szkolenie

30
maja
2019

ZASADY PRAWNE WYKORZYSTANIA MONITORINGÓW W MIEJSCU PRACY

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie jest nakierowane na przekrojowe przedstawienie problematyki monitoringu w miejscu pracy. W jego trakcie uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące zarówno monitoringu wizyjnego, jak i poczty elektronicznej. Poza nimi omówione zostaną również inne formy monitoringu, jak przykładowo geolokalizacja, czy nagrywanie rozmów. Regulacje te będą omówione jednak w szerszym kontekście ochrony danych osobowych. Dlatego w trakcie poszczególnych bloków zajęć, uczestnicy uzyskają także wiedzę o obowiązkach administratora oraz prawach osób objętych monitoringiem, które wynikają z RODO. Zagadnienia monitoringu będą również pokazane przez pryzmat praw człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dzięki temu pokazane będą praktyczne aspekty tych regulacji.

Szkolenie jest adresowane do:
- inspektorów ochrony danych,
- oficerów compliance,
- radców prawnych i adwokatów,
- działów kadr.

Szkolenie przeprowadzi: radca prawny Witold Chomiczewski

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Program

 1. Wprowadzenie:
  • czym jest monitoring i w jakich postaciach występuje,
  • prawa podstawowe,
  • orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące monitoringu pracowników.
 2. Dane zbierane z wykorzystaniem monitoringu a RODO:
  • czy są to dane osobowe,
  • podstawowe pojęcia ważne dla odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących monitoringu,
  • podstawowe zasady przetwarzania danych zbieranych z wykorzystaniem monitoringu.
 3. Jakie akty prawne powinien uwzględnić pracodawca stosując monitoring?
 4. Podstawy prawne legalizujące stosowanie monitoringu:
  • różne podstawy w odniesieniu do pracowników oraz samozatrudnionych,
  • różnice związane z rodzajem monitoringu.
 5. Obowiązki pracodawcy związane ze stosowaniem monitoringu:
  • zasada przejrzystości,
  • obowiązki informacyjne z uwzględnieniem odmienności na gruncie prawa pracy,
  • obowiązki zabezpieczenia danych,
  • privacy by desing i privacy by default – konsekwencje dla monitoringu,
  • ocena skutków dla ochrony danych.
 6. Problemy prawne związane z udziałem innych, niż pracodawca podmiotów w procesie stosowania monitoringu:
  • podmiot przetwarzający,
  • dobór podmiotu przetwarzającego,
  • umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Prawa podmiotu danych związane z monitoringiem:
  • wpływ przesłanki legalizującej przetwarzanie na zakres praw podmiotu danych,
  • prawo dostępu do danych,
  • prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
  • prawo do sprzeciwu,
  • prawo do bycia zapomnianym,
  • prawo do przenoszenia danych.
 8. Sankcje wynikające z RODO oraz z przepisów prawa pracy.

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:45 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Witold Chomiczewski

Radca prawny i wspólnik Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Lider specjalizacji e-Commerce w tej kancelarii. Pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji.
Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-Commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym. Przygotowuje umowy dotyczące SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie.
Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści. Współautor komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o prawach konsumenta oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).
Brał udział w projekcie realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym.