szkolenie

20
listopada
2019

OBOWIĄZKI DYREKTORA I DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

koordynator: Iwona Nowosielska

Bezpieczeństwo uczniów jest tematem podnoszonym przede wszystkim, gdy dochodzi do kolejnych tragedii. Wielu tym zdarzeniom moglibyśmy zapobiec, gdyby sprawy bezpieczeństwa spotykały się z większym zainteresowaniem, gdyby nadano im wyższy priorytet zanim do tych tragedii dojdzie.

W trakcie tego szkolenia będziemy chcieli przyjrzeć się sprawom bezpieczeństwa w sposób holistyczny i zintegrowany. Uwaga uczestników zostanie skierowana między innymi na identyfikację głównych problemów bezpieczeństwa występujących w środowisku szkolnym oraz zrozumienie odpowiedzialności spoczywających na poszczególnych osobach i instytucjach. Szkolenie jest także doskonałą okazją na poznanie najnowszych standardów i dobrych praktyk w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. I wreszcie, to dobry czas by samemu sobie odpowiedzieć na pytanie o to na ile nasza szkoła jest przygotowana na sytuacje kryzysowe, które mogą się zdarzyć przecież wszędzie.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do dyrektorów szkół i placówek, kadry nauczycielskiej oraz pracowników administracyjnych. W równym stopniu pożądany jest udział przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę, pracowników urzędów gmin, nadzoru kuratorskiego, policjantów i strażników gminnych (miejskich).

Szkolenie poprowadzi:
Sergiusz Parszowski – praktyk w sprawach bezpieczeństwa biznesu, ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracował zarówno dla organizacji prywatnych, jak również instytucji publicznych. Założyciel i ekspert firmy Instin.pl, świadczącej profesjonalne usługi w obszarze bezpieczeństwa. Jest ekspertem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, współpracownikiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Audytor i szkoleniowiec. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów specjalistycznych i poradnikowych w czasopismach Ochrona Mienia i Informacji, Security&Alarm Systems, A&S Polska. Współautor publikacji książkowych „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Program szkolenia:

  • Ocena bezpieczeństwa w polskich szkołach, czyli co nam zagraża dzisiaj i jakie obserwujemy trendy?
  • Dlaczego do tego doszło? Jak można było temu zapobiec? Omówienie wybranych studiów przypadku.
  • Bezpieczeństwo uczniów – odpowiedzialność organu prowadzącego, dyrektora, nauczyciela, Policji czy straży gminnej?
  • Czym jest koalicja na rzecz bezpieczeństwa i jaka jest rola szkolnych liderów bezpieczeństwa?
  • Rekomendacje w zakresie wyposażenia szkoły w zabezpieczenia techniczne (dobre praktyki).
  • Rekomendacje w zakresie prowadzenia w szkole działań profilaktycznych i prewencyjnych (dobre praktyki).
  • Jakie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych warto wdrożyć i trenować w naszej szkole?
  • Ćwiczenie reagowania w wybranej sytuacji kryzysowej (próbka symulacji).

Sergiusz Parszowski

Praktyk w sprawach bezpieczeństwa biznesu, ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracował zarówno dla organizacji prywatnych, jak również instytucji publicznych. Założyciel i ekspert firmy Instin.pl, świadczącej profesjonalne usługi w obszarze bezpieczeństwa. Jest ekspertem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, współpracownikiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Audytor i szkoleniowiec. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów specjalistycznych i poradnikowych w czasopismach Ochrona Mienia i Informacji, Security&Alarm Systems, A&S Polska. Współautor publikacji książkowych „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.