szkolenie

3
września
2019

NOWE TRENDY TECHNOLOGICZNE W WINDYKACJI

13 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

3 września 2019 r.
10:00 Uwarunkowania wzrostu efektywności windykacji. Ścieżka konsekwencji:
 • Kluczowa strategia procesu monitoringu i windykacji.
 • Niezbędne narzędzia i ich wdrożenie (dla małych firm i korporacji).
 • RODO, nowelizacja KPC i inne problemy prawne wpływające na branże.
Mateusz Jakóbiak
(Vindicat.pl)
11:00 Nietypowe podejście do windykacji z narzędziami Google.
 • Windykacja u źródła.
 • Google Ads i narzędzia SEO / SEM w procesie windykacji./
Łukasz Suchy
(Senior SEO Specialist w DevaGroup)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 SEO i Google ADS dla firm windykacyjnych. Praktyka stosowania RODO w windykacji:
 • Potencjał i ryzyko płynące z możliwości wykorzystania Internetu do prowadzenia windykacji.
 • Wykorzystanie SEO w windykacji.
 • Wykorzystanie usług Google oraz Facebook ADS w windykacji.
 • Windykacja należności B2C.
 • Windykacja należności B2B.
 • Dobre i złe praktyki w wykorzystaniu Internetu w windykacji.
 • Windykacja a RODO.
mec. Piotr Kantorowski
(Kancelaria Prawna Kantorowski i wspólnicy)
14:30 Przerwa
14:45 Możliwości działań jednostek samorządu terytorialnego w odzyskiwaniu należności za pomocą miękkich narzędzi windykacyjnych:
 • Płatności w Europie a płatności w Polsce – które rynki już poradziły sobie z zatorami płatniczymi?
 • Jak wykorzystać banki do odzyskania należności pozakredytowych?
 • Czy możliwy jest wzrost skuteczności windykacji przy obniżeniu kosztów procesu?
Łukasz Rączkowski
(dyrektor ds. relacji z klientami BIG Infomonitor)
16:00 Zakończenie szkolenia

Piotr Kantorowski

Przedsiębiorca, prawnik, podkaster. Od 5 lat prowadzi – Kancelarię Prawną Kantorowski, Głąb i Wspólnicy. Od ponad roku prowadzi swój podcast Prawo dla Biznesu. Od zawsze pasjonuje się biznesem. Zamiłowanie do biznesu jest u niego widoczne na wszystkich polach działalności. W Kancelarii zajmuje się obsługą przedsiębiorców, a w podcaście wyjaśnia osobom, które zaczynają przygodę z biznesem jak odnaleźć się w gąszczu przepisów i wykorzystać je na swoją korzyść. Zawodowo skupia swoje zainteresowania przede wszystkim wokół kwestii dotyczących prawnych aspektów marketingu, e-commerce oraz IT i prawem nowych technologii.

Łukasz Rączkowski

Menadżer Zespołów Relacji z Klientami JST i MŚP, BIG InfoMonitor, Grupa BIK - lukasz.raczkowski@big.pl Ekspert białego wywiadu i informacji gospodarczej. Od 8 lat zarządza zespołami relacji z klientami. Wcześniej w międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Bisnode (Dun&Bradstreet), obecnie w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor z Grupy BIK. Wspiera przedsiębiorstwa w ocenie ryzyka kredytu kupieckiego a jednostki samorządu terytorialnego w odzyskiwaniu należności. Jest zaangażowany w poprawę bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, orędownik uczciwego i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, popularyzator terminowych płatności.

Łukasz Suchy

Senior SEO Specialist w DevaGroup. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia, optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych. Wykładowca studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów i kompleksowej weryfikacji serwisów internetowych pod kątem SEO. Dla klientów przygotowuje strategie działań oraz propozycje zmian i optymalizacji stron www, które mają na celu zwiększenie ich efektywności i widoczności. Redaktor bloga Seostation.pl, gdzie publikuje artykuły i informacje dotyczące pozycjonowania oraz wyszukiwarki Google i zachodzących w niej zmianach.

Termin i Miejsce

Termin:
3 września 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 23 sierpnia 2019 r.
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 24 sierpnia 2019 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 27 sierpnia 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: