szkolenie

7
sierpnia
2019

NOWELIZACJA USTAWY O ODPADACH ORAZ USTAWY O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie jest nakierowane na przekrojowe przedstawienie problematyki zmian prawnych w zakresie gospodarki odpadami, wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach oraz ustawy o inspekcji ochrony środowiska. Omówione zostaną najważniejsze zmiany w zakresie wymagań dla podmiotów gospodarujących odpadami a także katalog kar i wykroczeń. Uczestnicy uzyskają także wiedzę na temat obowiązujących i projektowanych aktów wykonawczych do ustawy o odpadach. W trakcie szkolenia poruszony zostanie temat bazy danych o odpadach oraz rejestru przedsiębiorców a także szczegółowo omówiony proces aktualizacji decyzji z zakresu gospodarowania odpadami. Szkolenie zostanie zakończone przybliżeniem kluczowych zmian w obszarze uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska a także przebiegu ewentualnej kontroli i działań pokontrolnych.

Szkolenie jest adresowane do:

 • pracowników firm odpowiedzialnych za ochronę środowiska i gospodarkę odpadami,
 • pracowników firm odpowiedzialnych za systemy jakości w tym ISO 14000,
 • radców prawnych i adwokatów,
 • właścicieli i kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw.

Szkolenie przeprowadzi: dr inż. Robert Wawrzonek
Ekspert w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami - absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od blisko 20 lat związany z branżą ochrony środowiska i gospodarką odpadami. Autor licznych raportów oraz publikacji związanych z zarządzaniem w ochronie środowiska. Członek rady nadzorczej oraz komisji prawnej stowarzyszeń branżowych. W ostatnich latach związany zawodowo z branżą zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Program

 1. Ustawa o odpadach:
  • Kluczowe zmiany nowelizacji z 2018 roku oraz nowe wymagania dla podmiotów gospodarujących odpadami.
  • Kary i naruszenia.
 2. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o odpadach:
  • Monitoring wizyjny.
  • Miejsca magazynowania.
  • Zabezpieczenie finansowe.
  • Dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji odpadów.
 3. Baza danych o odpadach, rejestr BDO.
 4. Transport odpadów, główne wymogi.
 5. Proces uzyskania lub aktualizacji decyzji w zakresie gospodarki odpadami:
  • Harmonogram.
  • Organy właściwe do wydania decyzji.
  • Operat p-poż i decyzja KPSP.
  • Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.
 6. Ustawa o inspekcji ochrony środowiska:
  • Kluczowe zmiany nowelizacji z 2018 roku.
  • Przebieg kontroli.
  • Po kontroli.

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:45 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Robert Wawrzonek

Ekspert w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami - absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od blisko 20 lat związany z branżą ochrony środowiska i gospodarką odpadami. Autor licznych raportów oraz publikacji związanych z zarządzaniem w ochronie środowiska. Członek rady nadzorczej oraz komisji prawnej stowarzyszeń branżowych. W ostatnich latach związany zawodowo z branżą zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.