warsztaty

31
lipca
2019

"MOTYWOWANIE POZAFINANSOWE – NIEORTODOKSYJNIE" cykl warsztatów BIZNES TO LUDZIE

koordynator: Iwona Nowosielska

Warsztaty składają się z czterech spotkań oddzielonych od siebie około miesięczną przerwą. To cykl bardzo aktywnie prowadzonych szkoleń obejmujących: dużo dyskusji, ćwiczeń, zadań. Wszyscy wymieniają się opiniami, doświadczeniami, poglądami i pomysłami.

Podręczniki zarządzania, poradniki HR, publikacje w periodykach zawierają wiele ciekawych i wartościowych metod i sposobów budowania pozafinansowej motywacji pracowników. Widocznie nie wszystkie jednak spełniają swoją rolę skoro wciąż powstają nowe – czego im zatem brakuje, czego nie uwzględniają?

Skąd zatem biorą się tacy, którzy – mówiąc językiem korporacyjnym – „nie performują”, czyli nie dostarczają w pracy tego, czego oczekują szefowie i firmy.

Szkolenie dotyczy stworzenia warunków koniecznych, aby stosowane systemy bodźców i technik działały. Życie pokazuje, że bez spełnienia tych warunków metody słabo (a czasem wcale nie) działają.

Bez uwzględnienia czynników mocno zakorzenionych w naturze ludzkiej same techniki są nieefektywne. Pokazują to liczne badania motywacji pracowników, czy rozmowy z pracownikami różnych szczebli (nie tylko szeregowymi pracownikami).

Podczas warsztatów uczestnicy poznają:

 • DNA motywacji i zaangażowania w wykonywanie zadań.
 • Swoje motywatory.
 • Metody poznawania motywatorów Waszych podwładnych / współpracowników / partnerów biznesowych.
 • Najczęstsze blokery motywacji – zakazana strefa przełożonego.
 • Budowanie zaangażowania przez życzliwą i kompleksową informację zwrotną.
 • Zarządzanie wg zasady – dla każdego coś specjalnego.
 • Listę pomysłów budowania zaangażowania.

Warsztaty poprowadzi:
Tomasz Wański
Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie operacyjnego zarządzania biznesowego w firmach państwowych, prywatnych i korporacji. Podczas pracy zawodowej zrealizował z sukcesem wiele kompleksowych projektów biznesowych jak np. tworzenie strategii rynkowej dla firm, projekty Merges & Acquisition, projekty outsourcingu, budowanie sieci dealerskiej, strategie HR.
Od 2002 roku działa jako konsultant biznesowy, trener, coach i mentor. W tej roli realizował projekty szkoleniowe i doradcze dla zarządów firm, średniej kadry menedżerskiej, pracowników liniowych w zakresie umiejętności menedżerskich, budowania strategii firm, wdrażania coachingowej kultury zarządzania, prowadzenia procesów mentoringowych, wystąpień publicznych.
Klientami prowadzonych przez Tomasza projektów były firmy międzynarodowe, polskie – prywatne i państwowe branż: finansowej, produkcyjnej, handlowej, farmaceutycznej.
Jest certyfikowanym konsultantem metodyk ExtendedDISC®, SuccessInsights®, Coaching Clinic®, ma Międzynarodowy Certyfikat Trenera Edexcel i BTEC Professional Qualifications® (Wielka Brytania) oraz Certyfikat Mentora Colegium Wratislaviense
Dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe wynosi ponad 7000 godzin szkoleniowych i kilkadziesiąt indywidualnych procesów mentoringowych. Jest współtwórcą i wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR.

Program

 1. Fakty i mity motywowania:
  • Mój sukces i moje motywatory.
  • Moi współpracownicy / podwładni – co ich motywuje i gdzie są najlepsi.
 2. Nieco koniecznej teorii – z praktyki wziętej:
  • Teoria Herzberga i „X & Y” - czego uczy obserwacja zaangażowania pracowników.
  • Koncepcja zarządzania sytuacyjnego Blancharda w odniesieniu do motywacji.
  • Badanie motywacji pracowników z rynku polskiego.
 3. Zasady budowania zaangażowania przez zainteresowanie, a nie tresurę:
  • Metodyka „Zarządzania przez Wędrowanie” – jak poznawać swoich podwładnych.
  • Poznaj co ich motywuje – metody poznania dlaczego im się chce.
  • Budowanie zaangażowania zacznij od siebie – jaki dajesz przykład, jak możesz wspierać i blokować zaangażowanie.
  • Stawianie ambitnych i osiągalnych celów – tego, co wymaga i sprytu, i wysiłku.
  • Pomagaj nie wyręczając – budowanie poczucia wspólnoty z pracownikiem.
  • Dawanie informacji zwrotnej – przekształcanie zainteresowania w środowisko rozwoju pracownika.
 4. Narzędzia i koncepcje motywacji – oparte na zainteresowaniu:
  • Motywowanie versus manipulowanie – przestroga dla menedżerów.
  • Niestandardowe systemy motywacji – różne pomysły.
 5. Jak będę budował zaangażowanie:
  • Czego mnie nauczył udział w szkoleniu?
  • Co zmienię w moim działaniu – od jutra?

Harmonogram czasowy:
09:00 – rejestracja uczestników, poranna kawa
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:00 – przerwa na kawę
13:00 – przerwa na lunch
15:00 – przerwa na kawę
16:00 – zakończenie zajęć