szkolenie

4
kwietnia
2019

PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA RODO W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Do kogo jest skierowane szkolenie?
Osoby, którym powierzono sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych lub zajmujące lub nadzorujące obsługę obszaru ochrony danych w podmiocie leczniczym.

Cel szkolenia
Pomimo, że stosowanie RODO stało się faktem, podmioty lecznicze w dalszym ciągu mają sporo wątpliwości co do tego, jak stosować nowe przepisy. Szkolenie ma przede wszystkim aspekt praktyczny - stanowi omówienie problematyki stosowania wybranych przepisów RODO. Prowadzący omówi także najbliższe zmiany w przepisach regulujących działalność placówek medycznych oraz przedstawi status prac nad kodeksem postępowania dla sektora ochrony zdrowia. Szkolenie ma formę warsztatową – prowadzący przedstawi istniejące problemy i podda je dyskusji. Uczestnicy szkolenia będą również mieli możliwość pracy na kazusach.

Szkolenie poprowadzi: Katarzyna Korulczyk – adwokat, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w ochronie danych osobowych, które zdobywała jako zewnętrzny doradca ds. ochrony danych osobowych, pełniła również rolę administratora bezpieczeństwa informacji.

4 kwietnia 2019 r.
10:00 Czy i co zmieniło się od 25 maja? Przedstawienie obecnego stanu prawnego i najbardziej problematycznych kwestii w stosowaniu RODO oraz omówienie najbliższych zmian w prawie i konsekwencji wynikających z tych zmian.
10:45 Realizacja praw osób, których dane dotyczą – jak postępować? Praca na kazusach – konkretnych żądaniach osób, których dane dotyczą:
 • prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do kopii danych,
 • prawo do informacji (w tym obowiązek informacyjny),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania.
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Naruszenia ochrony danych osobowych:
 • kiedy informować PUODO,
 • czy i kiedy informować osoby, których dane dotyczą,
 • jak prawidłowo dokonać zgłoszenia – uczestnicy wraz z prowadzącym wspólnie wypełnią formularz zgłoszenia naruszenia (zgodnie z wzorem PUODO),
 • o czym warto pamiętać w kontaktach z PUODO?
13:30 Pacjent składa skargę – co dalej?
 • Jak prowadzić komunikację z pacjentem, aby zakończyć sprawę polubownie?
 • Jak postępować w przypadku złożenia skargi do PUODO?
14:00 Przerwa
14:15 Kodeks postępowania dla podmiotów sektora medycznego:
 • Cel opracowania kodeksu.
 • Najistotniejsze aspekty regulowane przez kodeks.
 • Omówienie statusu prac.
 • RODO dla pacjenta – nowa kampania informacyjna.
15:00 Monitoring w placówce medycznej:
 • Kiedy można stosować monitoring?
 • Warunki stosowania monitoringu.
15:30 Sesja pytań i odpowiedzi.
16:00 Zakończenie warsztatów.

Katarzyna Korulczyk

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Tematyką ochrony danych osobowych zajmuje się od ponad 7 lat, doświadczenie zdobywała jako zewnętrzny doradca ds. ochrony danych osobowych, pełniła również rolę administratora bezpieczeństwa informacji. Doradzała zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak również międzynarodowym korporacjom z sektora farmaceutycznego, kosmetycznego, telekomunikacyjnego czy e-commerce. Autor publikacji branżowych i poradników (Gazeta Prawna, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny iKAR), gość programów tematycznych (TVN Biznes i Świat). Aktualnie pełni funkcję specjalisty ds. ochrony danych osobowych w Grupie LUX MED oraz jest członkiem zespołu roboczego powołanej do opracowania kodeksu postępowania dla branży ochrony zdrowia.