szkolenie

28
listopada
2019

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKTACH HANDLOWYCH, BIUROWYCH I USŁUGOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy czy załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z co najmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o chociażby o tym, że są to miejsca, w których zazwyczaj funkcjonuje wiele firm i instytucji, w których to przebywa na co dzień wiele osób i do których to dostęp bywa tylko w niewielkim stopniu ograniczony. Jakiekolwiek przerwy w funkcjonowaniu obiektu będące skutkiem wystąpienia sytuacji kryzysowych powodują zazwyczaj zakłócenie realizowanych tam procesów, poważne straty finansowe, jak również pogarszają wizerunek organizacji. W najgorszych scenariuszach zagrożone jest zdrowie i życie przebywających tam osób.

Celem szkolenia jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej do prawidłowego wypełniania swojej roli. Jego uczestnikom przybliżone zostaną wymagania i obowiązki właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz warunków ubezpieczycieli. W trakcie szkolenia omówione zostaną najczęstsze problemy i wyzwania występujące w kontekście zapobiegania i reagowania podczas sytuacji kryzysowych. Wartością tego szkolenia i zarazem korzyścią dla uczestników jest również możliwość poznania najnowszych standardów i dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa obiektów, obszarów i terenów.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do właścicieli i zarządców nieruchomości, najemców i użytkowników, przedsiębiorców, firm ochrony osób i mienia, Policji i straży miejskich, jak również przedstawicieli pozostałych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny

Szkolenie poprowadzi:
Sergiusz Parszowski – praktyk w sprawach bezpieczeństwa biznesu, ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracował zarówno dla organizacji prywatnych, jak również instytucji publicznych. Założyciel i ekspert firmy Instin.pl, świadczącej profesjonalne usługi w obszarze bezpieczeństwa. Jest ekspertem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, współpracownikiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Audytor i szkoleniowiec. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów specjalistycznych i poradnikowych w czasopismach Ochrona Mienia i Informacji, Security&Alarm Systems, A&S Polska. Współautor publikacji książkowych „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Program szkolenia:

  • Ocena poziomu bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej w Polsce.
  • Dlaczego do tego doszło? Jak można było temu zapobiec? Omówienie wybranych studiów przypadku.
  • Bezpieczeństwo obiektu – odpowiedzialność właściciela, zarządcy czy użytkownika?
  • Czy wszystkie obiekty są takie same? Czyli kilka słów o identyfikacji zagrożeń i ocenie ryzyka.
  • System bezpieczeństwa obiektu (technika – ludzie – procedury). W poszukiwaniu złotego środka.
  • Jakie uprawnienia i obowiązki posiadają pracownicy ochrony fizycznej? Na co zwrócić uwagę w pracy firmy ochrony osób i mienia?
  • Kontrola dostępu i monitoring wizyjny. Jak stosować systemy alarmowe w czasach RODO?
  • Współpraca z administracją lokalną oraz służbami bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, straż gminna).
  • Jakie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych warto wdrożyć i trenować w obiekcie?
  • Rekomendowane standardy i dobre praktyki.

Sergiusz Parszowski

Praktyk w sprawach bezpieczeństwa biznesu, ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracował zarówno dla organizacji prywatnych, jak również instytucji publicznych. Założyciel i ekspert firmy Instin.pl, świadczącej profesjonalne usługi w obszarze bezpieczeństwa. Jest ekspertem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, współpracownikiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Audytor i szkoleniowiec. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów specjalistycznych i poradnikowych w czasopismach Ochrona Mienia i Informacji, Security&Alarm Systems, A&S Polska. Współautor publikacji książkowych „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.