szkolenie

2-3
października
2019

JAK NAPISAĆ ARTYKUŁ PRASOWY W 60 MINUT

42 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Dwudniowe warsztaty dziennikarskie.
Nowoczesne dziennikarstwo w pigułce i w ćwiczeniach. Sprawdzone rady i tricki doświadczonych dziennikarzy i redaktorów, które zapewniły sukces magazynom komercyjnym i firmowym w Polsce i na świecie. Ponad 800 osób z prasy codziennej, magazynowej, firmowej oraz z działów komunikacji i public relations uczestniczyło już w tym regularnie aktualizowanym szkoleniu.

Szkolenie przeprowadzi: Krzysztof Urbanowicz jest przedsiębiorcą, strategiem marketingu internetowego i specjalistą w zakresie transformacji cyfrowej (proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych). Przez 18 lat kierował agencją content marketingu Mediapolis, należącą do międzynarodowej grupy Revsquare. Z wyształcenia dziennikarz (Institut Francais de Presse w Paryżu) i sowietolog (Institut d’Etudes Politiques w Paryżu), rozpoczynał swoją karierę w mediach francuskich we Francji, a po powrocie do Polski, w latach 90. był korespondentem prasy francuskiej, później dyrektorem polsko-francuskiej szkoły dziennikarstwa prowadzonej przez L’Ecole Superieure de Journalisme de Lille. Przez ponad 15 lat był konsultantem ds strategii redakcyjnej w mediach w Polsce, Francji i Szwajcarii.

2 października 2019 r.
09:00 Psychologia lektury:
 • Jak ludzie czytają dziś artykuły prasowe w wersji papierowej i w internecie. Lektura pozioma i pionowa, emocjonalna i racjonalna.
 • Czas koncentracji uwagi - 8 sekund.
 • Kręgi zainteresowań czytelników (wyniki badań).
 • Najczęściej popełniane błędy.
10:00 Jak napisać artykuł prasowy w 60 minut:
 • Pięć rzeczy, które musisz zrobić, by móc napisać Twój tekst w 60 minut.
 • Dwanaście etapów, krok po kroku, pisania artykułu prasowego.
 • Części artykułu prasowego: od tytułu i leadu do puenty.
 • Trzy plany artykułów na każdą okazję: zalety, wady.
 • Jak zaplanować tekst: rodzaj planu, długość, ramka, ilustracja.
 • Technika Maestro: jak wybrać „kąt” artykułu.
11:00 Ćwiczenia (1,5 godz.).
12:30 Jak napisać chwytliwy lead, który będzie czytany:
 • Trzy rodzaje leadów.
 • Sześć gotowych i sprawdzonych schematów na atrakcyjny lead.
 • Techniki „podkręcania” leadów stosowane przez zawodowych dziennikarzy.
13:00 Przerwa, poczęstunek
14:00 Ćwiczenia (1 godz. + 1 godz.).
16:00 Zakończenie I dnia.
3 października 2019 r.
09:00 JAK PISAĆ KRÓTKO I ZWIĘŹLE:
 • Osiem reguł pisania krótko i zwięźle.
 • Zdolność zapamiętywania u czytelników.
 • Progi długości zdania.
 • Dziesięć sposobów na szybkie skracanie tekstu.
10:00 Ćwiczenia (1 godz.).
11:00 Jak pisać tekst, akapit po akapicie:
 • Optymalna długość akapitu. Hierarchizacja informacji w akapicie.
 • Jak budować zdanie, słowo po słowie. Optymalna długość, przysłówki jakościowe.
 • Jak uniknąć monotonii?
 • Tricki i techniki zawodowych dziennikarzy.
 • Różnice w pisaniu u amatorów i zawodowców.
 • Czy popełniasz te błędy?
12:00 Ćwiczenia (1 godz.).
13:00 Przerwa, poczęstunek
14:00 Jak napisać tytuł, który przyciągnie czytelnika:
 • Trzy rodzaje tytułów.
 • Sekret skutecznych tytułów.
 • Pięć gotowych i sprawdzonych schematów na atrakcyjny tytuł, których używają zawodowi dziennikarze.
14:30 Ćwiczenia (1,5 godz.).
16:00 Zakończenie szkolenia.

Krzysztof Urbanowicz

Krzysztof Urbanowicz jest przedsiębiorcą, strategiem marketingu internetowego i specjalistą w zakresie transformacji cyfrowej (proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych). Przez 18 lat kierował agencją content marketingu Mediapolis, należącą do międzynarodowej grupy Revsquare. Z wyształcenia dziennikarz (Institut Francais de Presse w Paryżu) i sowietolog (Institut d’Etudes Politiques w Paryżu), rozpoczynał swoją karierę w mediach francuskich we Francji, a po powrocie do Polski, w latach 90. był korespondentem prasy francuskiej, później dyrektorem polsko-francuskiej szkoły dziennikarstwa prowadzonej przez L’Ecole Superieure de Journalisme de Lille. Przez ponad 15 lat był konsultantem ds strategii redakcyjnej w mediach w Polsce, Francji i Szwajcarii.

Termin i Miejsce

Termin:
2-3 października 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 1490 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 20 września
 • 1690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 21 września

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 25 września 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: