forum

31
lipca
2019

Forum Bankowości Elektronicznej NOWE TECHNOLOGIE W BANKOWOŚCI OPEN BANKING, SZTUCZNA INTELIGENCJA

koordynator: Iwona Nowosielska

31 lipca 2019 r.
10:00 Open Banking – w relacjach bankowych. Zarzadzanie odpowiedzialnością w ramach transakcji Open Banking.
  • Kluczowe zasady podziału odpowiedzialności pomiędzy ASPSP a TPP.
  • Zmiany zasad odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje.
  • Wdrożenie przez ASPSP SCA przy projektach open banking w kontekście odpowiedzialności wobec klienta.
  • Open banking a tajemnice zawodowe.
dr Krzysztof Korus
(radca prawny, partner DLK Legal)
12:00 Przerwa, poczęstunek
13:30 Jak banki wdrażają sztuczną inteligencję?
  • Czym jest sztuczna inteligencja? Definicja i rodzaje usług realizowanych z wykorzystaniem AI.
  • Robo-advisory - czyli sztuczna inteligencja jako doradca inwestycyjny.
  • Przykłady wdrożeń sztucznej inteligencji w największych bankach działających w Polsce.
  • Podsumowanie.
Rafał Tomaszewski
(Fintek.pl)
14:30 PSD2 i co dalej? Horyzonty open banking w sektorze finansowym
Michał Pierzgalski
(Krajowa Izba Rozliczeniowa SA)
16:00 Zakończenie Forum

Krzysztof Korus

Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i ekonomistą. Ekspert w zakresie usług płatniczych, prawa nowych technologii oraz prawa bankowego. Od 2015 co roku rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii Banking & Finance („strong experience in banking regulatory matters”, „deep knowledge and long experience”). Pionier doradztwa regulacyjnego dla sektora fintech w Polsce. Doradzał m.in. we wdrożeniach PSD2 i otwartej bankowości, w kilkudziesięciu postępowaniach przed organami nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce i w Europie, w transakcjach M&A na rynku fintech, a także w sporach sądowych i arbitrażowych między instytucjami finansowymi. Uczestniczył w pracach najważniejszych branżowych grup roboczych dla sektora technologii finansowych, m.in. API Evaluation Group przy Komisji Europejskiej, zespołu Polish API, Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy KNF, strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” oraz grupy roboczej przy RRRF ds. implementacji dyrektywy PSD. Współautor raportów „Study Impact of the PSD” oraz „Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law” dla Komisji Europejskiej oraz członek rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”. Członek European Payments Consulting Association, współpracował również z Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego oraz London Economics. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych i komentarzy oraz prelegent na licznych wydarzeniach branżowych w Polsce, Europie, Ameryce, Azji. Zaangażowany w prace legislacyjne na poziomie polskim oraz unijnym.

Rafał Tomaszewski

Ekspert i redaktor Fintek.pl. Nowe technologie i finanse nie mają przed nim tajemnic. Szczególnie interesuje się rynkiem płatności i innowacjami usprawniającymi transakcje finansowe.