szkolenie

30
października
2019

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU UiPath

70 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Korzyści uczestnictwa w szkoleniu
Robotic Process Automation znajduje się obecnie w czołówce najbardziej poszukiwanych i przyszłościowych umiejętności w rankingach biznesowych na całym świecie. Liczba firm wdrażających RPA w swoich procesach nieustannie rośnie. Podczas szkolenia Uczestnicy będą mieli szansę poznać szczegóły dotyczące automatyzacji procesów biznesowych od doświadczonego dewelopera i trenera RPA.

Forma szkolenia
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładowej. Podczas wykładu prowadzący nie tylko omówi RPA, lecz także na żywo zaprezentuje zastosowanie RPA w programie UiPath.

Szkolenie jest dedykowane osobom decyzyjnym, odpowiedzialnym w firmach za rozwój i wdrażanie nowych technologii w działach operacyjnych, takich jak HR, kadry, finanse, księgowość, logistyka, proces obsługi klienta, a także pracownikom tych działów.

Czym jest Robotic Process Automation?
We współczesnym świecie nieustannie poszukuje się rozwiązań, dzięki którym wiele procesów biznesowych uda się zrealizować szybciej, lepiej oraz wydajniej. W odpowiedzi na te potrzeby stworzono automatyzację procesów biznesowych, nazywaną Robotic Process Automation (RPA). W uproszczeniu można uznać, że jest to technologia automatyzowania procesów biznesowych, dzięki wykorzystaniu różnych robotów, które odpowiadają za symulowanie czynności zwykle realizowanych przez Pracowników. Odpowiednio zaprogramowany robot RPA jest więc zdolny do tego, aby samodzielnie zrealizować określone, przypisane mu zadania zamiast człowieka.

W jakich procesach biurowych najczęściej stosuje się Robotic Process Automation?
Obecnie Robotic Process Automation to dziedzina bardzo perspektywiczna, która ustawicznie rozwija się. Zatem, wciąż rozszerza się katalog dziedzin i procesów biznesowych, gdzie RPA jest stosowane.

Przykładowe obszary zastosowania RPA to:

 • Finanse, bankowość, ubezpieczenia: rejestrowanie dokumentów, grupowanie danych, wprowadzanie i ewidencjonowanie dokumentów księgowych, wykonywanie raportów,
 • HR, Kadry: automatyczne naliczanie wynagrodzeń i benefitów dla zatrudnionych w bardzo dużych środowiskach pracy,
 • Transport, Logistyka: automatyczne planowanie tras przejazdów, śledzenie statusu przewożonych produktów, monitorowanie stanu magazynów, raportowanie danych,
 • Proces obsługi bezpośredniej Klientów: automatyczne rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych Klientów z systemu Bankowości Internetowej, czy skrzynek e-mailowych firm, wysyłanie wiadomości SMS do Klientów z komunikatami w sprawie obsługi ich zamówienia, zgłoszenia reklamacyjnego itp.

Zalety stosowania Robotic Process Automation:

 • szybkość i wydajność,
 • oszczędność,
 • lepsza jakość (eliminacja ryzyka błędów).
Roboty RPA pracują szybciej niż ludzie, np. w zakresie tworzenia raportów, czy automatycznego rejestrowania zgłoszeń Klientów, ponadto są bezbłędne. W przypadku zastosowania robotów RPA oszczędność czasu pracy jest ogromna. Dodatkowo roboty RPA mogą pracować bez przerwy.

Dlaczego program UiPath do automatyzacji procesów?
Program UiPath pozwala na wygodne administrowanie zadaniami opartymi na regułach i pozwala na współdzielenie i wykorzystanie komponentów między różnymi projektami i zespołami. Rozszerzalna architektura UiPath wykorzystuje predykcyjną analitykę, funkcje poznawcze oraz diagramy logiczne do automatyzacji złożonych procesów.

Szkolenie poprowadzi
Kamil Makówka, senior RPA Developer pracujący nad międzynarodowymi projektami skupiającymi się na usprawnianiu procesów biznesowych w firmie HP Inc., szczególnie opartych o system SAP.
Od ponad 4 lat jego głównym celem jest wdrażanie innowacji i efektywności w codziennej pracy przy wykorzystaniu rozwiązań RDA oraz RPA. Wiedzę z tematyki RPA i programu UiPath zdobywał na szkoleniach w USA oraz Indiach.
Obecnie współpracuje w międzynarodowym środowisku jako mentor, trener oraz ekspert UiPath w firmie HP Inc.

Czas trwania szkolenia: 10-17

Program

 1. Co to jest Robotic Process Automation – 1h
 2. Omówienie procesów biznesowych nadających się do automatyzacji – 1h
 3. Wprowadzenie do UiPath – 0,5h
 4. Prezentacja interfejsu oraz narzędzi UiPath – 1h
 5. Wprowadzenie do terminologii oraz obiektów wykorzystywanych podczas automatyzacji – 1h
 6. Automatyzacja przykładowego procesu biznesowego – 1,5h

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
15:00 – przerwa na kawę
15:15 – kontynuacja zajęć
17:00 – zakończenie szkolenia

Kamil Makówka

Senior RPA Developer pracujący nad międzynarodowymi projektami skupiającymi się na usprawnianiu procesów biznesowych w firmie HP Inc., szczególnie opartych o system SAP.
Od ponad 4 lat jego głównym celem jest wdrażanie innowacji i efektywności w codziennej pracy przy wykorzystaniu rozwiązań RDA oraz RPA. Wiedzę z tematyki RPA i programu UiPath zdobywał na szkoleniach w USA oraz Indiach.
Obecnie współpracuje w międzynarodowym środowisku jako mentor, trener oraz ekspert UiPath w firmie HP Inc.

Termin i Miejsce

Termin:
30 października 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 1290 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 18 października
 • 1390 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 19 października

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 23 października 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: