych obrazów fotografowanych obiektów. Należy spodziewać się również rozwoju aplikacji opartych na tzw. rzeczywistości rozszerzonej (AR - augmented reality). Wszystko to każe zadać jednak pytanie czy robienie zdjęć smartfonem pozostanie fotografowaniem rzeczywistości czy też kreowaniem nowych obrazów na bazie zarejestrowanych bodźców wizualnych oraz czy zdjęcia robione telefonami nie będą z automatu budziły podejrzeń i nie nasilają zjawiska fejków obrazowych.
Dr Konrad Maj
(Kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech, SWPS)
16:00 Zakończenie szkolenia

Mikołaj Konkiewicz

Fotograf, artysta wizualny. Ukończył fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jego prace inspirowane są science-fiction i współczesną nauką. Zawodowo zajmuje się pisaniem o fotografii dla portali fotograficznych i fotoreportażem. Jest laureatem konkursów i uczestnikiem festiwali fotograficznych, takich jak m.in. XVII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej, Wielkopolska Press Photo 2018, 9 Biennale Fotografii w Poznaniu, Nooderlicht Photography Festival w Groningen czy Miesiąc Fotografii w Krakowie.

Konrad Maj

Kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech
Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej
Wydział Psychologii
Psycholog społeczny, kierownik projektu HumanTech Meetings, inicjator oraz kierownik Centrum Innowacji HumanTech, które analizuje najnowsze trendy społeczne i technologiczne, przygotowuje ekspertyzy na podstawie wyników badań i wdrożeń innowacji, a także realizuje projekty we współpracy z biznesem w zakresie komercjalizacji wiedzy.
W pracy naukowej i dydaktycznej dr Maj koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem społecznym, psychologią mediów oraz innowacjami. Obecnie prowadzi badania w obszarze HRI (Human-Robot-Interaction).
W latach 2013-2016 był pełnomocnikiem prorektora ds. nauki w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i innowacji społecznych. Odbył szereg wizyt studyjnych w ośrodkach zajmujących się innowacjami ISI – Institute for Social Innovation (Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA), ID+ Research Institute for Design, Media and Culture (University of Averio, Portugalia), Design Factory (Aalto University, Finlandia). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii wpływu społecznego i innowacji społecznych. Jest trenerem wystąpień medialnych, autoprezentacji, negocjacji i komunikacji dla firm i instytucji.

Termin i Miejsce

Termin:
3 grudnia 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
  • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 22 listopada
  • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 23 listopada

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 26 listopada 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: