szkolenie

8
maja
2019

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW DO PPK

koordynator: Iwona Nowosielska

Pierwszego stycznia weszła w życie Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pomimo tego, że o PPK jest w mediach głośno, wciąż potrzeba merytorycznej, szczegółowej wiedzy na temat ich wdrażania. Najwięksi pracodawcy będą musieli zmierzyć się z tym wyzwaniem już 1 lipca tego roku, a następni kolejno w sześciomiesięcznych odstępach. Przypominamy, że do grona osób podlegających PPK zaliczają się nie tylko etatowi pracownicy, ale także osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska pracodawców, mamy przyjemność zaprosić na szkolenie Praktyczne aspekty przygotowania przedsiębiorców do PPK.

Szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę na temat wdrażania PPK oraz tego, co się z nim wiąże, szczególnie w perspektywie najbliższych miesięcy. Swoją wiedzą podzielą się praktycy – eksperci z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.
Podczas szkolenia będzie możliwość zadawania pytań.

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów, menedżerów i specjalistów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

W trakcie spotkania zostaną omówione następujące tematy:

  • Cel i ramy prawne PPK a perspektywa działania pracodawców.
  • Kiedy i jakie działania pracodawca powinien podjąć w związku z PPK?
  • Perspektywa najbliższych miesięcy – jakie działania należy podjąć nim
  • odprowadzimy pierwszą składkę (w tym wybór firmy).
  • Schemat operacyjny procesu obsługowego.
  • Obowiązki pracodawcy a obowiązki dostawcy programu PPK.
  • Aspekty praktyczne przetwarzania danych przez pracodawców w związku z funkcjonowaniem PPK a RODO.

Szkolenie poprowadzą:
Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz
Karolina Jesionowska-Jagusiak
Michał Chodkowski
Marcin Szlasa-Rokicki

Michał Chodkowski

Adwokat, Partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie konsumenckim. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także racjonalizacji zatrudnienia. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy. Jego praktyka obejmuje także kompleksowe doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Doradza przedsiębiorcom z branży sprzedaży bezpośredniej w zakresie form prowadzenia działalności oraz podstaw współpracy z przedstawicielami i metod wynagradzania osób uczestniczących w systemach sprzedażowych. Jego doświadczenie obejmuje także procesy wdrażania Pracowniczych Programów Emerytalnych.
Z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy współpracuje od 2005 roku. Jest rekomendowany przez międzynarodowe wydawnictwo Expert Guides Rising Stars w dziedzinie zatrudnienia i prawa pracy od 2015 r.
Michał Chodkowski jest wykładowcą na Uczelni Łazarskiego i członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR. Pełni ponadto funkcję Krajowego Administratora Kodeksu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz

Adwokat, doradca podatkowy, partner zarządzający w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Kieruje praktyką M&A, obsługi prawnej przedsiębiorstw oraz podatków. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo dotyczące transakcji, fuzji i przejęć, od badania stanu prawnego poprzez analizę aspektów podatkowych aż po negocjacje i zamknięcie transakcji. Łącząc wiedzę doradcy podatkowego i adwokata, doradza w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, a także prawa handlowego, w tym również tworzenia i przekształcania spółek. Jej doświadczenie obejmuje także wdrażanie PPE (Pracowniczych Programów Emerytalnych).
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym związanym z codzienną działalnością podmiotów gospodarczych, jak również kwestiami podatkowymi związanymi ze szczególnymi projektami, takimi jak projekty nieruchomościowe, najem komercyjny, fuzje i przejęcia, due diligence. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami skarbowymi.
Współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy rozpoczęła w 2005 roku. W roku 2013 została partnerem. W 2011 roku została wpisana na listę adwokatów. W 2009 roku została wpisana na listę doradców podatkowych. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia psychologiczne na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Karolina Jesionowska-Jagusiak

Adwokat. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania spółek prawa handlowego, obrotu prawami udziałowymi, bieżącego doradztwa podatkowo-prawnego, doradztwa w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz doradztwa w zakresie nieruchomościami. Karolina Jesionowska w 2014 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem summa cum laude Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 roku, po ukończeniu studiów, zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką i została wpisana na listę aplikantów adwokackich. W roku 2014 ukończyła również z wyróżnieniem dwuletnie studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (Uniwersytet Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim). W 2017 r. ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W roku 2018 z sukcesem zdała egzamin zawodowy i została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy rozpoczęła w roku 2013.

Marcin Szlasa-Rokicki

Radca prawny, senior associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Członek Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i Polskiego Stowarzyszenia HR (PSHR).
Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, ochronie danych osobowych w zatrudnieniu oraz doradza w zakresie sporów pracowniczych.
Doradza klientom w zakresie prawa pracy, w tym opracowywaniu umów i dokumentacji pracowniczej, kontraktów z wyższą kadrą zarządzającą, a także opracowywania wewnętrznych regulaminów i polityk z zakresu prawa pracy. Ma doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji przejścia zakładu pracy, zwolnień grupowych, spraw dyskryminacyjnych, sporów pracowniczych, ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, świadczeń oraz benefitów pracowniczych. Doradzał również w zakresie przygotowywania analiz ryzyk prawnych oraz raportów due diligence.
Jego doradztwo obejmuje również ochronę prywatności i danych osobowych z zakresu HR, monitoring pracowników oraz narzędzi pracy, przechowywanie danych osobowych, ochronę sygnalistów i ich danych.
Prowadził szkolenia z zakresu prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.
Jest autorem i współautorem wielu publikacji prasowych z zakresu prawa pracy.
Obecnie jest także doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.