warsztaty

27
listopada
2019

PRAWNIE UZASADNIONY INTERES JAKO PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH - warsztaty RODO jak przeprowadzić test równowagi

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy „jak przeprowadzić test równowagi”, którego wynik rzutuje na dopuszczalność wykorzystania prawnie uzasadnione interesu administratora danych osobowych, jako podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). W trakcie szkolenia omówione zostaną pozostałe podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w kontekście wzajemnych zależności, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jakich sytuacjach możliwe będzie oparcie się na tej podstawie prawnej oraz przeprowadzą test równowagi na udostępnionych formularzach.

Informacje o prowadzących:
Anna Matusiak-Wekiera jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Anna Matusiak-Wekiera była członkiem Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w UE powołanej przy GIODO w latach 2016-2018. Obecnie jest członkiem Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mec. Anna Matusiak – Wekiera wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym oraz w sektorze publicznym, jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentką na konferencjach poświęconych RODO. Mec. Anna Matusiak-Wekiera jest również autorką publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.
Justyna Kondratowicz-Dudzińska jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Justyna Kondratowicz-Dudzińska jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentem podczas wydarzeń związanych z ochroną danych osobowych. Mec. Justyna Kondratowicz-Dudzińska wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym (w tym w sektorze organizacji pozarządowych) oraz w sektorze publicznym. Jest członkiem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Program (10:00 - 16:00):
CZĘŚĆ I - UZASADNIONY INTERES JAKO PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (krótkie omówienie), ze szczególnym uwzględnieniem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
1. przedstawienie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych,
2. przesłanka prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 f)
3. kto może być stroną trzecią?
Relacje uzasadniony interes – inne podstawy prawne
1. równoważność podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Czy rzeczywiście tak jest?
2. wyłączenie stosowania art. 6 ust. 1 f) RODO do przetwarzania danych osobowych przez organy publiczne. Kiedy organy mogą stosować te przesłanką oraz jakie jest uzasadnienie?
3. zgoda a uzasadniony interes? Kiedy stosować, którą podstawę prawną?

CZĘŚĆ II - TEST RÓWNOWAGI

Test równowagi - podstawowe informacje:
1. co to jest test równowagi?,
2. kiedy należy przeprowadzić test równowagi?,
3. jak przeprowadzić test równowagi?.


WARSZTATY
wykonywanie testu równowagi na podstawie przedstawionego casusu
14.15 – 15.15 klauzula informacyjna w przypadku oparcia się o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
1. zasady konstruowania klauzuli informacyjnej w oparciu o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
2. konieczność udostępnienia wyników testu równowagi. Czy nas to czeka?
3. odpowiedzi na pytania uczestników

Justyna Dudzińska

Jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję zewnętrznego IOD. Mec. Justyna Dudzińska była wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych oraz prelegentem podczas wydarzeń związanych z ochroną danych osobowych. Mec. Justyna Dudzińska wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym (w tym w sektorze organizacji pozarządowych) oraz w sektorze publicznym. Jest członkiem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Anna Matusiak-Wekiera

Jest radcą prawnym, szefową praktyki ochrony danych osobowych oraz compliance w Kancelarii JDP Drapała & Partners Sp. k. Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z zakresu Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej oraz Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka podyplomowych rocznych kursów organizowanych przez Harvard Business School oraz Instytut Kanadyjski w przedmiocie strategicznego zarządzania oraz umiejętności menadżerskich. Certyfikowany audytor wewnętrzny (systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001). Mecenas Anna Matusiak-Wekiera specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie swojej specjalizacji doradza klientom w zakresie zgodności procesów biznesowych z przepisami ochrony danych osobowych, wdrożeń przepisów RODO, audytów powdrożeniowych, jak również wykonując inspektora ochrony danych (IOD). Była członkiem Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018. Wykładowczyni zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na studiach podyplomowych, prelegent branżowych szkoleń i konferencji.