warsztaty

2
października
2019

"PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ" cykl warsztatów BIZNES TO LUDZIE

koordynator: Iwona Nowosielska

Warsztaty składają się z czterech spotkań oddzielonych od siebie około miesięczną przerwą. To cykl bardzo aktywnie prowadzonych szkoleń obejmujących: dużo dyskusji, ćwiczeń, zadań. Wszyscy wymieniają się opiniami, doświadczeniami, poglądami i pomysłami.

Szybko zmieniające się otoczenie (warunki konkurencyjne, finansowe, organizacyjne, kapitał ludzki) wymagają ciągłego reagowania i „zmian kursu”. Kapitanowie – szefowie zespołów – są inspiratorami zmian, które ich podwładni często postrzegają jako niekonieczne, pochopne, nieprzemyślane. Ludzka natura stawia opór, bo biologicznie dążymy do stałości - homeostazy, a psychicznie poszukujemy stabilizacji i częste zmiany wytrącają nas z wygodnej i bezpiecznej pozycji. Doświadczając zmiany często postrzegamy, że zmiana i „nowe” jest nieznane, a wiec groźne.

Szkolenie pokaże jak wspierać ludzi podlegających trudnej dla nich sytuacji porzucenia dawnych i znanych trybów działania oraz jak budować akceptację do zmiany i „nowego”.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają:

 • Reakcje ludzi na zmiany w organizacjach - zasady wprowadzania i komunikowania zmian.
 • Kanony wdrażania zmian w organizacjach.
 • Podstawy metodyczne procesów zarzadzania zmianą - oparte na metodykach Harvard Business School i Johna P. Kottera
 • Jakie są i jak stosować w praktyce kluczowe elementy procesu zarządzania zmianą w środowisku biznesowym.
 • Warunki sukcesu procesu wdrażania zmiany.
 • Jak prowadzić w praktyce proces zmiany w organizacji dla osiągnięcia celów.
 • Metody i techniki budowania postawy proaktywnego i świadomego udziału w procesie.
 • Sposoby pokonywania trudności i zagrożeń.

Warsztaty poprowadzi:
Tomasz Wański
Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie operacyjnego zarządzania biznesowego w firmach państwowych, prywatnych i korporacji. Podczas pracy zawodowej zrealizował z sukcesem wiele kompleksowych projektów biznesowych jak np. tworzenie strategii rynkowej dla firm, projekty Merges & Acquisition, projekty outsourcingu, budowanie sieci dealerskiej, strategie HR.
Od 2002 roku działa jako konsultant biznesowy, trener, coach i mentor. W tej roli realizował projekty szkoleniowe i doradcze dla zarządów firm, średniej kadry menedżerskiej, pracowników liniowych w zakresie umiejętności menedżerskich, budowania strategii firm, wdrażania coachingowej kultury zarządzania, prowadzenia procesów mentoringowych, wystąpień publicznych.
Klientami prowadzonych przez Tomasza projektów były firmy międzynarodowe, polskie – prywatne i państwowe branż: finansowej, produkcyjnej, handlowej, farmaceutycznej.
Jest certyfikowanym konsultantem metodyk ExtendedDISC®, SuccessInsights®, Coaching Clinic®, ma Międzynarodowy Certyfikat Trenera Edexcel i BTEC Professional Qualifications® (Wielka Brytania) oraz Certyfikat Mentora Colegium Wratislaviense
Dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe wynosi ponad 7000 godzin szkoleniowych i kilkadziesiąt indywidualnych procesów mentoringowych. Jest współtwórcą i wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR.

Program

 1. Horror zmiany w firmie:
  • Jak jest odbierana zmiana przez nas ludzi – podstawy rozumienia sytuacji.
  • Pracownik w okresie zmiany - cztery powody obaw i konsekwencje tego faktu.
  • Fakty a emocje – dwa światy reagowania na zmianę.
 2. Jak to należy robić metodycznie:
  • Proces – sprawdzony przepis (metodyka J. Kottera).
  • Jakie są etapy / kroki wdrażania zmian – ich sens i filozofia.
  • Realizacja tych kroków z omówieniem na przykładach uczestników.
  • Aspekty ludzkie (obawy, ambicje, postawy) w procesie wdrażania zmian.
  • Komunikacja w procesie zmiany – zasady i praktyczne sposoby.
  • Przezwyciężanie oporów w ludziach.
  • Niepoddawanie się i zasada „mądrością nie siłą” – kluczami do sukcesu.
  • Utrwalanie zmiany.
 3. Jak to wykorzystam:
  • Wypracowanie wskazówek dla własnej pracy w procesach wprowadzania zmian.


Harmonogram czasowy:
09:00 – rejestracja uczestników, poranna kawa
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:00 – przerwa na kawę
13:00 – przerwa na lunch
15:00 – przerwa na kawę
16:00 – zakończenie zajęć