szkolenie

26
listopada
2019

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W UCZELNIACH WYŻSZYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Ustawa podpisana w dniu 2 sierpnia 2018 przez Prezydenta utworzyła nowe ramy prawne działania i funkcjonowania polskich uczelni. Promowane podejście deregulacyjne pozostawia wiele decyzji w gestii samych uczelni. Zmusza kierujących uczelniami do dokonania kluczowych rozstrzygnięć i odpowiedzialnych opracowań wewnętrznych aktów prawnych.
Celem warsztatów będzie omówienie różnych praktyk dotyczących organizacji wewnętrznych systemów jakości kształcenia, przedstawienie zewnętrznych wymagań związanych z przygotowaniem do akredytacji kierunków studiów oraz omówieniem najważniejszych wskaźników wykorzystywanych przy tworzeniu międzynarodowych rankingów.

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się jakością kształcenia w uczelniach, w tym szczególnie pełnomocników ds. jakości kształcenia, prorektorów, dziekanów i prodziekanów, a także pozostałe osoby odpowiedzialne za jakość kształcenia na wydziałach i w uczelniach.

Szkolenie przeprowadzi:
Justyna M. Bugaj – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. Od lutego 2018 roku Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia UJ. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów personalnych na uczelniach, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Jest aktywną uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami, w ostatnim czasie w szczególnym stopniu zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Wprowadzenie.
  • Podejście systemowe i procesowe.
  • Rankingi i akredytacje międzynarodowe.
  • Wewnętrzne i zewnętrzne systemy jakości kształcenia.
  • Formułowanie celów systemu.
  • Założenia systemu jakości kształcenia.
  • Przykłady rozwiązań systemowych z uczelni polskich i europejskich.
  • Podsumowanie i dyskusja.

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:45 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Justyna Bugaj

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. Od lutego 2018 roku Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia UJ. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów personalnych na uczelniach, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Jest aktywną uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami, w ostatnim czasie w szczególnym stopniu zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.