szkolenie

8
maja
2019

GIS W MAPOWANIU – ANALIZY PRZESTRZENNE

koordynator: Iwona Nowosielska

8 maja 2019 r.
10:00 Pozyskiwanie i przetwarzanie danych przestrzennych GIS w analizach przestrzennych. Wykorzystywanie map jako wsparcia procesów decyzyjnych
 • Definicja danych przestrzennych.
 • Typy danych GIS.
 • Źródła danych GIS – metody pozyskiwania.
 • Przetwarzanie danych przestrzennych – narzędzia i metody.
 • Analizy przestrzenne:
  1. Analizy danych wektorowych, przetwarzanie, zapytania przestrzenne i atrybutowe.
  2. Analizy danych rastrowych – analizy przestrzenne.
 • Przykłady wykorzystania.
Dr inż. Adam Bujarkiewicz
(UTP w Bydgoszczy)
11:15 Gospodarka i sieciowe usługi danych przestrzennych.
 • scena usług geoinformacyjnych w Polsce,
 • potrzeby i wymagania w zakresie usług, zakres krajowy a INSPIRE,
 • wykorzystanie potencjału danych usługowych,
 • trendy i kierunki rozwoju GIS.
Sławomir Bury
(Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji)
12:00 przerwa, poczęstunek
12:30 Analizy przestrzenne z wykorzystaniem najnowszych technologii. Praca z danymi w środowisku Qgis. Mapowanie jako usługa (mapping as a service - MaaS).
Enviro Solutions (zaproszenie zostało skierowane)
15:00 Zakończenie szkolenia

Adam Bujarkiewicz

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: systemy informacji przestrzennej. Adiunkt na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Działalność naukowa i badawcza obejmuje: projektowanie i zastosowania systemów informacji przestrzennej (GIS) w analizach i zarządzaniu zasobami zagospodarowanej przestrzeni, metody pomiarów przemieszczeń i odkształceń za pomocą zintegrowanych technik fotogrametrycznych, laserowych i GNSS, technologie inspekcji metrologicznych obiektów wielkogabarytowych oraz inżynieria odwrotna. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu GIS, geodezji i budownictwa. Kierował lub brał udział w wielu projektach badawczych i wdrożeniowych, obejmujących zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii GIS w działalności gospodarczej i administracyjnej, m.in.: wdrożenie zintegrowanego systemu identyfikacji i lokalizacji wezwań na mapie numerycznej, system GIS dla placówek oświatowych Bydgoszczy wraz z narzędziami do analiz demograficznych, wykonanie mapy akustycznej m. Bydgoszczy wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania, aktualizacji i udostępniania, opracowanie schematu sieci kanalizacyjnej w bazie danych – budowa bazy danych GIS i geoportalu usług danych przestrzennych, opracowanie baz danych GIS dla obszarów NATURA 2000, badania przekształceń strukturalnych oraz przestrzennych w gospodarce Polski.

Sławomir Bury

Kierownik działu projektów i wdrożeń międzynarodowych we Wrocławskim Instytucie Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji.
Z wykształcenia jest geoinformatykiem, absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu Stanforda (NovoEd; USA).
Aktywność zawodową rozpoczął w czasie studiów, jako Specjalista GIS w firmie Kon-Dor GIS Konsulting pracując nad wdrażaniem infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, biorąc udział w/zarządzając projektami m.in.:
- Wdrożenie platformy publikacji metadanych z usługą w standardzie OGC CSW dla Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu,
- Nadzór nad wdrożeniem Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu,
- Prowadzenie warsztatów/wykładów o tematyce: INSPIRE (2007/2/WE), wdrażanie infrastruktury informacji przestrzennej, rozwiązania webowe i desktopowe GIS, wykorzystanie standardów serii ISO19100, tworzenie, publikacja i użytkowanie metadanych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i in.
- Wdrożenie platformy tworzenia, edycji i zarządzania metadanymi oraz ich publikacji przez usługę OGC CSW dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.
W 2014 r. rozpoczął pracę we Wrocławskim Instytucie Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji (WIZIPISI), jako Kierownik ds. wdrożeń. Od tamtego czasu zrealizował liczne projekty i zamówienia na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, w obszarach takich jak: usługi wyszukiwania / przeglądania / pobierania danych, systemy generowania i zarządzania metadanymi, przetwarzanie danych / metadanych Earth Observation (EO), ekspertyzy/doradztwo m.in.:
- Wdrożenie platformy zarządzania i publikacji metadanych oraz opracowanie profilu metadanych zgodnych z dyrektywą INSPIRE (2007/2/WE) w ramach budowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Opracowanie ekspertyzy dotyczącej wdrożenia dyrektywy INSPIRE (2007/2/WE) w resorcie środowiska – „mapy drogowej” dla Ministerstwa Środowiska i jednostek podrzędnych i nadzorowanych, w zakresie 12 tematów danych przestrzennych INSPIRE,
- Opracowanie profilu metadanych i tezaurusa oraz rozwój krajowego edytora metadanych INSPIRE dla tematu „Zagospodarowanie przestrzenne” dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,
- Usługi konsultingowe w zakresie modelowania informacji, projektowania, wdrażania ontologii i baz danych w projekcie Baza wiedzy „e-DolnySlask”,
- Usługi doradcze w zakresie rozwoju modułu danych przestrzennych (SDI) oraz uniwersalnego modułu mapowego (UMM) dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Równolegle do zadań realizowanych w Instytucie (WIZIPISI):
• współpracował z Ministerstwem Środowiska jako niezależny ekspert ds. wdrażania dyrektywy INSPIRE (2007/2/WE) w Polsce, wspierając kierunkowanie działań Ministerstwa oraz jego jednostek podrzędnych i nadzorowanych,
• prowadził akcelerację Start-Up o nazwie Plant2Go w ramach programu Space3ac (space3.ac), budując platformę do zarządzania majątkiem dla firmy International Paper Kwidzyn,
• współpracował z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadząc zajęcia o tematyce GIS/IT na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Obecnie zaangażowany jest jako menadżer projektu w zakresie wdrażania usług wyszukiwania (discovery) i budowy grafowej bazy danych w ramach platformy CREODIAS (creodias.eu) budowanej wspólnie z firmami Creotech Instruments, Cloud Ferro na zamówienie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Od 2017 roku ściśle współpracuje również z firmą NEWMAP, rozwijając jeden z produktów firmy - EOVLAB (Earth Observation data Virtual Laboratory eovlab.newmap.eu) oparty na technologii Hexagon Geospatial M.App Enterprise. Jest również uczestnikiem projektu badawczo-rozwojowego o nazwie „Budowa bazy wiedzy o nieruchomościach”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Prywatnie pasjonuje się gotowaniem głównie dla żony i przyjaciół – szczególnie kuchnią włoską, gra na gitarze i pianinie, ma 2 koty, lubi spędzać czas na wsi i podróżować – ze szczególnym sentymentem do wysp Gozo i Malty.