szkolenie

28
sierpnia
2019

PRACOWNICY ZARZĄDZAJĄCY INSTYTUCJAMI KULTURY – UWARUNKOWANIA PRAWNE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN USTAWOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Cel i korzyści ze szkolenia: kompleksowe przedstawienie uwarunkowań prawnych, dotyczących pracowników zarządzających instytucją kultury, w tym zwłaszcza dyrektorów, z uwzględnieniem zmian ustawowych (nowelizacji z grudnia 2018 r., dotyczącej konkursów na dyrektorów) oraz orzecznictwa sądowego w przedmiotowym zakresie, jak również odniesień systemowych, wynikających z innych przepisów niż przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu pracy.

Szkolenie skierowane jest do:
- kadry zarządzającej instytucjami kultury (dyrektorzy instytucji, główni księgowi, pełnomocnicy),
- organizatorów instytucji kultury (jednostki samorządu terytorialnego: starostwa, urzędy gmin).

Szkolenie poprowadzi: Rafał Golat - radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor publikacji prasowych i książkowych z zakresu prawa, w tym prawa autorskiego, cywilnego i podatkowego.

Program

 • Status dyrektora instytucji kultury.
 • Zasady powoływania i odwoływania dyrektora:
  1. Zakres trybu konkursowego.
  2. Odniesienia statutowe.
  3. Zmiany w zakresie organizacji konkursów:
   • aspekty informacyjne,
   • komisja konkursowa i jej członkowie,
   • pozostałe zmiany.
  4. Umowa z dyrektorem.
  5. Zakres opinii oraz uzgodnień.
  6. Ograniczenia dotyczące odwołania dyrektora.
 • Zastępcy dyrektora – znaczenie postanowień statutowych.
 • Główny księgowy instytucji – uwarunkowania wynikające z regulacji ogólnych (ustawa o finansach publicznych).
 • Pełnomocnicy instytucji kultury.
 • Odniesienia rejestrowe – ujawnianie informacji w rejestrze instytucji kultury.
 • Aspekty płacowe („przepisy kominowe”).
 • Przegląd orzecznictwa, dotyczącego pracowników zarządzających, w szczególności dyrektorów instytucji kultury.
 • Dyskusja podsumowująca.

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:45 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Rafał Golat

Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.