szkolenie

19
listopada
2019

WSPARCIE DLA CZASOPISM NAUKOWYCH

1 dzień do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

19 listopada 2019 r.
10:00 Identyfikacja DOI dla czasopism naukowych.
 • Lokalizowanie obiektów w Internecie - stałe identyfikatory.
 • Czym jest DOI?
  1. DOI w ujęciu systemowym.
  2. Implementacje systemu DOI.
 • Struktura identyfikatora DOI:
  1. prefiks,
  2. sufiks,
  3. szukanie artykułu po identyfikatorze DOI,
  4. wyszukiwanie DOI dla artykułu (w internecie, na stronie internetowej czasopisma i w pliku artykułu).
 • Zalety i wady stosowania DOI.
 • International DOI Foundation i agencje rejestrujące:
  1. podpisanie umowy z agencją,
  2. rejestrowanie identyfikatorów,
  3. przykład PCSS i DataCite.
 • DOI jako jeden ze standardów wydawniczych:
  1. DOI i cytowania.
  2. DOI i ORCID.
  3. DOI w systemie OJS.
  4. DOI dla recenzji.
  5. DOI w programie wsparcia czasopism.
  6. DOI a wymóg opublikowania.
 • Czasopisma bez DOI - jak uzyskać identyfikator?
Jolanta Szczepaniak
(Kierownik Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Zarządzanie procesem wydawniczym w czasopiśmie:
 • Etapy pracy i obowiązki sekretarza redakcji oraz redaktora naczelnego i Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego.
  1. Proces pozyskiwania materiałów do czasopisma.
  2. Proces recenzyjny (metody, dobór recenzentów, wymogi wobec recenzentów, anonimizacja procesu recenzyjnego)
  3. Proces redakcyjny (sposób przeprowadzenia, etapy, droga artykułu w czasopiśmie).
  4. Zasady kalkulowania kosztów wydania czasopisma.
  5. Dystrybucja (metody, kanały).
  6. Aspekty prawne (umowy na teksty, materiały ilustracyjne, dozwolony użytek).
 • Identyfikacja czasopisma i autorów (ISSN, ORCID).
 • Narzędzia informatyczne wspomagające proces redakcyjny (platformy internetowe do redagowania i prezentacji czasopism).
 • Etyka wydawnicza (zasady etyki, naruszenia w praktykach publikacyjnych).
Dorota Dziedzic
(redaktor prowadzący Redakcję Czasopism Naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego)
14:00 Przerwa
14:20 Elektroniczny system antyplagiatowy – zalety i wady.
 • co wiemy o zjawisku plagiatowania?
 • jak wygląda skuteczna procedura antyplagiatowa?
 • jakie są kluczowe funkcjonalności systemu antyplagiatowego?
 • jak interpretować wyniki analizy antyplagiatowej?
 • co wpływa na jakość publikowanych treści i jak ją podnosić?
Ewelina Kochanowska (Plagiat.pl)
Anna Słowińska (Plagiat.pl)
16:00 Zakończenie szkolenia.

Dorota Dziedzic

Od ponad dwudziestu lat pracuje w wydawnictwach specjalizujących się w publikacjach naukowych. Była redaktorem prowadzącym Redakcję Czasopism oraz Redakcję Publikacji Zleconych w Wydawnictwie Naukowym PWN, kierowała oficyną Instytutu Psychologii Zdrowia, obecnie prowadzi Redakcję Czasopism Naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnie interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie wydawniczym oraz rozpowszechnianiu książek i czasopism. Jest zwolenniczką wolnego dostępu do wiedzy, sztuki, kultury.

Ewelina Kochanowska

Od 5 lat w firmie Plagiat.pl wspiera klientów instytucjonalnych w pracy z systemem antyplagiatowym, wdrażaniu procedur antyplagiatowych, a także w działaniach służących podnoszeniu jakości treści i dbaniu o ich oryginalność. Projektuje działania edukacyjne i rozwojowe, prowadzi warsztaty, a także współtworzy nowe rozwiązania zorientowane na specyfikę klienta. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończone studia magisterskie skoncentrowane były wokół międzynarodowych projektów dla szkolnictwa wyższego. Obecnie odpowiedzialna za zarządzanie procesem obsługi klienta w Plagiat.pl.

Anna Słowińska

Specjalistka w obszarze systemów IT dedykowanych weryfikacji oryginalności treści. Od 2012 roku związana z firmą Plagiat.pl, gdzie pełni rolę kierownika ds. kluczowych klientów. Obecnie w swojej funkcji łączy obszar biznesu i IT, aktywnie tworząc rozwiązania dopasowane do wciąż zmieniających się potrzeb klientów oraz wymagań rynkowych. Dzięki koordynowaniu wielu projektów wdrożeniowych posiada doświadczenie z zakresu strategii i rozwijania funkcjonalności w ramach kluczowych produktów firmy. Zajmuje się szeroko rozumianą tematyką zarządzania procesem ochrony oryginalności tekstów zarówno w wymiarze technologicznym jak również organizacyjnym. Entuzjastka nowych technologii i business intelligence.

Jolanta Szczepaniak

Kierownik Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Magister filologii polskiej, specjalizująca się w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej oraz dziennikarstwie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu grafiki komputerowej i technik multimedialnych na Politechnice Łódzkiej. Dziennikarz specjalizujący się w telekomunikacji (miesięcznik "Mobile-Internet" w latach 2007-2013 roku, od 2013 roku współpraca z serwisem mgsm.pl). Od ponad dekady związana z bibliotekami akademickimi, natomiast od początku 2019 roku zatrudniona na stanowisku kierownika Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.

Termin i Miejsce

Termin:
19 listopada 2019
Miejsce:
Centrum Konferencyjne
Pory 78
02-757 Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 850 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 12 listopada 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: