szkolenie

28
maja
2019

PREZENTACJE NAUKOWE W TRZECH KROKACH

koordynator: Iwona Nowosielska

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia rzetelnych i przystępnych prezentacji naukowych. Uczestnicy, poprzez szereg dyskusji oraz ćwiczeń, poznają zintegrowany proces tworzenia wystąpień naukowych od momentu powstawania historii poprzez tworzenie slajdów (nie zawsze jest to konieczne) na przygotowaniu i realizacji wystąpienia kończąc. Nabytą praktyczną wiedzę, uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast przy realizacji kolejnych wystąpień publicznych. Przedstawione techniki zostaną zaprezentowane i na miejscu przećwiczone przez uczestników warsztatów.

Forma warsztatów
Interaktywna forma prelekcji jest połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Każdy uczestnik kończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek odnoszących się̨ do kolejnej prezentacji autora.

Warsztaty skierowane są do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie prezentacji naukowych. Program jest wartościowy dla początkujących naukowców szykujących się do pierwszych prezentacji jak i dla osób z dużym doświadczeniem chcących doskonalić swoje umiejętności.

Szkolenie przeprowadzi: Michał Maciejewski
Magister inżynier Automatyki i Robotyki, Senior Research Fellow w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN.
Studia inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie ukończył na Politechnice Łódzkiej. Odbył staże w międzynarodowych korporacjach (ABB, Procter&Gamble Gillette, i Raytheon jako stypendysta Polsko‑Amerykańskiej Fundacji Wolności). Podczas trzyletniego stypendium w CERN zrealizował rozprawę doktorską pt. „Co-Simulation of Transient Effects in Superconducting Accelerator Magnets” (przewidywany termin obrony 03.2019). W CERN realizuje prace badawczo-rozwojowe z zakresu modelowania nadprzewodzących elektromagnesów oraz zastosowania uczenia maszynowego do predykcji awarii w obwodach elektrycznych stosowanych w akceleratorach cząstek elementarnych.
Jest współautorem 30 publikacji naukowych, w tym 16 opublikowanych w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej. Za swoją dotychczasową pracę otrzymał liczne wyróżnienia m.in. IEEE CSC Graduate Study Fellowship in Applied Superconductivity oraz dwukrotnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Brał udział w kursach podyplomowych z zakresu negocjacji, zarządzania oraz przedsiębiorczości na Uniwersytecie Harvarda, Stanforda oraz Massachusetts Institute of Technology. Chętnie angażuje się w działania charytatywne i społeczne (m.in. MIT ReACT, TopMinds, RCA Grand Challenge). Jest członkiem Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz współzałożycielem i wiceprezesem Polskiej Fundacji Baseballu i Softballu.

Program szkolenia (10:00 - 16:00):

 1. Historia:
  • Dlaczego prezentujemy?
  • Kto jest naszym odbiorcą?
  • Co chcemy osiągnąć?
  • Balansowanie wstępu, rozwinięcia oraz zakończenia.
  • Strategie tworzenia historii (what is? à what could be?; hero vs. villain)
  • Stosowanie analogii, liczb, cytatów, żartów, anegdot, kontrastu.
  • Tworzenie klamry.
  • Ćwiczenie: analiza wybranych prezentacji i tworzenie storyboard dla historii.
  • Mapa myśli jako narzędzie do przygotowania wystąpienia.
  • Ćwiczenie: tworzenie mapy myśli dla własnego wystąpienia.
 2. Slady:
  • Struktura prezentacji.
  • Rola planu prezentacji.
  • Tekst vs. grafika.
  • Rzetelne przedstawianie wyników badań naukowych (przykłady).
  • Rodzaje oraz dobór wykresów (dyskusja).
  • Dobór czcionek/kolorów/kształtów.
  • Stosowanie animacji.
  • Stosowanie równań.
  • Stosowanie kodów QR.
  • Ćwiczenie: analiza wybranych slajdów / własnych prezentacji naukowych.
 3. Wystąpienie:
  • Radzenie sobie ze stresem.
  • Gesty, mowa ciała, dykcja, cisza, oddech.
  • Kontakt z widownią.
  • Zarządzeni oczekiwaniami.
  • Częste problemy techniczne.
  • Sztuczki oprogramowania.
  • Dobór odpowiedniego tempa + śledzenie czasu trwania prezentacji.
  • Stosowanie rekwizytów.
  • Strategia przygotowań.
  • Odpowiadanie na pytania oraz dalsze kroki (komentarze, uwagi, wyjaśnienia).

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:45 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Michał Maciejewski

Magister inżynier Automatyki i Robotyki
Studia inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie ukończył na Politechnice Łódzkiej. Odbył staże w międzynarodowych korporacjach (ABB, Procter&Gamble Gillette, i Raytheon jako stypendysta Polsko‑Amerykańskiej Fundacji Wolności). Podczas trzyletniego stypendium w CERN zrealizował rozprawę doktorską pt. „Co-Simulation of Transient Effects in Superconducting Accelerator Magnets” (przewidywany termin obrony 03.2019). W CERN realizował prace badawczo-rozwojowe z zakresu modelowania nadprzewodzących elektromagnesów oraz zastosowania uczenia maszynowego do predykcji awarii w obwodach elektrycznych stosowanych w akceleratorach cząstek elementarnych.
Jest współautorem 30 publikacji naukowych, w tym 16 opublikowanych w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej. Za swoją dotychczasową pracę otrzymał liczne wyróżnienia m.in. IEEE CSC Graduate Study Fellowship in Applied Superconductivity oraz dwukrotnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Brał udział w kursach podyplomowych z zakresu negocjacji, zarządzania oraz przedsiębiorczości na Uniwersytecie Harvarda, Stanforda oraz Massachusetts Institute of Technology. Chętnie angażuje się w działania charytatywne i społeczne (m.in. MIT ReACT, TopMinds, RCA Grand Challenge). Jest członkiem Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz współzałożycielem i wiceprezesem Polskiej Fundacji Baseballu i Softballu.