szkolenie

7
sierpnia
2019

INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – WYKORZYSTANIE NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES PISANIA TEKSTÓW, WYSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ ORAZ UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI W INTERNECIE

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Szkolenie ma na celu:

 • Pokazanie, jakie narzędzia można wykorzystać, aby skutecznie pisać publikacje naukowe.
 • Zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania artykułów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi.
 • Wyrobienie umiejętności obsługiwania różnych narzędzi służących do pisania i związanych ze wszystkimi etapami tworzenia tekstów naukowych.
 • Pokazanie różnych internetowych źródeł zasobów naukowych.
 • Krótkie omówienie narzędzi wspomagających proces zarządzania zespołem badawczym.
 • Charakterystykę i przygotowanie do używania wybranych serwisów społecznościowych dla naukowców (w tym Google Scholar).
W trakcie szkolenia wyżej wymienione zagadnienia będą zaprezentowane praktycznie. Prowadzący zaprezentuje liczne narzędzia, dzięki którym uczestnicy nabędą odpowiednie kompetencje odnoszące się do pisania artykułów oraz prowadzenia badań.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

 • Osoby zainteresowane publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych periodykach.
 • Naukowcy zainteresowani rozszerzeniem swojego warsztatu pisarskiego o wykorzystanie różnych narzędzi pomocnych w pisaniu.
 • Badacze chcący doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi.
 • Redaktorzy lub edytorzy naukowych pism.
 • Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji prezentowania siebie środowisku naukowemu i promowania swoich badań.
 • Badacze zainteresowani rozwojem kompetencji rozszerzania sieci swoich naukowych kontaktów.

Szkolenie poprowadzi:
dr Piotr Siuda - Doktor socjologii; Prodziekan ds. Nauki oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wykładowca na kierunku Humanistyka drugiej generacji tej uczelni.

Program szkolenia:

 • Narzędzia ułatwiające pracę naukową.
  • Proces pisania tekstów naukowych.
  • Przegląd najważniejszych menadżerów bibliografii.
  • Zotero i Citavi – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnych programów.
  • Narzędzia zarządzania notatkami i definicjami.
  • Analiza danych i tekstu.
  • Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne.
  • Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
  • Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.
  • Mapy myśli i diagramy. Wizualizacja na etapie konceptualizacji badań.
  • Wizualizacja danych ilościowych – Datawrapper i RAW.
  • Gephi, Palladio – wizualizowanie sieci i relacji.
  • Narzędzia do tworzenia infografik oraz prezentacji.
 • Internet jako medium komunikacji naukowej.
  • Charakterystyka Google Scholar; po co jest potrzebna widoczność w tym serwisie?
  • Liczba cytowań i indeks Hirscha.
  • Jak poprawnie używać Google Scholar i sprawdzić czy prace są w nim widoczne?
  • „Publish or Perish”.
  • Academic Social Networking Services – funkcje, zalety i wady używania.
 • Internet jako źródło informacji w badaniach naukowych.
  • Czym są naukowe serwisy wyszukiwawcze? Charakterystyka, typologia, przykłady.
  • Rodzaje zasobów naukowych – typologia.
  • Wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji (artykuły, czasopisma, doktoraty, książki, referaty, sprawozdania itp.).
  • Wyszukiwanie danych pochodzących z badań empirycznych.
 • Bonus – narzędzia zarządzania zespołem projektowym.
  • Krótki przegląd narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie zespołami.
  • ASANA – omówienie konkretnego narzędzia.

Harmonogram szkolenia:
9:00 – otwarcie rejestracji
10:00 – rozpoczęcie szkolenia
12:30 – przerwa na lunch
13:00 – kontynuacja zajęć ( w tym przerwa na kawę)
17:00 – zakończenie szkolenia

Piotr Siuda

Doktor habilitowany nauk o mediach; profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu oraz edukacją medialną. Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania Dzieci sieci, Dzieci sieci 2.0, Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH (Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii). Członek The Association of Internet Researchers, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Strona domowa: http://www.piotrsiuda.com; blog: http://www.piotrsiuda.pl.