szkolenie

17
września
2019

INFLUENCER MARKETING I INNE FORMY DIGITAL MARKETINGU – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE

27 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu.
Obecnie większość firm stosuje różne formy reklamy w Internecie, takie jak mailing, influencer marketing, reklama kontekstowa. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu aspektów prawnych Digital marketing przedstawionej przez specjalistów z tego zakresu. Podczas szkolenia opowiemy, jak prowadzić działania w obszarze digital marketing zgodnie z prawem. Przybliżymy też najważniejsze zasady konstruowania umów na prowadzenie kampanii reklamowych z wykorzystaniem narzędzi digital marketingu.

Do kogo szkolenie jest kierowane. Członków zarządu i dyrektorów odpowiedzialnych za marketing i komunikację; project i brand menedżerów, osób odpowiedzialnych za portale i serwisy internetowe, prawników wewnętrznych firm z branży reklamowej, e-commerce, nowych technologii.

Szkolenie poprowadzą:
Marek Korcz
Radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Marek Korcz kieruje zespołem Nowych Technologii i Ochrony Prywatności. Doradza w zakresie prawa telekomunikacyjnego, prawa nowych technologii i ochrony prywatności oraz w sprawach z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorstw, zwłaszcza z tzw. sektorów regulowanych. Jego doświadczenie obejmuje także kompleksowe doradztwo w zakresie postępowań sądowych i administracyjnych, w tym tworzenie całościowej strategii prowadzenia sprawy i zastępstwo przed sądami i właściwymi organami.
Agnieszka Zwierzyńska
Adwokat, senior associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawie nowych technologii oraz e-commerce, a także w ochronie danych osobowych. Od prawie 15 lat doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorcom między innymi z branży IT, telewizyjnej, reklamowej, farmaceutycznej i spożywczej w zakresie umów przenoszących prawa autorskie i licencyjnych, wdrożeniowych oraz innych umów w obszarze własności intelektualnej.

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Program

 • Digital marketing – co to takiego, przykłady (influencer marketing, mailing, reklama w mediach społecznościowych, pliki cookies, reklama kontekstowa, marketing szeptany).
 • Najważniejsze regulacje prawne dotyczące reklamy w Internecie.
 • Influencer marketing:
  1. kim są infuencerzy, blogerzy, vlogerzy i snapchaterzy?
  2. regulacje prawne, reklama ukryta lub sprawiająca wrażenie neutralnej informacji,
  3. oznaczanie przekazów reklamowych w mediach społecznościowych – przykłady.
 • Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną:
  1. świadczenie usług drogą elektroniczną, zasady wyrażania zgody,
  2. informacja handlowa a RODO.
 • Zasady wykorzystywania plików cookies w działalności reklamowej:
  1. reklama polegająca na śledzeniu użytkownika w sieci a RODO,
  2. profilowanie, zgoda użytkownika Internetu na przetwarzanie jego danych uzyskanych za pomocą plików cookies,
  3. polityka cookies - najważniejsze postanowienia.
 • Reklama kontekstowa:
  1. reklama przy użyciu słów kluczowych on-line,
  2. wykorzystanie znaku towarowego w celach reklamowych,
  3. reklama dopasowana do treści witryny w postaci linków, tekstów, grafiki i animacji wyświetlanych obok treści.
 • Kluczowe kwestie w umowach dotyczących digital marketingu:
  1. prawa i obowiązki zlecającego reklamę (właściciela marki, agencji) i wykonawcy,
  2. wynagrodzenie i zasady rozliczeń stron,
  3. odpowiedzialność,
  4. prawa autorskie i dane osobowe,
  5. okres obowiązywania i rozwiązanie umowy.

Marek Korcz

Marek jest wspólnikiem zarządzającym Kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. W latach 1994-2007 współpracował z Kancelarią. W latach 2007-2016 zajmował stanowiska kierownicze w departamencie prawnym jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, w tym Dyrektora Departamentu Prawnego. W 2016 r. ponownie dołączył do zespołu Kancelarii.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1994 r. W 1999 r. został wpisany na listę radców prawnych.
Marek doradza w zakresie prawa telekomunikacyjnego, prawa nowych technologii i ochrony prywatności oraz w sprawach z zakresu obsługi prawej przedsiębiorstw, zwłaszcza z tzw. sektorów regulowanych. Jego doświadczenie obejmuje także kompleksowe doradztwo w zakresie postępowań sądowych i administracyjnych, w tym tworzenie całościowej strategii prowadzenia sprawy i zastępstwo przed sądami i właściwymi organami.
Jako prawnik wewnętrzny, Marek miał okazję zdobyć praktyczne doświadczenie w codziennej współpracy z działem zarządzania zgodnością w organizacji, w której kompleksowe rozwiązania z zakresu compliance (w tym – whistleblowing) istnieją od prawie 10 lat.

Agnieszka Zwierzyńska

Adwokat, senior associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawie nowych technologii oraz e-commerce, a także w ochronie danych osobowych. Od prawie 15 lat doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorcom między innymi z branży IT, telewizyjnej, reklamowej, farmaceutycznej i spożywczej w zakresie umów przenoszących prawa autorskie i licencyjnych, wdrożeniowych oraz innych umów w obszarze własności intelektualnej.

Termin i Miejsce

Termin:
17 września 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 6 września 2019 r.
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 7 września 2019 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 10 września 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: